Lage inkomensvoordeel (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , ,

Lage-inkomensvoordeel 2024

Per 1 januari 2023 is de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) ingegaan. Dit resulteert in een grotere groep medewerkers die voldoet aan het uurlooncriterium voor het LIV. Dit is echter niet het effect dat de overheid hiermee heeft beoogd. Het kabinet heeft daarom besloten de bovengrens voor het LIV aan te passen.
Momenteel kunnen werkgevers het LIV toepassen voor medewerkers die 100 tot 125 procent van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van 125 procent verlaagd naar 104 procent.
 

Koppeling aan het WML Uurloongrens
100% WML € 14,33
104% WML € 14,91


Het LIV per werknemer bedraagt in 2024 € 0,49 per uur. Het maximale LIV per werknemer kan oplopen tot € 960. 

In het coalitieakkoord is afgesproken om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen per 2025. De tegemoetkoming in loonkosten draagt te weinig bij om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst te nemen en te houden. 

Ook het Jeugd-LIV wordt afgeschaft, maar al per 2024. Werkgever die deze tegemoetkoming dit jaar nog hebben toegepast, zullen volgend jaar de laatste uitbetaling ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel 2023

Het LIV per werknemer per uur gaat in 2023 € 0,49 bedragen. Het maximale LIV per werknemer kan in 2023 oplopen tot € 960. Het gemiddelde uurloon voor het LIV voor 2023 moet gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 12,04, maar mag niet meer zijn dan € 15,06.

Lage-inkomensvoordeel 2022

Het LIV per werknemer per uur gaat in 2022 € 0,78 bedragen. Het maximale LIV per werknemer kan in 2023 oplopen tot € 1.520. Het gemiddelde uurloon voor het LIV voor 2022 moet gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 10,73, maar mag niet meer zijn dan € 13,43.

Lage-inkomensvoordeel 2021

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon.

De uurlooncriteria voor het LIV volgen de stijging van het minimumloon ten opzichte van 1 januari 2020. De stijging bedraagt 1,89% op jaarbasis. De uurlonen 2021 zijn als volgt: 

Tegemoetkoming LIV € 10,48 t/m € 13,12 Gemiddeld bruto per uurGa terug naar subrubriek Premiekorting, Regelhulp Premiekortingen en LIV.