Aow


1. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
50Plus AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. ...

2. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
AOW-franchise 2024 Middelloon Eindloon meer dan maar niet meer dan franchise meer dan maar niet meer dan Franchise - 1,701% € 14.009 - 1,483% € 15.852 1,701% 1,788% € 15.816 1,483% 1,570% ...

3. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
15 december 2023  |  , , , , , ,
AOW-uitkeringen per 1 januari 2024 Wie Bruto AOW bedrag Netto met loonheffings-korting Netto zonder loonheffings-korting Alleenstand € 1.541,53 € 1.459,53 € 1.166,11 Getrouwd of samenwonen ...

4. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... woonachtig Cijfers Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Kan het pensioen worden gekort? AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen, incorrect Tienduizenden ouderen ontvangen ten ...

5. Flexibele AOW   5 februari 2017
14 december 2019  |  , , , ,
Inhoud Flexibele AOW voor eerlijk stoppen met werken Voorafgaand aan pensioen stoppen of minder werken. Flexibele AOW voor eerlijk stoppen met werken Het steeds verder opschuiven van de ...

6. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd, kan uw inkomen lager zijn dan het ...

7. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
Inhoud Instemming Kamers met Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Aantrekkelijk AOW’ers in dienst te houden Geen transitievergoeding Wel ketenregeling Pensioen-ontslagbeding: opnemen of ...

8. Fiscalisering AOW   25 december 2012
28 december 2019  |  , ,
Inhoud Wat betekent fiscalisering AOW? Mogelijkheden Gevolgen Fiscaal besluit toekomstige (lagere) AOW-leeftijden Wat betekent fiscalisering AOW? Fiscalisering AOW is het betalen van de ...

9. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Nederlandse grensoverschrijdende pensioenen nog steeds niet EU-proof Maximale opbouwpercentages Korting AOW-ers van de baan Reparatie AOW-gat ...

10. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
Inhoud AOW- en Pensioenrichtleeftijd, besluit 2012 Langer doorwerken Regeerakkoord (29 okt. 2012) Belastingplan 2014 (september 2013) Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale ...

11. Voorschotregeling AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  , , ,
... de eerste jaren een voorschotregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om een voorschot op de AOW te krijgen vanaf de 65e verjaardag. Hiermee kunnen mensen een eventueel inkomensgat ...

12. Overlijdensuitkering AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  , ,
Regeling De AOW kent een overlijdensuitkering die toekomt aan de samenlevende partner. Is er geen partner dan komt de uitkering toe aan de minderjarige kinderen of degene die de overledene ...

13. Overbruggingsregeling AOW   25 januari 2013
7 september 2018  |  , ,
... Ingangsdatum Aantallen Inkomstenbelasting over overbruggingsuitkering Overbruggingsregeling AOW verlengd tot 2023 Compensatie inkomensverlies Vanaf 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd ...

14. Algemene Ouderdomswet (AOW)   25 december 2012
6 juni 2019  |  ,
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is opgedeeld in subrubrieken, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

15. Koopkrachttegemoetkoming AOW   25 december 2012
20 maart 2017  |  , ,
... verlaging koopkrachttegemoetkoming MKOB ingetrokken Wie ontvangt de tegemoetkoming? Naast de AOW-uitkering en partnertoeslag, krijgen AOW-ers maandelijks een tegemoetkoming. Dit is een ...

16. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers Doorwerken AOW-er onder tijdelijk contract Ketenregeling en AOW-gerechtigden In dienst ...

17. Ontslag werknemers na ingangsdatum AOW   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
... zijn op de jaren die zij na hun 65e hebben gewerkt. NB: De geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd is in het voornoemde nog niet mee berekend. Ga terug naar subrubriek Ontslag via de ...

18. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
... slechts € 200,00 per maand of nog minder aan pensioen op en is voornamelijk aangewezen op de AOW als enige ...

19. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... vervallen. Aanpassing aan pensioenwetten Het besluit is aangepast aan de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en ...

20. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... door Nederlandse werklozen, omdat volgens de bestaande regels dan gaten vallen in bijvoorbeeld de AOW-opbouw, er problemen ontstaan met de hypotheekrenteaftrek en verzekeringen duurder uitvallen. ...

21. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... keer een flink bedrag ontvangt kan het zijn dat je in een hogere belastingschijf terecht komt. Als AOW-er betaal je over de eerste € 37.149 slechts 19% (2023) aan belasting. Daarboven betaal je ...

22. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... nabestaande minder dan 45% arbeidsongeschikt is en geboren is in 1950 of daarna; de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; de nabestaande hertrouwt of met iemand een gezamenlijk ...

23. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Korte voorgeschiedenis Doel Wie zijn verzekerd? Inhoudingen Ingangsdatum AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen ...

24. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

25. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
Inhoud Vrijwillige verzekering Uitkering tot bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Premie Vrijwillige verzekering Het Anw-hiaatpensioen is een vrijwillige verzekering die de gevolgen ondervangt van de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (667 totaal)