Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)    AOW-franchise (tabellen) 


Algemene nabestaandenwet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 18 december 2017  |  Trefwoorden: Tabel, Algemene nabestaandenwet, Anw, 2017, 2018

Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwassenen van wie de partner is overleden en die voor een kind zorgen jonger dan 18 jaar. Ook geldt de Anw voor volwassenen van wie de partner is overleden en die meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd werd samengewoond. De nabestaandenuitkering is 70 procent van het netto minimumloon. Als de nabestaande samenwoont omdat er iemand intensieve zorg nodig heeft of omdat de nabestaande zelf intensieve zorg nodig heeft, is de nabestaandenuitkering (verzorgingsuitkering) 50 procent van het netto minimumloon. Ook weeskinderen kunnen deze uitkering krijgen.

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Andere uitkeringen worden afgetrokken van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inkomen uit arbeid wordt 50 procent van het bruto minimumloon plus een derde deel van wat iemand bovenop het bruto minimumloon verdient, niet afgetrokken van het bedrag.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 procent van het bruto minimumloon. Ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 januari 2018 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 16,92 bruto per maand.

 
Bruto maandbedragen incl. vakantie-uitkering                                                                         

Nabestaandenuitkering

Kostendelersnorm 
Verzorgingsuitkering
Uitkering voor nabestaanden die vσσr 1/7/'96 AWW hadden 
Wezenuitkering tot 10 jaar
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1-10-1993 tot 27 jaar)

€ 1.263,85

€ 929,40
€ 816,90
€ 473,40
€ 404,43
€ 565,62
€ 808,86


Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. Op basis van de overgangsregeling per 1 januari 2018 is de norm vastgesteld op 55% van het referentieminimumloon. Onderstaande bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan Anw-gerechtigden.
 
ANW/
Kostendelersnorm
Referentie
Min.loon
Anw-70% Anw-55% Anw-50% Anw-30%
Bruto per maand

Premie ZVW
Loonheffing
Netto per maand

Vakantie-uitkering

Premie ZVW
Loonheffing
Netto per maand

Totaal netto per maand
€ 1.578,00

€ 0,00
€ 238,17
€ 1.339,83

€ 126,24

€ 0,00
€ 48,75
     € 77,49

€ 1.417,32
€ 1.180,05

€ 0,00
€ 242,17
€ 937,88

€ 85,47

€ 0,00
€ 31,23
     € 54,24

€ 992,12
€ 968,73

€ 0,00
€ 164,83
€ 803,90

€ 67,17

€ 0,00
€ 24,55
     € 42,62

€ 846,52
€ 757,42

€ 0,00
€ 87,50
€ 669,92

€ 61,06

€ 0,00
€ 22,31
     € 38,75

€ 708,67
€ 473,40

€ 0,00
€ 00,00
€ 473,40
 


 


 
 

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)    AOW-franchise (tabellen)