Buitenland


1. Buitenland (WML)   15 juni 2015
12 september 2020  |  ,
Inhoud Minimumloon verschilt per regio in VS Duitsland heeft een minimumloon Minimumloon in België Name and shame in Engeland Europese minimumuurlonen groeien gemiddeld met 5% Bloemenkwekers in ...

2. Buitenland situaties   5 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
Inhoud Onderscheid Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling Naslag Onderscheid In zijn algemeenheid is de werkkostenregeling ook van toepassing voor buitenland situaties, maar daar ...

3. Buitenlandse werknemers   9 mei 2011
3 juni 2017  |  ,
In subparagraaf Buitenlandse werknemers leest u wetenswaardigheden over onder meer de Code Oranje, Europese en Nederlandse wetten, verzekeringen en vergunningen. Zie onder (klik op de gewenste ...

4. Studeren in het buitenland   2 maart 2018
17 februari 2019  |  , ,
Inhoud Studeren in een ander land van de Europese Unie Studeren en Stagelopen in het buitenland Voor studie naar het buitenland MBO-opleiding volgen in het buitenland 251 miljoen extra voor ...

5. Sociale zekerheid (buitenland)   15 november 2011
6 juli 2018  |  , ,
Inhoud Wetten en afspraken andere landen Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels Verdrag Verlies AOW-toeslag Naslag Wetten en afspraken andere landen Nederlanders die in het ...

6. Regels en wetgeving buitenlandse arbeiders   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , , ,
... oplossing niet voorhanden binnen de landsgrenzen, dan kunt u mogelijk uw blik verleggen naar het buitenland. Immers, waar in Nederland een enorm personeelstekort heerst, is het in veel andere ...

7. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
27 februari 2020  |  , , , , ,
... Nederlandse werkgevers Dubbele belastingheffingen moeten Europees probleem zijn Zakenreis in het buitenland: wat trek ik aan? Dienstverlening grensinformatiepunten overheid Begrip expatriëring ...

8. Reisbesluit binnen- en buitenland (tabellen)   6 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste van de vrije ruimte laten komen. Buitenlandse dienstreizen In paragraaf 10.3 van de CAO Rijk lees je meer over de vergoedingen ...

9. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de driemaandeneis voor de 30%-regeling ook geldt als de uit het buitenland geworven werknemer naast een lopende tewerkstelling in een nieuwe tewerkstelling gaat ...

10. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... beschreven in 30%-regeling. Fiscale faciliteit Nederlandse bedrijven kunnen voor uit het buitenland aangetrokken werknemers onder voorwaarden een fiscale faciliteit toepassen, de ...

11. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... in Nederland komen werken. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen. (Bron: CBS, 3 feb. 2017) ...

12. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... inkomen lager zijn dan het bijstandsminimum. Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen ...

13. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Banen voor arbeidsgehandicapten Premiekortingsregeling voor jongeren Meer banen dankzij buitenlandse investeringen 7.500-banenplan Banenplan bonden op komst na Torentjesoverleg 20 ...

14. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... duizend kinderen geadopteerd. Tot 1970 waren dat vooral Nederlandse kinderen, daarna voornamelijk buitenlandse kinderen. In 2004 was bijna 60 procent van de buitenlandse adoptiekinderen van ...

15. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... van materialen of het continue maken van moeilijke bewegingen.' 'Veel productiewerk is naar het buitenland verdwenen. Onze robots kunnen de concurrentie aan met lageloonlanden en zo halen we ...

16. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... hertrouwt of met iemand een gezamenlijk huishouden gaat voeren; de nabestaande vertrekt naar het buitenland. Of de uitkering stopt, is afhankelijk van de verblijfplaats. Uitkering ...

17. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... in Nederland wonen maar wel in Nederland aan de loonbelasting onderworpen zijn; mensen die in het buitenland verblijven en in Nederlandse overheidsdienst zijn, voor de Nederlandse diplomatieke of ...

18. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van belang met het oog op de verplichtingen die gelden bij doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland. Een model van een verwerkersovereenkomst hebben wij voor u beschikbaar ...

19. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... Portugal verleende. Het Zorgkantoor weigerde dit. Volgens de Nederlandse wet kan iemand die in het buitenland verblijft maximaal voor 13 weken per jaar zorg inkopen met zijn pgb. Die zorg moet dan ...

20. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... met migrantenachtergrond. Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. In het buitenland geboren personen van wie beide ouders in Nederland zijn ...

21. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... handige apps beschikbaar. App voor Engelstalige arbeidsovereenkomst Speciaal voor HR-managers die buitenlandse werknemers in dienst willen nemen, ontwikkelde LegalDutch een tool om een ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... ziekte Verkorte wachttijd WAO afgeschaft bij loondoorbetaling Re-integratie ex-werknemer in het buitenland Verzuimverzekering Kritiek FME op werkgeverslasten Loondoorbetaling kleine werkgevers ...

23. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Proefschrift Discussie kortere loondoorbetaling bij ziekte Re-integratie ex-werknemer in het buitenland Lastenverlichting door verkorten loondoorbetalingsverplichting Naslag Kans op ...

24. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor onbepaalde tijd)****. Facultatief: deelname pensioenregeling; werken in het buitenland; de arbeidsovereenkomst is in feite een uitzendovereenkomst; CAO van toepassing (het ...

25. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... tijdelijke contracten naar een payrollbedrijf, toch een contract voor onbepaalde tijd Ketting bij buitenlands contract Wet Werk en Zekerheid Sneller vast contract Ketenbepaling vanaf 18 jaar ...


Bekijk items: 1 tot 25 (584 totaal)