Mutaties premies (tabellen)

Datum laatste wijziging: 18 november 2021  |  Trefwoorden: , , , ,

2022

Premie
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
Ouderdomsfonds (AOW) 17,9% 17,90% 17,90% 17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,77% -
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 3,60% gediff. 7,30% gediff.
Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) laag - 2,94% 2,70% 2,70%
Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) hoog - 7,94% 7,70% 7,70%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% 0,68% 0,68% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)  6,46% 6,79% 7,03%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) laag 5,49%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) hoog 7,05%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof)* 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,24% 1,25% 1,36% 0,84%*

* De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door een opslag op de Aof-premie.

* Voor een gedetailleerd overzicht van de premie Werkhervattingskas (WHK) zie: Staatscourant 2021, 38068 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)