IOAW en IOAZ (tabellen)    Kindgebonden bedragen (tabellen) 


Kennismigranten (tabellen)

Datum laatste wijziging: 22 december 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Kennismigrant, Kosten, 2018, 2019

Bedragen 2019

Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card € 5.160
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.500
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.299
In Nederland afgestudeerde vreemdeling € 2.364


(Bron)


Bedragen 2018

Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card € 5.1601
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.404
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.229
In Nederland afgestudeerde vreemdeling € 2.314

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

1 Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar € 5.160 (€ 5.572,80 inclusief vakantiegeld).

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern dat niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is € 4.404 exclusief vakantiegeld (€ 4.756,32 inclusief vakantiegeld).

Verblijfsvergunning

Voor aanvragen voor een verblijfsvergunning als kennis- of arbeidsmigrant brengt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kosten in rekening bij de aanvrager. Deze leges zijn door de IND berekend en worden jaarlijks geïndexeerd. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat de leges voor een aantal verblijfsdoelen onevenredig hoog zijn, waardoor de IND nu heeft besloten om de legesbedragen te verlagen.

Een volledig overzicht van de aangepaste leges treft u aan in: https://ind.nl/nieuws/Paginas/Aanpassing-leges-per-3-mei-2018.aspx.


Ga terug naar Kennismigranten.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: IOAW en IOAZ (tabellen)    Kindgebonden bedragen (tabellen)