Duurzame Inzetbaarheid


1. Duurzame inzetbaarheid   9 november 2016
2 oktober 2019  |  ,
Duurzame inzetbaarheid - Engels: sustainable employability - is een onderwerp met vele aspecten. Reden om de verschillende aspecten in de even zovele subrubrieken te plaatsen, zie onder: NB: ...

2. CAO duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
23 juli 2017  |  ,
Inhoud Akkoord sociale partners juni 2011 Beloning moet/moeten Teksten duurzame inzetbaarheid in CAO: voorbeeld CAO PO-Raad Meer kwalitatieve afspraken in nieuwe CAO's Kwantitatieve afspraken in ...

3. Opleidingen duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
6 januari 2020  |  ,
Inhoud Risico manager duurzame inzetbaarheid Leren voor laag opgeleiden: maak het kleinschalig Belastingvrij sparen voor een opleiding Risico manager duurzame inzetbaarheid Nederland kent een ...

4. Praktijkvoorbeelden duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
19 augustus 2020  |  ,
... Het bedrijf viel bij de jury op door de grote betrokkenheid van de medewerkers bij de aanpak van duurzame inzetbaarheid. Iedereen kent de kernwaarden en is toegewijd op het thema duurzame ...

5. Definitie en samenhang duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
7 juli 2018  |  , ,
Inhoud Vooraf Randstad Van der Klink e.a., 2010 in opdracht van ZonMW Employability Duurzame inzetbaarheid: maak gebruik van de inzichten van Pieter van den Hoogenband Sociale innovatie ...

6. Subsidies en fiscale zaken duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
28 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020) Een subsidie van Europa voor gelukkiger personeel 5 miljoen voor fittere medewerkers Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren Nieuwe subsidieronde ...

7. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
Inhoud Sociaal akkoord 2013 Relatie tijd en duurzame inzetbaarheid Aanbod van arbeid 2014 Boek: Innoveren met Personeel Beoordelingsgesprek als een resultaat-evaluatie Werkomgeving matcht niet met ...

8. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... volgende opleidingen biedt: Register risicomanager Employee Benefits (RmEB) Register risicomanager Duurzame inzetbaarheid (Risicomanager Duurzame inzetbaarheid) Gemeenten temperen ambities ...

9. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... te betalen. De aanpak van Met Werk is daarmee voor de gemeenten budgetneutraal, waarbij een duurzame oplossing wordt gecreëerd voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. ...

10. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... zet zich aangewakkerd door de recessie in 2012 naar verwachting krachtig door. Energiebesparing en duurzame energie staan bovenaan de MVO-agenda van bedrijven. Het is urgent, tastbaar, sluit aan ...

11. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Dit en nog meer treft u aan in het artikel 'Over een luxeprobleem gesproken' van de site overduurzameinzetbaarheid.nl. Het artikel eindigt met de bekende woorden 'Gedeelde smart is halve ...

12. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... SZW om hier werk van te maken. Kort aangeduid zijn de tien voorstellen: Handreiking Voorlichting Duurzame inzetbaarheid Scholing Individuele re-integratieovereenkomst Transparant proces ...

13. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... met haar personeel oplost. De landen stellen twee voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een duurzame oplossing. Alle werknemers moeten, op korte termijn, gaan vallen onder het arbeidsrecht ...

14. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... en werkplek kiezen Roosterwijziging gaat vóór privébelang Werknemers willen meer werken Duurzame Inzetbaarheid Reistijdvergoeding Rijden naar klant of klus telt wel mee als wettelijke ...

15. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Toolkit arbobeleid Nederlandse werknemers zitten meer dan 7 uur per dag Beleidsplan 2016: duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie Actie tegen kanker door werk Werknemers gebruiken ...

16. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... arbodienstverleners goed zichtbaar. Omzet abonnementen daalt, omzet uit verrichtingen en duurzame inzetbaarheid/preventie stijgt. Werkdruk, efficiency en zelfsturing belangrijke ...

17. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... Dommer door leren? pleidooi voor vernieuwing Wat zijn de beste en slechtste hogescholen van NL? Duurzame inzetbaarheid door wettelijke scholingsplicht Nieuwe trainees bij UWV gestart HR heeft ...

18. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven Duurzame inzetbaarheid bij KLM Rapport Circulaire Economie verschenen (januari 2018) Shell heeft ...

19. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... voor werknemers en de relatie met de reguliere gezondheidszorg zijn aandachtspunten. Het thema duurzame inzetbaarheid wordt verder uitgebouwd en zal zich met name richten op het sneller en ...

20. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... van cybercrime. In 2020 zal hiervoor eenmalig € 30 miljoen extra ter beschikbaar stellen. Duurzame inzetbaarheid Het wordt tijdelijk mogelijk voor sociale partners om oudere werknemers ...

21. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... “Werkgevers moeten ook afspraken willen maken over mantelzorg, werk voor allochtonen* en duurzame inzetbaarheid van werknemers.” *Lees voor allochtoon inwoner met migrantenachtergrond. ...

22. Beroepsbevolking   20 maart 2009
22 mei 2024  |  , , ,
... Het verhogen van de arbeidsdeelname is een van de hoofddoelstellingen van het arbeidsmarktbeleid. Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de ...

23. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
Inhoud Ziekte ontstaan door arbeid Trends Repetitive strain injury (rsi) Stoelmassage ​Werknemerscompensatie Meer capaciteit bij Inspectie voor terugdringen beroepsziekten Werknemers claimen ...

24. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
... treft men onder meer de volgende interesses: future of work* future of society decent work en duurzame inzetbaarheid sociale zekerheid en kwetsbare groepen oude dag uitvoering sociale ...

25. Bezuinigingen op ambtenaren   15 september 2013
11 december 2019  |  , ,
... waarbij de medewerker meer invloed krijgt op zijn/haar rooster. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, een mogelijkheid om voor verlof te sparen en een individueel keuzebudget ...


Bekijk items: 1 tot 25 (183 totaal)