Arbeidstijdenwet


1. Historie Arbeidstijdenwet   12 juli 2010
20 augustus 2016  |  , ,
Vroeger en nu In de arbeidstijdenwet is geregeld hoe lang iemand per dag en per week mag werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Hoe was dat vroeger en hoe is het nu?: Mede door ...

2. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... Regels Werkt een werknemer niet regelmatig in een aanwezigheidsdienst, dan zijn de regels uit de Arbeidstijdenwet op hem van toepassing. Werkt hij wel regelmatig in aanwezigheidsdiensten? Dan ...

3. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid App voor Pensioen App voor Wetswijzigingen App ...

4. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met eventuele extra financiële beloning. En: het aantal uren mag nooit de spuigaten uitlopen. De arbeidstijdenwet moet worden gerespecteerd. Geen structureel karakter Ook draait het erom dat de ...

5. Arbeidstijden   20 maart 2009
11 augustus 2017  |  ,
Arbeidstijden is een veelzijdig onderwerp. De verschillende aspecten vinden hun plaats in de diverse subrubrieken. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

7. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... vakantiedagen Geen vergoeding voor niet-genoten ATV-dagen Arbeidstijdverkorting niet verwarren met Arbeidstijdenwet Werkgevers willen af van ATV-dagen Parttime dag valt op een nationale feestdag ...

8. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... verplichtingen. Verkenning Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat veiligheidsmaatregelen zoals beschermende kleding of toegang tot een ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... hun controles. De BIM’s zijn verdeeld in categorieën zoals: Arbozorg, duiken, explosie/opslag, arbeidstijdenwetgeving, psychosociale arbeidsbelasting en werk- en rusttijden. (Bron: Inspectie ...

10. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... met arbeidsongeval Aanpassing wet Op 1 januari 2007 is de Arbowet aangepast. Net als bij de Arbeidstijdenwet, legt de Arbowet zwaardere verantwoordelijkheden bij werkgevers en werknemers. ...

11. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... (spelletjes, legpuzzles op internet). Voor HRM zijn (gratis) vele apps beschikbaar, onder meer Arbeidstijdenwet, Arbeidsrecht, Pensioen, Wetswijzigingen, Wetten ondernemingsraad en voor ...

12. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen is bekend. Bij overtredingen krijgt het bedrijf ...

13. Buitengewoon verlof   20 maart 2009
15 december 2019  |  , , , , , ,
... doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet. * De regeling die op een werknemer van toepassing is, kan worden gevonden in de ...

14. Consignatie   20 maart 2009
3 april 2018  |  , , , , , ,
... mogelijk rekening worden gehouden. Bij het verrichten van stand-by diensten mogen de normen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) niet worden overschreden. Zie voor meer ...

15. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... de gewerkte dienen te houden. Voor Nederland zal het vonnis nauwelijks van invloed zijn, omdat de Arbeidstijdenwet werkgevers al verplicht om arbeids- en rusttijden schriftelijk vast te leggen. ...

16. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... gecontroleerd. De vermoedelijke overtredingen betreffen uitkeringsfraude, belastingfraude, Arbeidstijdenwet en Wet minimumloon. (Bron: Rijksoverheid, 18 mrt. 2015) Beslissing minister naar ...

17. Gevaarlijk werk   15 mei 2014
24 september 2019  |  ,
... Een nieuwe aanwijzing van het Openbaar Ministerie over de handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet (2018A006), per 1 oktober 2018 van kracht, “relateert de inzet van ...

18. Het Nieuwe Werken (HNW)   19 december 2010
24 juli 2020  |  , , , ,
... moeten eveneens schriftelijk worden vastgelegd. Werktijden In principe gelden de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW) ook voor het werken thuis, controle op de naleving is evenwel niet ...

19. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... van klachten van werknemers; het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen op onderdelen van de Arbeidstijdenwet; monitoring en beleidsinformatie; voorlichting over Arbo aan sectoren ...

20. Kantoorinrichting   30 september 2016
20 april 2021  |  , ,
... te stellen om moedermelk af te kolven. Dat is geregeld in het Arbobesluit (artikel 3.48) en de Arbeidstijdenwet. (Bron: Personeelsnet, 8 aug. 2017) Hybride kantoor trekt jong talent aan Alleen ...

21. Kolven   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
... ruimte ter beschikking stellen. Deze tijd moet worden doorbetaald. Het voedingsrecht staat in de Arbeidstijdenwet, artikel 4:8, en luidt als volgt: Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind ...

22. Nachtdienst   12 juli 2010
6 februari 2021  |  , , , , , , , ,
... de schade van nachtarbeid Ziekenhuismedewerkers die nachtdiensten draaien krijgen vaker griep Arbeidstijdenwet Nieuwe richtlijn nachtwerk voor bedrijfsartsen 1,2 miljoen nachtwerkers in 2020 ...

23. Nevenwerkzaamheden   21 februari 2010
17 augustus 2019  |  ,
... Andere namen voor dubbele werkzaamheden zijn nevenwerkzaamheden of nevenarbeid. Bepalingen De Arbeidstijdenwet stelt verplicht dat een werknemer ongevraagd het werken in een andere baan ...

24. Overwerk   20 maart 2009
14 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... noch toeslag Wettelijk kader ontbreekt Een wettelijk kader over overwerk ontbreekt. Alleen de Arbeidstijdenwet is interessant, die de grenzen aangeeft hoe lang en met welke frequentie ...

25. Personenchauffeurs   12 juli 2010
21 februari 2016  |  ,
Voor personenchauffeurs die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor één persoon rijden, wijken de arbeidstijden af van algemene bepalingen, zie onderstaand (Bron: Rijksoverheid). De regeling is ...


Bekijk items: 1 tot 25 (79 totaal)