Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)    AOW-franchise (tabellen) 


Algemene nabestaandenwet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 26 november 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Algemene nabestaandenwet, Anw, 2018, 2019

1 juli 2019

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwassenen van wie de partner is overleden en voor een kind zorgen dat jonger is dan 18 jaar of volwassenen van wie de partner is overleden en meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd werd samengewoond. De nabestaandenuitkering is 70 procent van het netto referentieminimumloon. Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhankelijk is van de leeftijd.

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen dat de nabestaande uit werk heeft. Andere uitkeringen worden afgetrokken van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inkomen uit arbeid wordt 50 procent van het brutominimumloon plus een derde deel van wat iemand bovenop deze 50 procent van het brutominimumloon verdient niet afgetrokken van het bedrag. De Anw-uitkering vervalt als het inkomen uit arbeid meer bedraagt dan een bepaald maximum.

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De norm is per 1 januari 2019 vastgesteld op 50 procent van het nettominimumloon.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 procent van het brutominimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 juli 2019 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 17,12 bruto per maand.
 

Bruto maandbedragen zonder vakantie-uitkering
 

Nabestaandenuitkering (70%)


Kostendelersnorm (50%)

Verzorgingsuitkering (50%)

Wezenuitkering tot 10 jaar

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar
 

€ 1.214,09 


€ 773,38

€ 7773, 38

€ 388,51

€ 582,76

€ 777,021 januari 2019

Bruto maandbedragen zonder vakantie-uitkering
 

Nabestaandenuitkering (70%)


Kostendelersnorm (50%)

Verzorgingsuitkering (50%)

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%)

Wezenuitkering tot 10 jaar

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1-10-1993 tot 27 jaar)
 

€ 1.204,39


€ 767,11

€ 767, 11

€ 484,74

€ 385,40

€ 578,11

€ 770,81

Bruto vakantie-uitkering
 

Nabestaandenuitkering (70%)


Kostendelersnorm (50%) 

Verzorgingsuitkering (50%

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%)

Wezenuitkering tot 10 jaar

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1-10-1993 tot 27 jaar)
 

€ 86,94


€ 62,11

€ 62, 11

€ 38,87

€ 27,82

€ 41,73

€ 55,64


2018


Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwassenen van wie de partner is overleden en die voor een kind zorgen jonger dan 18 jaar. Ook geldt de Anw voor volwassenen van wie de partner is overleden en die meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd werd samengewoond. De nabestaandenuitkering is 70 procent van het netto minimumloon. Als de nabestaande samenwoont omdat er iemand intensieve zorg nodig heeft of omdat de nabestaande zelf intensieve zorg nodig heeft, is de nabestaandenuitkering (verzorgingsuitkering) 50 procent van het netto minimumloon. Ook weeskinderen kunnen deze uitkering krijgen.

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Andere uitkeringen worden afgetrokken van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inkomen uit arbeid wordt 50 procent van het bruto minimumloon plus een derde deel van wat iemand bovenop het bruto minimumloon verdient, niet afgetrokken van het bedrag.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 procent van het bruto minimumloon. Ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 januari 2018 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 16,92 bruto per maand.

Bruto maandbedragen incl. vakantie-uitkering

Nabestaandenuitkering


Kostendelersnorm

Verzorgingsuitkering

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden

Wezenuitkering tot 10 jaar

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1-10-1993 tot 27 jaar)

€ 1.263,85


€ 929,40

€ 816,90

€ 473,40

€ 404,43

€ 565,62

€ 808,86


Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. Op basis van de overgangsregeling per 1 januari 2018 is de norm vastgesteld op 55% van het referentieminimumloon. Onderstaande bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan Anw-gerechtigden.

ANW/

Kostendelersnorm
Referentie

Min.loon
Anw-70% Anw-55% Anw-50% Anw-30%
Bruto per maandPremie ZVW

Loonheffing

Netto per maandVakantie-uitkeringPremie ZVW

Loonheffing

Netto per maandTotaal netto per maand
€ 1.578,00€ 0,00

€ 238,17

€ 1.339,83€ 126,24€ 0,00

€ 48,75

€ 77,49€ 1.417,32
€ 1.180,05€ 0,00

€ 242,17

€ 937,88€ 85,47€ 0,00

€ 31,23

     € 54,24€ 992,12
€ 968,73€ 0,00

€ 164,83

€ 803,90€ 67,17€ 0,00

€ 24,55

     € 42,62€ 846,52
€ 757,42€ 0,00

€ 87,50

€ 669,92€ 61,06€ 0,00

€ 22,31

     € 38,75€ 708,67
€ 473,40€ 0,00

€ 00,00

€ 473,40

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)    AOW-franchise (tabellen)