Ambtenaren (inleiding)    Ontslag ambtenaren 


Bezuinigingen op ambtenaren

Datum laatste wijziging: 11 december 2019  |  Trefwoorden: Ambtenaren, Bezuiniging, Roemernorm

Inhoud

  1. Roemernorm
  2. Bezuiniging op ambtenaren levert weinig op
  3. Begroting 2015
  4. Loonsverhoging 2018

Roemernorm

In 2010 ingesteld voor alle ministeries niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden uitgegeven aan dure externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers. Initiatiefnemer was SP-leider Emile Roemer. De SP kreeg destijds veel meldingen binnen van ambtenaren die zich zorgen maakten dat veel geld werd weggegooid aan dure externen terwijl tegelijkertijd veel ambtenaren weg moesten.


De bedoeling was dat de Roemernorm ook voor de provincies en gemeenten zou gelden. Of dat gelukt is, valt te bezien. Wat in ieder geval opvalt, is dat de verschillen tussen de provincies groot zijn. Provincie Noord-Holland gaf in 2013 33,8% van alle personeelskosten uit aan externen, terwijl de provincie Zeeland hier niet meer dan 7,4% aan uitgaf.

Bezuiniging op ambtenaren levert weinig op

De ambtenarensalarissen zijn al jaren bevroren en het aantal ambtenaren neemt ook al jaren af. Maar de totale loonkosten voor het ambtelijk apparaat gaan niet omlaag meldt het Financieele Dagblad (2013).

Het FD baseert zich op de gegevens van het salarisverwerkingsbedrijf van de overheid. De belangrijkste oorzaken voor tegenvallende salarisuitgaven zijn de stijgende sociale premies die de overheid als werkgever moet betalen en voor zorg en pensioenen voor de ambtenaren. De afgelopen jaren steeg de loonsom per ambtenaar – mede door de toenemende premies – van 60.500 tot bijna 64.000 per jaar.

Begroting 2015

De nullijn voor ambtenaren - leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel - eindigt in 2015: de lonen van ambtenaren stegen in de periode 2010-2014 niet mee met de contractloonstijging bij bedrijven.

Loonsverhoging 2018

De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao Rijk. De 118.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren - naar rato van dienstverband - op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. De cao heeft een looptijd van twee en een half jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over roosterinnovatie waarbij de medewerker meer invloed krijgt op zijn/haar rooster. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, een mogelijkheid om voor verlof te sparen en een individueel keuzebudget waarbij vakantie- en eindejaarsuitkering ook op andere momenten kunnen worden opgenomen.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. (Bron: CMHF, 25 jun. 2018)

Red.: Een zwalkend beleid van de overheid. Dan weer jaren op de plaats rust en dan weer een forse stap omhoog.

Ga terug naar subrubriek Ambtenaren (Arbeidsrecht).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ambtenaren (inleiding)    Ontslag ambtenaren