2023


1. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
Inhoud Prinsjesdag. Wat verandert er mogelijk in 2023 Het kabinet trekt vele miljarden uit om pijn van torenhoge prijzen en energierekeningen te verzachten Meerdere voorstellen tot aanpassing van ...

2. Formulier Actie 3FM SERIOUS REQUEST 2023   10 mei 2023
18 december 2023  |  , , , , ,
... geldbedrag ten behoeve van een actie voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld 3FM SERIOUS REQUEST 2023 geef .. dag of € ..,00 Ondergetekenden: 1. Naam werkgever, gevestigd te . . . . . . . . . ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kosten onbelast vergoeden in plaats van de forfaitaire 30%-vergoeding. Sinds 1 januari 2023 is een verplicht keuzemoment ingevoerd per kalenderjaar. Eerder kon u – in principe – ...

4. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... in één keer te ontvangen. Binnen is binnen, zeg maar. Levenslang een lager pensioen Als je in 2023 of daarna in één keer een deel van 10% laat uitkeren betekent dat wel dat je pensioen voor ...

5. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)   26 december 2017
8 januari 2024  |  , ,
... U paste in deze periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe. 2023 De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is € 14.202. Deze aftrek wordt verhoogd met € ...

6. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... ANW-compensatie door ABP Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord, invoering 2023 Vrouwen vechten om nabestaandenuitkering Thuiswerken: wat zegt de wet en wie is ...

7. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW-gerechtigde leeftijd opleidingsafhankelijk AOW-kas puilt uit, meevaller Rijk AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog AOW-leeftijd moet verder omhoog Aparte AOW-regeling voor zware beroepen ...

8. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... met de explootkosten van betekening van het vonnis. Uitspraak Rechtbank Den Haag, 30 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5469 ...

9. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... vraag ik aan de politiek om de handschoen op te pakken.’ Bericht uit de Volkskrant 29-11-2023 Ga terug naar Categorieën ...

10. Angeline Brok   1 november 2021
... blik en gedrevenheid. Zij is niet bang om het onbekende te leren kennen. Angeline is voorjaar 2023 benoemd tot Hoofdredacteur van HR-kiosk.nl. Zij is ook als consultant verbonden aan ...

11. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... Het fiscaal maximale pensioengevend loon is voor 2024 vastgesteld op 137.800 euro. AOW-franchise 2023 Middelloon Eindloon meer dan maar niet meer dan franchise meer dan maar niet meer dan ...

12. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
11 juni 2024  |  , , , , , , ,
... De AOW toeslag is in 2015 afgeschaft tenzij u de toeslag al had voor 2015 AOW-uitkering per 1 juli 2023 Wie Bruto AOW bedrag Netto met loonheffings-korting Netto zonder loonheffings-korting ...

13. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... te ontmoedigen Vrouwen werken meteen na afstuderen al vaker in deeltijd dan mannen 17 april 2023 Het CBS heeft onderzocht dat vrouwen met een mbo-, hbo- of wo-diploma vaker in deeltijd ...

14. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Mag je een werknemer 1% ziek houden? Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer in 2023 Benadeling bij zwangerschap mag niet, maar gebeurt wel Vrouwen willen menstruatieverlof van ...

15. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... of betreft het een gratificatie? Het gaat om een bonus, zo oordeelt de kantonrechter. (31 oktober 2023 door Salaris Vanmorgen) De werkneemster stelt onder verwijzing naar het bepaalde in artikel ...

16. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... voor alle AOW-gerechtigden de nieuwe termijn van dertien weken.d Werkgevers hoeven per 1 juli 2023 bij ziekte een AOW-gerechtigde medewerker nog maar 6 weken door te betalen. Dezebtermijn ...

17. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... toe te wijzen loonbedragen leent zich eveneens voor toewijzing. Uitspraak Rechtbank Limburg, 4 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3041 Bron: Salaris van morgen Ga terug naar subrubriek Ontslag. ...

18. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... HR Praktijk) Generatieve-AI bij HR-Academy ChatGPT en andere AI-chatbots waren de grote hype van 2023. De verwachting is dat deze hype in 2024 zal doorzetten. En dat het onze werkzaamheden gaat ...

19. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een hogere cataloguswaarde geldt voor de meerwaarde 22% bijtelling Bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Volledig elektrisch 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22% Max. catalogusprijs 50.000 ...

20. AWVN-werkgeversbijdrageregeling (tabellen)   18 februari 2020
13 januari 2023  |  , ,
2023 Voor dit jaar is de AWVN-werkgeversbijdrageregeling verlengd (met een jaar) door AWVN, FNV en CNV, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De bijdrage voor 2023 is conform de regeling ...

21. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... juli 1955 2021 67 na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956 2022 ? na 31 mrt. 1956 en voor 1 jan. 1957 2023 ? Belastingvrij vermogen opbouwen Als iemand een pensioentekort heeft, kan hij belastingvrij ...

22. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In dit kader ...

23. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... gaan. In schema: Jaar 2020 66 jaar + 4 maanden 2021 66 jaar + 4 maanden 2022 66 jaar + 7 maanden 2023 66 jaar + 10 maanden 2024 67 jaar Arbo Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) Goede ...

24. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... DGA's Het wetsvoorstel inzake excessief lenen ligt sinds 17 juni 2020 bij de tweede kamer. Vanaf 2023 worden DGA's (AB houders) beperkt in het geld lenen van hun BV (tot maximaal € 500.000), ...

25. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... korting van 6 procent op de bijtelling wordt toegepast op een cap van 35.000 euro en vanaf 2023 op een cap van 30.000 euro. Voor het resterende bedrag boven de cap geldt het normale ...


Bekijk items: 1 tot 25 (307 totaal)