Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen)    Zorgverzekeringswet (tabellen) 


Specifieke zorgkosten aftrekbaar (tabellen)

Datum laatste wijziging: 14 april 2020  |  Trefwoorden: Tabel, Specifieke zorgkosten, Belastingdienst, Aftrekbaar

2020


Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2020 voor een alleenstaande


Uw drempelinkomen 2020 Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 7.863 minimale drempel bedraagt € 136
€ 7.763 tot en met € 41.7657 1,65%, minimale drempel bedraagt € 136
meer dan € 41.757 € 689 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel specifieke zorgkosten 2020 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner


Drempelinkomen voor beide partners 2020 Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 15.726 minimale drempel is € 272
€ 15.726 tot en met € 41.765 1,65%, minimale drempel is € 272
meer dan € 41.765 € 689 + 5,75% van het extra drempelinkomen


Tabel drempel uitgaven voor extra gezinshulp


Drempelinkomen voor beide partners 2020 Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 32.252 geen drempel
€ 32.252 tot en met € 48.377 1% van het drempelinkomen
€ 48.377 meer dan € 64.495

meer dan € 64.495
2% van het drempelinkomen

3% van het drempelinkomen
 

Slot aftrekpost bij uw belastingaangifte: de specifieke zorgkosten 2020

Hebt u veel zorgkosten, maak dan van de fiscale mogelijkheden gebruik om deze ziektekosten voor een deel via de Belastingdienst vergoed te krijgen. Met de inwerkingtreding van de WMO is het nog meer uitzoekwerk geworden dan voorheen, maar die extra moeite kan fiscaal altijd nog zeer de moeite waard zijn.Ga terug naar subrubriek Aftrek zorgkosten 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen)    Zorgverzekeringswet (tabellen)