Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderenkorting (tabellen) 


Mutaties premies (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2020  |  Trefwoorden: Premie, AOW, 2019, 2020

Premie 2019 2020
Ouderdomsfonds (AOW) 17,9% 17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 0,77% -
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 3,60% gediff.
Awf-laag - 2,94%
Awf-hoog - 7,94%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,46% 6,79%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof)* 0,50% 0,50%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,24% 1,25


 

* De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door een opslag op de Aof-premie.
 
  


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderenkorting (tabellen)