Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen) 


Wajong (tabellen)

Datum laatste wijziging: 26 november 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Wajong, WAZ, WAZO, 2018, 2019

Bedragen 1 januari 2019

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2019 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld € 74,29 € 63,15 € 52,00 € 40,86 € 35,29

Voor Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2019 als volgt aangepast:

Wajong-tegemoet-koming
vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
- per maand
- per jaar
€ 2,01
€ 24,12
€ 4,85
€ 58,20
€ 9,85
€ 118,20
€ 16,44
€ 197,28
€ 17,11
€ 205,32

Ook de minimumloonbedragen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WW-uitkering, ondergaan per 1 januari 2019 een aanpassing. De hierna te noemen bedragen zijn bedragen per dag voor toepassing van artikel 33 van de WW (dus inclusief vakantietoeslag):
 

vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Uitkeringsgrondslag kortdurende en vervolguitkering WW € 80,23 € 68,20 € 56,16 € 44,13 € 38,11

Bedragen 1 januari 2018

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2018 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld € 72,55 € 61,67 € 50,79 € 39,90 € 34,46
Voor Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2018 aangepast:.

Wajong-tegemoet-koming
vanaf 22 jaar
21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
- per maand
- per jaar
€ 1,96
€ 23,52
€ 4,74
€ 56,88
€ 9,62
€ 115,44
€ 16,05
€ 192,60
€ 16,71
€ 200,52

Ga terug naar Wet Wajong.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Vrijwilligerswerk (tabellen)    Werknemersverzekeringen (tabellen)