Rechtspositie ambtenaren    Arbeidsomstandigheden 


Weigerambtenaar

Datum laatste wijziging: 17 april 2017  |  Trefwoorden: Ambtenaar, Weigerambtenaar

Inhoud

  1. Eerste Kamer schaft weigerambtenaar af
  2. Inhoud wet

Eerste Kamer schaft weigerambtenaar af

De Eerste Kamer heeft 3 juni 2014 ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand. De Eerste Kamer debatteerde op 27 mei met minister Plasterk (BZK) en initiatiefnemers uit de Tweede Kamer Dijkstra en Schouw over het wetsvoorstel.Inhoud wet

De wet beoogt te verzekeren dat ambtenaren van de burgerlijke stand de wet onverkort uitvoeren. Ook wordt het uitgangspunt gehandhaafd dat een burgerlijk huwelijk louter een neutrale overheidshandeling is, waarbij godsdienstige overwegingen geen enkele rol spelen. Bij de benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) wordt als eis gesteld dat de ambtenaar ook huwelijken van personen met hetzelfde geslacht sluit als hij/zij hier gewetensbezwaren tegen heeft. (Bron: Eerste Kamer, 3 juni. 2014)

Ga terug naar subrubriek Ambtenaren (Arbeidsrecht).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Rechtspositie ambtenaren    Arbeidsomstandigheden