Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen) 


Wajong (tabellen)

Datum laatste wijziging: 29 november 2020  |  Trefwoorden: Tabel, Wajong, WAZ, WAZO, 2020, 2021

Bedragen 1 januari 2021

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2021 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen: vanaf 21 jaar, 20 jaar, 19 jaar en 18 jaar grondslag excl. vakantiegeld € 77,46, € 61,97, € 46,48 en € 38,73.

De Regeling tegemoetkoming Wajongers zorgt ervoor dat Wajongers die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn, maar nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop werknemers recht hebben op het volwassen wettelijk minimumloon, een tegemoetkoming krijgen in aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2021 als volgt aangepast:
Tegemoetkoming Wajong 20 jaar, 19 jaar en 18 jaar per maand € 10,27 € 17,14 en € 17,84 per jaar € 123,24, € 205,68 en € 214,08.


Bedragen 1 januari 2020

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het brutominimumloon), gaat per 1 januari 2020 omhoog. Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd.

Bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per dag vanaf 1 januari 2020: Vanaf 21 jaar € 76,03 20 jaar € 60,82 19 jaar € 45,62 18 jaar € 38,01.

Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2020 als volgt aangepast: Bruto tegemoetkomingen per maand: 20 jaar € 10,08 19 jaar € 16,82 18 jaar € 17,51.

Ga terug naar Wet Wajong.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen)