2017


1. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
Inhoud Belastingplan 2017 Aangenomen moties pakket Belastingplan 2017 Belastingplan 2017 aangenomen Inhoud Belastingplan 2017 De derde dinsdag in september (Prinsjesdag) 2016 is een feit. Eerder ...

2. Belastingplan 2017 Wiebes   20 mei 2016
21 mei 2016  |  , ,
... stuurde de Eerste en Tweede Kamer op 12 mei 2016 een brief met het procesplan Belastingplan 2017. De staatssecretaris zet twee stappen om te komen tot een betere spreiding van indiening en ...

3. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... een overzicht gegeven van veranderingen op het gebied van wetswijzigingen over arbeid die u in 2017 te wachten staan. Ook de wetsvoorstellen 2016 worden genoemd. Of dit in 2017 allemaal wetten ...

4. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... een overzicht gegeven van veranderingen op het gebied van wetswijzigingen over arbeid die u in 2017 te wachten staan. Ook de wetsvoorstellen 2016 worden genoemd. Of die voorstellen in 2017 ...

5. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  ,
Inhoud Standpunten politieke partijen HR-standpunten Tweede Kamer verkiezingen 2017 Verlanglijstjes werkgeversorganisaties, vakbonden en werkgevers Definitieve uitslag en bijzonderheden ...

6. Handboek Loonheffingen 2017   1 maart 2017
4 oktober 2017  |  , ,
Inhoud Waar te vinden Wijzigingen Nieuwe pdf ‘Handboek Loonheffingen 2017’ Wijzigingen 3e kwartaal 2017 Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2017 (1 maart 2017) is te vinden op internet ...

7. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
Inhoud Ombuigingslijst Opvallende veranderingen Ombuigingslijst Het is gebruikelijk dat ambtelijk Financiën in aanloop naar de verkiezingen een technische ombuigingslijst opstelt en deze lijst ...

8. Nieuwsbrief Loonheffingen 2017   29 november 2016
30 april 2017  |  , ,
1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 U kunt de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2017 voor het ...

9. Wijzigingen Zorgverzekering 2017   30 september 2016
4 augustus 2017  |  ,
... verzekeringsmaatschappijen schieten omhoog Highlights premies en voorwaarden zorgverzekeringen 2017 Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis gestegen 200 miljoen extra voor verpleeghuizen Zorg ...

10. Standpunten politieke partijen verkiezingen 2017   12 februari 2017
13 februari 2017  |  ,
Met de verkiezingen in het vooruitzicht - woensdag 15 maart 2017 - staat om de paar dagen een onderwerp centraal. Vervolgens worden de standpunten van de politieke partijen over dat onderwerp kort ...

11. Taakverdeling minister en staatssecretaris Financiën en Sociale Zaken 2017   31 oktober 2017
25 oktober 2020  | 
... de staatssecretaris (Van Ark). Hetzelfde geldt voor het 'Toezicht en Inspectie'. Oud (tot medio 2017) Nieuw (vanaf medio 2017) Minister Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Aansturing en ...

12. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bij belastingvoordeel ‘schaars talent’ Tweede Kamer neemt motie 30%-regeling aan Belastingplan 2017 - 30% regeling Tussentijds toetsen aan nieuw 150-kilometercriterium mag Voorgestelde ...

13. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... met 9 juni 2016. Lagere belastingheffing optievoordeel innovatieve start-ups In het Belastingplan 2017 zijn maatregelen genomen om innovatie verder te stimuleren. Een van de maatregelen is het ...

14. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... (OVO), gaan minimaal het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 ingestemd met een wetsvoorstel hiervoor van minister Asscher. Door betaling van het ...

15. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... loon niet kan verhalen op de eerste opdrachtgever in de keten. (Bron: De Jong & Laan, 28 mrt. 2017) De Wet Ketenaansprakelijkheid en het werken met ZZP-ers De Wet Ketenaansprakelijkheid is de ...

16. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... AOW krijgen. Verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) gecorrigeerd oktober 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ingangsleeftijd AOW 65 + 1 mnd 65 + 2 mnd 65 + 3 mnd 65 + 6 mnd 65 ...

17. Aanslag- en teruggaafgrenzen   20 maart 2009
4 januari 2018  |  , ,
... volksverzekering is € 14. De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2018 € 46. (was in 2017 en daarvoor € ...

18. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen. (Bron: CBS, 3 feb. 2017) Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland In 2016 waren in ons land 371.000 ...

19. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 1 januari 2014 tot 1 januari 2016*. Zie ook Premiekorting. * Inmiddels verlengd tot 1 januari 2017. Meer banen dankzij buitenlandse investeringen De Nederlandse overheid heeft dankzij actieve ...

20. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... trendrapportage banenafspraak Jaarverslag UWV 2016 Taakdelegatie voor verzekeringsartsen Juninota 2017, ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2017-2018 Werkgeversportaal UWV vernieuwd UWV biedt ...

21. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... proces relatief geautomatiseerd tot het gewenste inzicht kunnen leiden. (Bron: Accountancy, 7 jan. 2017) Aanwijzen van eindheffingsbestanddelen De Belastingdienst heeft onlangs een bepaling ...

22. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... profiteert volop van innovatieregelingen Schrappen WBSO-categorie groot gemis WBSO aanvragen voor 2017 mogelijk vanaf 31 oktober Belastingplan 2017 / Amendement 34552-48 SO-afdrachtvermindering ...

23. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... zorgkosten en een relatief laag inkomen. Rekenvoorbeeld: Mijnheer X zonder partner verdiende in 2017 € 60.000 bruto. Hij wil berekenen of de uit eigen portemonnee betaalde zorgkosten ...

24. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... verbeterproces, zowel voor het ontwikkelende product als voor de teamleden. (Bron: Capgemini (2017) dat ook agile-trainingen geeft) Artikelen over Agile Door de filosofieën van Lean en Agile ...

25. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... betalen. (Bron: Jurisprudentie, 9 mei 2016) Ja, zegt ook het Gerechtshof Den Haag, 17 januari 2017. In deze situatie was er een vaststaand reglement rond alcoholgebruik, daarnaast was de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 581 totaal)