Tabel


1. Tabellen   30 maart 2009
10 juli 2023  |  , ,
Onderstaande informatie over tabellen is in alfabetische volgorde geplaatst:

2. Box 3 (tabellen)   19 augustus 2012
8 januari 2024  |  , , , , ,
... in 2022 met iets lagere fictieve rendementen. De percentages vindt u in onderstaande tabel. Van het gedeelte van uw vermogen dat meer is dan Maar niet meer dan Rendementsheffing € ...

3. Bijstand (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
Uitkering bijstand 1 januari 2024 De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze ...

4. Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , ,
... die in de eindheffing wordt betrokken. Soms wordt de eindheffing die op grond van het tabeltarief of het enkelvoudig tarief zouden worden vastgesteld, bij grote aantallen werknemers, ...

5. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 juni 2023  |  , , , , , , ,
1 juli 2023 Minimum lonen Maand Week Dag vanaf 21 jaar € 1.995,00 € 460,40 € 92,08 20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66 19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25 18 jaar € 997,50 € ...

6. Bijverdienen (tabellen)   14 april 2013
29 juli 2023  |  , , , , , ,
Bijverdiensten studenten In 2023 is de bijverdiengrens voor studenten € 16.121,60 en geldt voor de volgende 3 groepen werknemers: MBO'ers onder de 18 jaar met een studentenreisproduct MBO'ers ...

7. IOAW en IOAZ (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
IOAW en IOAZ 2024, bruto bedragen De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn ...

8. Toeslagenwet (tabellen)   30 maart 2009
22 januari 2024  |  , , , , , ,
... van hun inkomen niet mee. Hoe hoog mag uw huur zijn? Is uw huurprijs hoger dan de bedragen in de tabel? Dan kunt u geen huurtoeslag krijgen. De huurprijs is de kale huurprijs plus bepaalde ...

9. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden ...

10. Meewerkaftrek (tabellen)   20 december 2013
9 januari 2024  |  , , , , , , ,
Percentages 2024 Gelijk aan die van 2019. Percentages 2023 Gelijk aan die van 2019. Percentages 2022 Gelijk aan die van 2019. Percentages 2021 Gelijk aan die van 2019. Percentages 2020 Gelijk aan ...

11. Ouderenkorting (tabellen)   5 januari 2012
9 januari 2024  |  , , , , , ,
2024 Als u de AOW-leeftijd bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2024 is dat € ...

12. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
15 december 2023  |  , , , , , ,
AOW-uitkeringen per 1 januari 2024 Wie Bruto AOW bedrag Netto met loonheffings-korting Netto zonder loonheffings-korting Alleenstand € 1.541,53 € 1.459,53 € 1.166,11 Getrouwd of samenwonen ...

13. Bijtelling auto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Bijtelling 2024 Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per ...

14. Heffingskorting (tabellen)   10 februari 2015
5 oktober 2023  |  , , , , , , ,
Heffingskortingen 2023 en 2024 2023 2024 Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 3.070 € 3.374 Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.583 € 1.741 ...

15. Kennismigranten (tabellen)   7 januari 2011
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
Looncriteria kennismigrant stijgt per 1 januari 2024 De looncriteria om als kennismigrant in Nederland te kunnen worden tewerkgesteld, gaan omhoog met ingang van 1 januari 2024. Voor ...

16. Sociaal minimum (tabellen)   17 oktober 2019
9 januari 2024  |  , , , , , ,
Sociaal minimum 1 januari 2024 Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand Gehuwd / gelijkgestelden € 95,14 € 475,70 € 2.069,30 Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 67,75 ...

17. Mutaties premies (tabellen)   23 juni 2017
18 november 2021  |  , , , ,
2022 Premie 2019 2020 2021 2022 Ouderdomsfonds (AOW) 17,9% 17,90% 17,90% 17,90% Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,77% - Arbeidsongeschiktheidsfonds ...

18. Pensioen afkopen (tabellen)   20 oktober 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Als je via je werkgever deelneemt aan een pensioenregeling, mag je het opgebouwde pensioen niet zomaar afkopen. Je mag dus niet zelf beslissen om het opgebouwde pensioen eerder op te nemen. Maar ...

19. Belastingschijven (tabellen)   30 maart 2009
5 oktober 2023  |  , , , , , ,
Tarieven en schijven loon- en inkomstenbelasting 2024 Tot AOW-leeftijd AOW-er van na 1945 AOW-er van voor 1946 Tarief eerste schijf 36,97% 19,07% 19,07% waarvan loonbelasting 9,32% 9,32% 9,32% ...

20. Scholingsuitgaven (tabellen)   25 december 2016
19 oktober 2021  |  , ,
2018 De aftrek van scholingsuitgaven is per 2018 afgeschaft. Uit onderzoek is gebleken dat de aftrek weinig wordt geclaimd en dat de gebruikers relatief hoog opgeleid zijn. Daarnaast is de ...

21. Vrijwilligerswerk (tabellen)   20 februari 2019
10 januari 2024  |  , , , , , , ,
2024 Stichtingen kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. De stichting kan de onkosten ...

22. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Loonkostenvoordeel 2024 Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. Het LKV oudere werknemer ...

23. Minimumloon per uur (tabellen)   30 maart 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , ,
2024 Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 ...

24. Transitievergoeding (tabellen)   15 november 2016
10 januari 2024  |  , , , ,
2024 De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 ...

25. Wet langdurige zorg (tabellen)   11 januari 2015
22 januari 2024  |  , , , , ,
Percentage 2024 De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Deze WLZ-premie houd jij als werkgever in op het loon van je werknemer. Dit bedrag betaal je ...


Bekijk items: 1 tot 25 (477 totaal)