Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)    AOW-franchise (tabellen) 


Algemene nabestaandenwet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 29 december 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Algemene nabestaandenwet, Anw, 2019, 2020

1 januari 2020

Nabestaandenuitkering

Bedrag per maand
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.247,88 € 1.247,88
Loonheffing € 239,58 € 465,50
Netto € 1.008,30 € 782,38

Het vakantiegeld is bruto € 87,39 per maand1 juli 2019

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwassenen van wie de partner is overleden en voor een kind zorgen dat jonger is dan 18 jaar of volwassenen van wie de partner is overleden en meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd werd samengewoond. De nabestaandenuitkering is 70 procent van het netto referentieminimumloon. Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhankelijk is van de leeftijd.

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen dat de nabestaande uit werk heeft. Andere uitkeringen worden afgetrokken van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inkomen uit arbeid wordt 50 procent van het brutominimumloon plus een derde deel van wat iemand bovenop deze 50 procent van het brutominimumloon verdient niet afgetrokken van het bedrag. De Anw-uitkering vervalt als het inkomen uit arbeid meer bedraagt dan een bepaald maximum.

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De norm is per 1 januari 2019 vastgesteld op 50 procent van het nettominimumloon.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 procent van het brutominimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 juli 2019 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 17,12 bruto per maand.
 

Bruto maandbedragen zonder vakantie-uitkering
 

Nabestaandenuitkering (70%)


Kostendelersnorm (50%)

Verzorgingsuitkering (50%)

Wezenuitkering tot 10 jaar

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar
 

€ 1.214,09 


€ 773,38

€ 773, 38

€ 388,51

€ 582,76

€ 777,021 januari 2019

Bruto maandbedragen zonder vakantie-uitkering
 

Nabestaandenuitkering (70%)


Kostendelersnorm (50%)

Verzorgingsuitkering (50%)

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%)

Wezenuitkering tot 10 jaar

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1-10-1993 tot 27 jaar)
 

€ 1.204,39


€ 767,11

€ 767, 11

€ 484,74

€ 385,40

€ 578,11

€ 770,81

Bruto vakantie-uitkering
 

Nabestaandenuitkering (70%)


Kostendelersnorm (50%) 

Verzorgingsuitkering (50%

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%)

Wezenuitkering tot 10 jaar

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1-10-1993 tot 27 jaar)
 

€ 86,94


€ 62,11

€ 62, 11

€ 38,87

€ 27,82

€ 41,73

€ 55,64


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)    AOW-franchise (tabellen)