Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)    Sociaal minimum (tabellen) 


Scholingsuitgaven (tabellen)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Scholingsuitgaven, Belastingdienst, Afgeschaft

2018

De aftrek van scholingsuitgaven is per 2018 afgeschaft. Uit onderzoek is gebleken dat de aftrek weinig wordt geclaimd en dat de gebruikers relatief hoog opgeleid zijn. Daarnaast is de regeling lastig uitvoerbaar voor de Belastingdienst.


2017 

Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor het door belastingplichtige zelf volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Voor de aftrek van de uitgaven geldt een drempel van € 250 en een maximum van € 15.000. Alleen de werkelijk gemaakte kosten kunnen in aftrek worden gebracht. Voor belastingplichtigen met recht op studiefinanciering geldt dat aftrek voor scholingsuitgaven vanaf het studiejaar 2015/2016 niet meer toegestaan is.Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)    Sociaal minimum (tabellen)