Employee Benefits


1. Employee Benefits   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , , , ,

2. Employee Benefits (indeling)   20 maart 2009
28 juli 2017  |  , , ,
... versus niet-financieel Belonings- versus zorgbenefits Verzekerbare versus niet-verzekerbare Employee Benefits Fringe Benefits Preference Benefits Life Benefits Employee Benefits kunnen op ...

3. Employee Benefits (inleiding)   20 maart 2009
17 november 2017  |  , , ,
... Oorsprong term Verschillende omschrijvingen Verzekeringsproducten Aanbieders EB-producten Employee Benefits support systeem Personal Benefits Statement Opmerkelijke arbeidsvoorwaarden ...

4. Integrated Employee Benefits   20 maart 2009
21 maart 2017  |  , ,
Integrated Employee Benefits duidt op het geheel aan arbeidsvoorwaarden dat bijdraagt aan optimale prestaties en werknemers in staat stelt hun werk vol te houden met zo min mogelijk risico op ...

5. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... zaken over vele zo niet alle onderwerpen op het gebied van verzekeringen en dienstverlening van de employee benefits. Om deze rol te kunnen spelen, zal de EB-adviseur veel kennis en kunde* in huis ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

7. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... overwerk neemt toe en vele werknemers werken regelmatig gedeeltelijk thuis. Arbeidsvoorwaarden (Employee Benefits) zijn niet meer en niet minder dan een middel, een middel om het doel - een ...

8. Employer Benefits   20 maart 2009
26 april 2017  |  ,
Een werkgever investeert in Employee Benefits omdat hij uitsluitend de belangen van de werknemers op het oog heeft, dat gelooft toch niemand. Het getuigt van meer common sense (te vertalen in ...

9. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... Meer over de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zie subrubriek AFM. Wezenlijk onderscheid Employee Benefits en financiële (financial) planning noemt men vaak in een adem, toch is er een ...

10. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... onder de 16 jaar Flexwerkers massaal hun baan kwijt 4x variëren met arbeidstijden Voorwoord Employee Benefits kunnen bijdragen tot het vergroten van de flexibiliteit, van belang voor ...

11. Gebouwen, bouwen   2 maart 2019
18 januari 2020  |  ,
Inhoud Circulair Bouwen 2023 Milieubelasting gebouwen beter zichtbaar met nieuwe rekenmethode Bouwsector kiest onherroepelijk voor de toekomst Bestaande kantoren kunnen veel sneller ...

12. Human Resources Management (1990-1995)   20 maart 2009
26 juli 2023  |  ,
Inhoud Mens meest waardevolle hulpmiddel Kwantificering Aspecten HRM Investors in People Great Place to Work Empowerment Zelfsturing bij Achmea Misvattingen over zelfsturing Zelfsturing bij ...

13. Lagere werkgeverslasten   14 maart 2011
15 juli 2014  | 
... 82% van de werkgevers in Europa, het Midden Oosten en Afrika noemt de verwachte kosten van een employee choice-programma als belangrijkste reden om hier niet aan te beginnen. Dat is echter ...

14. Maslow   17 oktober 2011
11 juli 2019  |  , ,
Inhoud Hiërarchie behoeften Piramide Onderzoek steunt theorie Motivatie Piramide Maslow en onboarding Hiërarchie behoeften De mens is een wezen met behoeften en daarin is een rangorde te ...

15. Motivatie   20 maart 2009
26 juli 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Waarom interesse voor Employee Benefits? Extrinsieke en intrinsieke motivatie Herzberg Motivatoren Demotivatoren Psychologisch contract MedewerkerTevredenheidsOnderzoek Christelijk werken ...

16. Opleidingen duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
6 januari 2020  |  ,
... voor de NEFEB Academy die onder meer de volgende opleidingen biedt: Register risicomanager Employee Benefits (RmEB) Register risicomanager Duurzame inzetbaarheid (Risicomanager Duurzame ...

17. Overheid   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
... werkgevers- en werknemersorganisaties en uiteraard de werknemer. Voorwaarden Het kabinet beschouwt employee benefitsregelingen (en daarmee ook regelingen op het gebied van cafetariaplannen) dan ...

18. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... processen) Antwoordvoorbedrijven.nl (zie Ondernemersplein) AON.nl (adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen) Arbeidsinspectie.nl (zie Inspectie SZW) Arbeidsrechter.nl ...

19. Personal Benefits Statement (inleiding)   22 november 2010
20 februari 2018  | 
... bijvoorbeeld uitgebreid verzekeringsaspecten worden vermeld. Andere namen voor een PBS zijn: Employee Benefits Statement (EB-Statement) Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Verslag (PAV); ...

20. Personal Benefits Statement (PBS)   20 maart 2009
21 maart 2017  |  , ,
Wat een Personal Benefits Statement (PBS) inhoudt en een voorbeeld daarvan is te vinden in subrubriek Personal Benefits Statement (PBS). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

21. Personeel & Organisatie (inleiding)   22 november 2010
2 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... groei industrie Vooral zwaardere functieprofielen verwachten salarisverhoging in 2022 Wat is Employee Experience? Uiteenlopende taken P&O*-managers (PO = Personeel Organisatie) hebben ...

22. Shared Service Centre (SSC)   24 november 2010
10 september 2020  |  , , , ,
... arbeidsrecht in balans Uurtarief freelancers stijgt met 6 procent Inhoud taken Het uitvoeren van employee benefits i.c. inhoudingen op het salaris en afdracht aan bijvoorbeeld de verzekeraar ...

23. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
Inhoud Trefwoorden: Thuiswerken, Corona, Werknemer, Werkgever, Werkkostenregeling Inhoud: Thuiswerken: een complex begrip Verschil tussen thuiswerken en telewerken? Cijfers telewerken Veertig ...

24. Total Company Care   20 maart 2009
21 maart 2017  |  , ,
Verzekeringen Binnen het geheel van Employee Benefits kunnen producten worden onderscheiden die zich uitsluitend richten op verzekeringen en daarmee samenhangende diensten, ook wel Total Company ...

25. Veranderingen 2021   31 mei 2019
7 januari 2021  |  , , , ,
In alfabetische volgorde 30% regeling De overgangsregeling eindigt per 1 januari 2021. Dat betekent dat voor allen die daarvoor in aanmerking kwamen de 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar wordt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (123 totaal)