Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)    Kindgebonden bedragen (tabellen) 


Kennismigranten (tabellen)

Datum laatste wijziging: 22 mei 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Kennismigrant, Kosten, 2017, 2018

Bedragen 2018

Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card € 5.1601
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.404
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.229
In Nederland afgestudeerde vreemdeling € 2.314


De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

1 Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar € 5.160 (€ 5.572,80 inclusief vakantiegeld).

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern dat niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is € 4.404 exclusief vakantiegeld (€ 4.756,32 inclusief vakantiegeld).

Verblijfsvergunning

Voor aanvragen voor een verblijfsvergunning als kennis- of arbeidsmigrant brengt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kosten in rekening bij de aanvrager. Deze leges zijn door de IND berekend en worden jaarlijks geïndexeerd. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat de leges voor een aantal verblijfsdoelen onevenredig hoog zijn, waardoor de IND nu heeft besloten om de legesbedragen te verlagen. 

Vanaf 3 mei 2018 gelden de volgende legesbedragen:

  • Arbeid als kennismigrant / overplaatsing binnen een onderneming (ICT): 582 euro (in plaats van 938 euro)
  • Verblijfsvergunning in het kader van een zoekjaar: 285 euro (in plaats van 641 euro)
  • Verlenging verblijfsvergunning kennismigrant / ICT: 355 euro (in plaats van 401 euro)
  • Erkenning als referent: 3.861 euro (in plaats van 5.345 euro)
Een volledig overzicht van de aangepaste leges treft u aan in: https://ind.nl/nieuws/Paginas/Aanpassing-leges-per-3-mei-2018.aspx.


Bedragen 2017

Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card € 5.066
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.324
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.170
In Nederland afgestudeerde vreemdeling € 2.272


Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is EUR 4.324 exclusief vakantiegeld (EUR 4.669,92 inclusief vakantiegeld).

De IND heeft de nieuwe leges voor 2017 bekendgemaakt:

  • Aanvraag werk- en verblijfsvergunning kennismigrant € 926
  • Verlenging werk- en verblijfsvergunning kennismigrant € 396
Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2017 een gedifferentieerd legestarief te introduceren. Op dit moment zijn de leges hiervoor € 5.183.
Kleine bedrijven en start-ups komen in aanmerking voor een lager legestarief van € 2.592. Daarvoor moeten zij kunnen aantonen dat zij 50 of minder medewerkers in dienst hebben. Ook bedrijven die wijzigen van rechtsvorm en een nieuwe status als erkend referent moeten aanvragen, betalen die lagere tarief.

<
Ga terug naar Kennismigranten.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)    Kindgebonden bedragen (tabellen)