Bijtelling auto (tabellen)

Datum laatste wijziging: 8 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , ,

Bijtelling 2024

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per kalenderjaar bedraagt. Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto.

Categorie verlaagde bijtelling

Er bestaat op dit moment alleen nog maar een categorie verlaagde bijtelling voor volledig elektrische auto’s. De bijtelling elektrische auto 2023 en 2024 staat de bijtelling voor een elektrische auto op 16% tot een cataloguswaarde van € 30.000

De bijtelling voor elektrische, zakelijke, leaseauto’s wordt de komende jaren opgebouwd tot 22%. Dit gebeurt geleidelijk, verspreid over verschillende jaren. Hieronder vind je een overzicht van alle komende bijtellingspercentages vanaf 2021 tot en met 2026, met bijbehorende catalogusprijzen.

Plannen klimaatakkoord verlaagde bijtelling volledig elektrische auto’s: 

 
Bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volledig elektrisch (EV) 4% 1 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Max. van catalogusprijs 50.000 1 45.000 40.000 35.000 30.000 30.000 30.000 n.v.t.


1) De beperking van het verlaagde bijtellingspercentage tot € 50.000,- geldt niet voor auto’s die elektrisch rijden op waterstof.

Geldigheidsduur verlaagd bijtellingspercentage

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld) blijft van toepassing gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen. 

Dus een volledig elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) die op 1 januari 2019 voor het eerst in gebruik wordt genomen houdt tot en met januari 2024 (5 jaar lang), over de eerste 50.000 euro catalogusprijs, het 4% bijtellingspercentage (22% minus 18% milieukorting). Als de auto in februari 2024 nog als zakenauto wordt ingezet, dan blijft voor deze auto het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden, een eventuele milieukorting wordt dan bepaald volgens de dan geldende bijtellingsregels.

Wel is het zo dat na de periode van 60 maanden per jaar bezien wordt of de auto nog in aanmerking komt voor een korting op het algemene bijtellingspercentage. Voor auto’s die voor 1-1-2017 voor het eerst op naam gesteld zijn is het algemene bijtellingspercentage 25%, voor auto’s daarna 22%. 

Auto’s die voor 1 juli 2012 op kenteken zijn gesteld kennen op dit moment een onbeperkte geldigheidsduur van het verlaagde bijtellingspercentage. Deze verdwijnt, de onbeperkte geldigheidsduur eindigt voor deze auto’s op 31 december 2018. Vanaf deze datum wordt ook jaarlijks bekeken of de auto nog in aanmerking komt voor een milieukorting op het algemene bijtellingspercentage van de auto.

(Bron: ANWB)

Bijtelling 2019

Zie 2017

Bron

Bijtelling 2018

Zie 2017

Bijtelling 2017

CO2-uitstoot per
kilometer
Brandstoffen Percentage van de marktwaarde
N.v.t. Alle brandstoffen 35%

Is de auto van de zaak ouder dan 15 jaar? Dan betaalt iemand 35% bijtelling over de marktwaarde van de auto. Bij deze oude auto’s (youngtimer en oldtimers) is de catalogusprijs en CO2-uitstoot dus niet van belang.

De lagere bijtelling gaat in wanneer de auto 15 jaar oud wordt. Tot dat moment wordt de bijtelling berekend door 25% van de cataloguswaarde bij het inkomen op te tellen. Daarna wordt 35% van de waarde in het economische verkeer (oftewel de dagwaarde wanneer men de auto particulier zou verkopen) opgeteld bij het inkomen.

BTW correctie Youngtimer

De forfaitaire regeling is bedoeld om de administratieve lastendruk te verlichten. U als ondernemer bepaald natuurlijk zelf of u er al dan niet gebruik van wilt maken. Mocht u van mening zijn dat de forfaitaire regeling voor u onvoordelig is dan kunt er ervoor kiezen om de BTW-correctie op basis van werkelijk gebruik te berekenen. U moet dan het werkelijk genoten privévoordeel “aannemelijk” maken.
U dient hiervoor de werkelijk teruggevorderde BTW ten behoeve van het specifieke voertuig inzichtelijk te maken. Dit kan eenvoudig door in uw administratie een aparte regel aan te maken voor de BTW op de autokosten.
De belastingdienst gaat verder van de standaardregel uit dat 25% van de gereden kilometers zakelijk is en 75% privé. Woon-werk verkeer valt ook onder privé.
Als u van mening bent dat deze verhouding in uw specifieke geval anders ligt, dan moet u ook dit “aannemelijk” maken. Een sluitende kilometerregistratie is hiervoor de beste methode.

Voorbeeld:
Een Youngtimer met een economische waarde van € 10.000,- en een oorspronkelijke cataloguswaarde van € 50.000,- levert met de forfaitaire regeling een BTW-correctie op van € 750,- (1,5% x € 50.000.-).

Op basis van uw administratie kunt u echter aantonen dat u ongeveer € 795,- BTW op de autokosten terugvordert. Laten we er hier verder vanuit gaan dat 75% van de gereden kilometers voor privé bestemd zijn, dan krijgt u te maken met een BTW-correctie op basis van werkelijk gebruik van:
75% x € 795,- = € 596,25

Als u aannemelijk kunt maken dat niet 75% van de gereden kilometers voor privé bestemd is maar bijvoorbeeld 35%, dan krijgt u te maken met een BTW-correctie op basis van werkelijk gebruik van:
35% x € 795,- = € 278,25

Het kan dus interessant zijn om een sluitende administratie bij te houden. Wij adviseren u altijd goed na te rekenen welke methode voor u het meest voordelig is