Kindgebonden bedragen (tabellen)    Loonkostenvoordeel (tabellen) 


Lage inkomensvoordeel (tabellen)

Datum laatste wijziging: 26 november 2018  |  Trefwoorden: Lage inkomensvoordeel, Belastingdienst, Tabel, 2018, 2019

Lage-inkomensvoordeel 2019

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. De uurlooncriteria voor het LIV volgen de stijging van het minimumloon ten opzichte van 1 januari 2018. Die stijging bedraagt 2,395% op jaarbasis. In de volgende tabel staan de resulterende uurlooncriteria voor het LIV in 2019:

 

Hoge tegemoetkoming LIV € 10,05 t/m € 11,07 bruto per uur
Lage tegemoetkoming LIV € 11,07 t/m € 12,58 bruto per uur


Lage-inkomensvoordeel 2018

Werkgevers die werknemers met een laag loon in dienst hebben, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten, het lage-inkomensvoordeel. Het LIV over 2018 wordt in 2019 uitbetaald. Het LIV geldt voor een werknemer met een gemiddeld uurloon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon, die ten minste 1.248 uur heeft gewerkt en die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Het aantal gewerkte uren geldt ook voor een werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar werkt. Het uurloon wordt berekend door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren. Het LIV geldt ook voor werknemers die jonger zijn dan 23 jaar indien zij aan de overige voorwaarden voldoen.

De bedragen zijn:

Gemiddeld uurloon over 2018 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€ 9,82 tot maximaal € 10,81 € 1,01 € 2.000
€ 10,81 tot maximaal € 12,29 € 0,51 € 1.000

Jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV)

Ter compensatie van de verhoging van de minimumjeugdlonen voor 18- tot 21-jarigen en de verlaging van de leeftijdsgrens voor het volledige minimumloon van 23 naar 22 jaar heeft een werkgever met ingang van 1 januari 2018 recht op het Jeugd-LIV. Het Jeugd-LIV geldt voor werknemers die:

  • verzekerd zijn voor één of meer werknemersverzekeringen;
  • een gemiddeld uurloon hebben dat hoort bij het wettelijk minimumloon voor hun leeftijd; en
  • op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar oud zijn.

Het gemiddeld uurloon is het jaarloon uit tegenwoordige dienstbetrekking gedeeld door het aantal verloonde uren. Niet tot het jaarloon behoren WGA-uitkeringen die een eigenrisicodragende werkgever aan een werknemer betaalt, WAO-, WIA- en WW-uitkeringen die de werkgever namens het UWV aan de werknemer betaalt en ziektewetuitkeringen die de werkgever als eigenrisicodrager na afloop van de dienstbetrekking aan de ex-werknemer betaalt.

Het Jeugd-LIV is afhankelijk van de leeftijd. De bedragen zijn:

Leeftijd op 31 december 2017 Jeugd-LIV per verloond uur Maximale LIV per jaar
18 jaar € 0,23 € 478,40
19 jaar € 0,28 € 582,40
20 jaar € 1,02 € 2.121,50
21 jaar € 1,58 € 3.286,40

Bandbreedte van het gemiddeld uurloon minimumjeugdloon voordeel (Jeugd-LIV) 1 juli 2018  

Voor het kalenderjaar 2018 zijn de bedragen van de ondergrens en bovengrens naar leeftijd voor de bepaling van de bandbreedtes, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet tegemoetkomingen loondomein, vastgesteld op de volgende bedragen:

Leeftijd op 31 december 2017 Ondergrens Bovengrens
21 jaar € 8,40 € 9,82
20 jaar € 6,91 € 9,340
19 jaar € 5,43 € 7,69
18 jaar € 4,69 € 6,04


Lage-inkomensvoordeel 2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Ingangsdatum is 1 januari 2017.

Wanneer hebt u recht op het lage-inkomensvoordeel?
U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan drie voorwaarden:
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. Wat verloonde uren zijn, leest u verderop.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar
Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).
 
Gemiddeld uurloon over 2017 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€ 9,54 tot maximaal € 10,49 € 1,01 € 2.000
€ 10,50 tot maximaal € 11,92 € 0,51 € 1.000

NB: De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden in mei 2017 bekend.

Ga terug naar subrubriek Premiekorting, Regelhulp Premiekortingen en LIV.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kindgebonden bedragen (tabellen)    Loonkostenvoordeel (tabellen)