AOW-uitkeringen (tabellen)    Bijstand (tabellen) 


Belastingschijven (tabellen)

Datum laatste wijziging: 16 januari 2019  |  Trefwoorden: Tabellen, Belastingschijven, 2017, 2018, 2019

Belasting 2019

Belastingplichtigen geboren vanaf 01.01.1946 en onder de AOW-leeftijd

 
Hoogte inkomen Inkomen is niet hoger dan Belastingtarief
- € 20.384 36,65%
€ 20.384 € 34.300 38,10%
€ 34.300 € 68.507  38,10%
€ 68.507 51,75%
 
Belastingplichtigen geboren vanaf 01.01.1946 en boven de AOW-leeftijd
 
Hoogte inkomen Inkomen is niet hoger dan Belastingtarief
- € 20.384 18,75%
€ 20.384 € 34.300 20,20%
€ 34.300 € 68.507 38,10%
€ 68.507 51,75%

Belastingplichtigen geboren voor 01.01.1946 

Hoogte inkomen Inkomen is niet hoger dan Belastingtarief
- € 20.348 18,75%
€ 20.384 € 34.817 20,20%
€ 34.817 € 68.507 38,10%
€ 68.507 51,75%


(Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen, blz 9)


Belasting 2018 

Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven IB en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2018, niet 65+ *

 
Hoogte inkomen Inkomen is niet hoger dan Belastingtarief
- € 20.142 36,55% 1
€ 20.142 € 33.994 40,85%
€ 33.994 € 68.507 40,85%
€ 68.507 - 51,95%


Een groot deel van de inkomens in Nederland wordt dus belast met 40,85% of minder, in 2017 was dit percentage nog 40,8%. Een kleine belastingverhoging dus. In de hoogste schijf gaat het tarief naar 51,95%. Voor de 65-plussers en 66-plussers is het jaar 1946 van belang. Voor hen verschilt de lengte in tweede en derde belastingschijf als gevolg van een in 2011 al door Wouter Bos ingevoerde belastingverhoging, de zogenaamde houdbaarheidsbijdrage. Beide groepen profiteren wel nog steeds van een lagere heffing in schijf 1 en 2:

Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven IB en loonheffing, recht op AOW in 2018 en geboren voor de datum 1 januari 1946 *

 
Hoogte inkomen Inkomen is niet hoger dan Belastingtarief
- € 20.142 18,65%
€ 20.142 € 34.404 22,95%
€ 34.404 € 68.507 40,85%
€ 68.507 - 51,95%

* inclusief houdbaarheidsbijdrage. De houdbaarheidsbijdrage is ingevoerd per 1 januari 2011. Door deze maatregel wordt de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen sneller in de derde tariefschijf vallen. De regeling geldt voor mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946.


Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2018 en geboren op of na 1 januari 1946

 
Hoogte inkomen Inkomen niet hoger dan Belastingtarief
- € 20.142 18,65%
€ 20.142 € 33.994 22,95%
€ 33.994 € 68.507 40,85%
€ 68.507 - 51,95%

Premiepercentages volksverzekeringen 2018

In schijf 1 zijn de premiepercentages volksverzekeringen opgenomen: AOW 17,90%, Anw 0,10% en Wlz (Wet langdurige zorg) 9,65%, in totaal 27,65%.  Aan belasting wordt in schijf 1 36,55% - 27,65% = 8,90% ingehouden. 


Belasting 2017

Tarieven inkomstenbelasting 2017 (niet AOW-gerechtigden)

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: tot € 19.982 36,55%
IB Schijf 2: € 19.982 tot € 33.791 40,80%
IB Schijf 3: € 33.791 tot € 67.072 40,80%
IB Schijf 4: vanaf € 67.072 52,00%

In de schijven 1 en 2 zijn de percentages voor de volksverzekeringen verwerkt: AOW (17,90%), WLZ (was AWBZ) (9,65%) en Anw (0,10%), totaal 27,65%.

 
Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 19.982 18,65%
IB Schijf 2: € 19.982 tot € 34.130 22,90%
IB Schijf 3: € 34.130 tot € 67.072 40,80%
IB Schijf 4: vanaf € 67.072 52,00%

* Inclusief houdbaarheidsbijdrage. De houdbaarheidsbijdrage is ingevoerd per 1 januari 2011. Door deze maatregel wordt de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen sneller in de derde tariefschijf vallen. De regeling geldt voor mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946.

Ga terug naar Belastingtarieven.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 AOW-uitkeringen (tabellen)    Bijstand (tabellen)