Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen) 


Wajong (tabellen)

Datum laatste wijziging: 14 april 2020  |  Trefwoorden: Tabel, Wajong, WAZ, WAZO, 2020

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het brutominimumloon), gaat per 1 januari 2020 omhoog. Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd.

Bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per dag vanaf 1 januari 2020: Vanaf 21 jaar € 76,03 20 jaar € 60,82 19 jaar € 45,62 18 jaar € 38,01

Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2020 als volgt aangepast: Bruto tegemoetkomingen per maand: 20 jaar € 10,08 19 jaar € 16,82 18 jaar € 17,51

Bedragen 1 juli 2019

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het brutominimumloon), gaat per 1 juli 2019 omhoog. Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd.
 
Bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per dag vanaf 1 juli 2019:

21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
€ 75,20 € 60,16 € 45,12 € 37,60

Doordat 21- en 22-jarige Wajong’ers niet langer een uitkering krijgen gebaseerd op het wettelijk minimumjeugdloon komt de tegemoetkoming Wajong’ers voor 21- en 22- jarige Wajong’ers te vervallen. Voor Wajonggerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 juli 2019 als volgt aangepast: 

20 jaar 19 jaar 18 jaar
€ 60,16 € 45,12 € 37,60


Bedragen 1 januari 2019

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2019 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld € 74,29 € 63,15 € 52,00 € 40,86 € 35,29

Voor Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2019 als volgt aangepast:

Wajong-tegemoet-koming
vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
- per maand
- per jaar
€ 2,01
€ 24,12
€ 4,85
€ 58,20
€ 9,85
€ 118,20
€ 16,44
€ 197,28
€ 17,11
€ 205,32

Ook de minimumloonbedragen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WW-uitkering, ondergaan per 1 januari 2019 een aanpassing. De hierna te noemen bedragen zijn bedragen per dag voor toepassing van artikel 33 van de WW (dus inclusief vakantietoeslag):
 

vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Uitkeringsgrondslag kortdurende en vervolguitkering WW € 80,23 € 68,20 € 56,16 € 44,13 € 38,11

Bedragen 1 januari 2018

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2018 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld € 72,55 € 61,67 € 50,79 € 39,90 € 34,46

Voor Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2018 aangepast:.

Wajong-tegemoet-koming
vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
- per maand
- per jaar
€ 1,96
€ 23,52
€ 4,74
€ 56,88
€ 9,62
€ 115,44
€ 16,05
€ 192,60
€ 16,71
€ 200,52

Ga terug naar Wet Wajong.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen)