Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen) 


Wajong (tabellen)

Datum laatste wijziging: 26 november 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Wajong, WAZ, WAZO, 2018, 2019

Bedragen 1 januari 2019

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2019 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld 74,29 63,15 52,00 40,86 35,29

Voor Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2019 als volgt aangepast:

Wajong-tegemoet-koming
vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
- per maand
- per jaar
2,01
24,12
4,85
58,20
9,85
118,20
16,44
197,28
17,11
205,32

Ook de minimumloonbedragen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WW-uitkering, ondergaan per 1 januari 2019 een aanpassing. De hierna te noemen bedragen zijn bedragen per dag voor toepassing van artikel 33 van de WW (dus inclusief vakantietoeslag):
 

vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Uitkeringsgrondslag kortdurende en vervolguitkering WW 80,23 68,20 56,16 44,13 38,11

Bedragen 1 januari 2018

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2018 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld 72,55 61,67 50,79 39,90 34,46
Voor Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2018 aangepast:.

Wajong-tegemoet-koming
vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
- per maand
- per jaar
1,96
23,52
4,74
56,88
9,62
115,44
16,05
192,60
16,71
200,52

Ga terug naar Wet Wajong.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen)