2022


1. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... eerder verlaagd dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6 procent op de bijtelling wordt toegepast op een cap van 35.000 euro ...

2. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
1. Aanpassingen wetgeving in 2022 2. Vragen en antwoorden Belastingplan 2022 w.o. gericht vrijstelling thuiswerkkosten Aanpassingen wetgeving in 2022 Bij het definitief worden van alle ...

3. Veranderingen 2022   7 december 2019
2 december 2021  |  ,
... 2020 unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan. Eerder kon niet. Klimaat ???????? Minimum loon Het minimumloon in 25 van de ...

4. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... geldt voor werknemers die de 30%-regeling al toepasten in het laatste loontijdvak (december) van 2022. Voor hen wordt de aftoppingsmaatregel pas van kracht op 1 januari 2026. Als een werknemer ...

5. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... aangepast. NB: De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67 jaar, in 2022 wordt dat 67 jaar en 3 maanden. Deze verhoging raakt iedereen die geboren is na 1954. De ...

6. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... NOW': bereken uw tegemoetkoming Mogelijke herbeoordeling voor mensen met ME/CVS Uitkeringen in 2022 met 432 miljoen euro omhoog – WIA en Wazo Nieuwe website UWV voor werkgevers UWV heeft de ...

7. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)   26 december 2017
8 januari 2024  |  , ,
... U paste in deze periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe. 2022 De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is € 13.360. Deze aftrek wordt verhoogd met € ...

8. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... Besluit Aanmelding CAO’s en Toetsingskader AVV Wijziging Wet AVV treedt in werking op 1 januari 2022 Toepassingsgebied Allereerst moet worden vastgesteld of er een CAO van toepassing is, en zo ...

9. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW-toeslag tijdelijk versoepeld door coronacrisis AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden in 2022 Korte voorgeschiedenis in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde ...

10. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... moet worden verbeterd Woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2021 Woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2022 Inleiding Bepaalde medische kosten overstijgen de financiële middelen van de meeste ...

11. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... salaris/vergoeding over die periode worden uitgekeerd.” Hoeveel verlofuren over? Op 27 januari 2022 heeft de werknemer in een e-mail aan de werkgever het volgende geschreven: “Omdat ik ...

12. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... om minstens 1,5 meter afstand te bewaren Invoering wet Pensioenverdeling verschoven naar 2022 App bepaalt wie in de trein en bus mag of niet Asfalt leggen, best lastig op anderhalve ...

13. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... zo vormgeven dat van de invoering geen structureel budgettair effect uitgaat. Dit zal hopelijk per 2022 mogelijk zijn. Ga terug naar Standpunten. ...

14. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... Het fiscaal maximale pensioengevend loon is voor 2023 vastgesteld op 128.810 euro. AOW-franchise 2022 Middelloon Eindloon meer dan maar niet meer dan franchise meer dan maar niet meer dan ...

15. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... Arbeidsparticipatie onder 50-plussers stijgt sterk, maar dat is logisch Breda, 28 september 2022 - Binnen Nederland is de arbeidsparticipatie de afgelopen jaren toegenomen. Onder ...

16. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... stijgen in 2018 Aof-premie kleine werkgevers gaat omlaag Prijs van arbeid 21,1 procent hoger in 2022 dan in 2012 Definities Dat zijn er vele, onder meer: loonkosten, premies voor sociale ...

17. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... niet uitdrukkelijk wordt verbroken, blijft het geldig. Rechtbank Midden-Nederland 30 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1183. Lees ook Recht op een transitievergoeding bij tweede spoor traject ...

18. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met de in 2019, 2020 en 2021 verschuldigde bonus. De arbeidsovereenkomst is immers op 1 oktober 2022 geëindigd. “Voor verlenging” referteperiode? De werkneemster betoogt echter dat de ...

19. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... Raad het oordeel van de advocaat-generaal handhaaft. Uitspraak Parket bij de Hoge Raad, 1 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:418 Wat kwalificeert zich als schriftelijke aanzegging? Dat een mondelinge ...

20. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... bruto per maand exclusief vakantiebijslag. Ten slotte is de werkneemster met ingang van 28 maart 2022 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tot uiterlijk 27 november 2022) bij ...

21. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen in 2022? Voorwoord Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende ...

22. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... stoppen met roken geen vrijgestelde Arbo voorziening meer, maar wel een nihilwaardering. Vanaf 2022 alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld Wat zijn verstrekkingen Onder ...

23. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Dit artikel verscheen in De Zaak van 2 september 2021 Regionale variatie in arbeidsomstandigheden, 2022 Meer zicht op de regionale variatie in arbeidsomstandigheden Onder werknemers is het aandeel ...

24. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan. Eerder kan niet. (Bron: Rijksoverheid, 2 dec. 2020) 17 585 asielzoekers en ...

25. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 1 auto van de zaak Beeindiging van overeenkomst van leaseauto Aanpassing bijtelling toch pas vanaf 2022 Effecten van corona op de leaseauto Werknemer heeft geen recht op financiële vergoeding als ...


Bekijk items: 1 tot 25 (408 totaal)