Bonus


1. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
Inhoud ​Diverse namen voor variabele beloning Motivatie bevorderend? Onderzoek Bonus op basis van meetbaar bedrijfsresultaat Discretionaire bonus Gelijke behandeling Banken beperken bonussen ...

2. Groepsbonus   20 maart 2009
10 december 2019  |  , , , ,
Inhoud Wat is een groepsbonus Werkkostenregeling Loonbonus CAO 90 in België Extraatjes voor teams Naslag Wat is een groepsbonus Een groepsbonus of teambonus is een systeem waarbij meerdere doelen ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van het tijdelijke verblijf van de expat in Nederland. Deze kostenvergoeding is fiscaal geen loon. Bonussen tellen in principe ook mee, wanneer de bonus betrekking heeft op dezelfde periode als ...

4. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... zake van het verblijf buiten het land van herkomst’ inclusief de variabele bestanddelen (bijv. bonussen, optierechten, tekengelden en bindingspremies). Beloningen zoals ontslagvergoedingen en ...

5. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen hoge inkomens extra belast Stichting Nederlands Participatie Instituut Vakbonden Naslag ...

6. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... werkgever. Regeling excessieve beloningen Vanaf 2013 worden excessieve vertrekvergoedingen (vertrekbonussen) - ook in de vorm van aandelen - van € 531.000 en hoger belast met 75% heffing bij de ...

7. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... formuleren. Hierdoor voorkomt men de werknemer in tijden dat geen winst wordt gemaakt, toch zijn bonus claimt. ¹ Uitleg over het begrip winst en andere begrippen, is onder meer te vinden op de ...

8. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Het actieplan dat samen met de sociale partners is opgesteld, houdt het volgende in: Mobiliteitsbonus De werkgever die een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ook het loon dat is gebaseerd op de inzet van de werknemer, zoals overwerk, ORT, ploegentoeslag, bonus en provisie, tellen mee bij de hoogte van de uitkering bij ziekte. Werkte de werknemer ...

10. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verboden Wat voor dienstverband heeft een predikant? Moet werkgever die verlies maakt toch bonus uitkeren? Wegcontracteren arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk Extra taken voor je ...

11. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... Dat betekent bijvoorbeeld dat zij ook recht hebben op winstdeling, eindejaarsgratificaties en bonusregelingen die een algemeen karakter hebben. Van Wobot kan alleen worden afgeweken indien ...

12. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 en Rb. Noord-Holland 26 september 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:8738). Bonussituatie Ten slotte kan het voorkomen dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer die de ...

13. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en de diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, tantième, beoordelingstoeslag, gratificatie, et cetera) rekent men zowel tot de primaire ...

14. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... duidelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld in de CAO of Arbeidsreglement. Hetzelfde geldt voor de bonus of tantième, als deze gedurende een reeks van jaren is uitgekeerd, wordt deze uitkering ...

15. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... i.p.v. een bijdrage met de medewerker overeenkomt dat het loon tijdelijk wordt verlaagd of een bonus niet wordt uitbetaald? Ga terug naar subrubriek ...

16. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
... oude systeem van de bijstand. Zij hebben dus ook een sollicitatieplicht. Een ander groep krijgt bonussen als het werk vindt. De laatste groep houdt het basisinkomen – ook als men werk vindt. ...

17. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... oude systeem van de bijstand. Zij hebben dus ook een sollicitatieplicht. Een ander groep krijgt bonussen als het werk vindt. De laatste groep houdt het basisinkomen – ook als men werk vindt. ...

18. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... en vakbonden. Er zijn verschillende mogelijkheden: loonsverhoging, arbeidsmarkttoelage of een bonus om leraren aan te trekken en/of te behouden. Toename ZZP-docenten door groeiend ...

19. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , , ,
... zij konden tot en met 31 december 2011 een spaarloonregeling openen en hier bijvoorbeeld hun bonus of 13e maand op storten. De belangstelling voor deze manier om nog snel even wat extra geld ...

20. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ontslagreden in de loonaangifte Beëindigingsovereenkomst bij ontslag niet altijd nodig Tekenbonus populair Bedrijf ontslaat werknemer op staande voet, neemt hem aan als zzp’er ...

21. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Crisisheffing De pseudo-eindheffing hoge lonen komt definitief niet terug in 2015. Doorwerkbonus Werknemers die ná 1 januari 2015 61 jaar worden, hebben geen recht meer op de werkbonus. ...

22. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... en de zorgtoeslag. Heffingskortingen • de arbeidskorting wordt verhoogd; • de mobiliteitsbonussen worden gericht op mensen die nu langs de lijn staan: oudere uitkeringsgerechtigden (50+) ...

23. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... met een zwaar beroep) met vervroegd pensioen konden gaan. De brief gaat o.a. over de mobiliteitsbonus, de werkbonus en de vitaliteitsregeling. Redactie HR-kiosk: Elk jaar eerder stoppen dan de ...

24. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... en eerlijker, op basis van het draagkrachtbeginsel. De ChristenUnie wil daarom dat salarissen, bonussen en overige verdiensten, voor zover hoger dan een ministersalaris, niet langer aftrekbaar ...

25. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... spaargeld kan bijvoorbeeld wel gebruikt worden als inkomensaanvulling bij deeltijdpensioen. Werkbonus en doorwerkbonus Zowel de werkbonus werknemers als de werkbonus werkgevers (de voormalige ...


Bekijk items: 1 tot 25 (274 totaal)