Werktijd


1. Werktijden jongeren   12 juli 2010
15 juli 2023  |  , , , ,
... mag je buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar je moet je wel houden aan de regels voor werktijden en rusttijden. Onder voorwaarden mag je op zondag werken. Ben je 15 jaar en heb je ...

2. Werktijden stagiairs   16 juli 2010
7 december 2015  |  , ,
Arbeidstijdenwet De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die bij een organisatie werkt, dus de werknemers en ook stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. In een aantal gevallen geldt de ...

3. Werktijdverkorting   18 maart 2020
18 maart 2020  |  ,
Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Bedrijven die door de verspreiding van het nieuwe Coronavirus (ander woord: Covid19-besmetting) in China problemen ondervinden, kunnen bij de ...

4. Werktijdverkorting   18 maart 2020
29 maart 2020  |  ,
100 aanvragen werktijdverkorting Het aantal bedrijven dat een beroep wil doen op werktijdverkorting is in Nederland fors gestegen. Logisch, omdat wereldwijd steeds meer mensen besmet raken met het ...

5. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel werktijdverkorting Eigen risico werkgever Vergunning maximaal 24 weken Uitkering Sollicitatieplicht en verrekening WW Deeltijd-WW Calamiteitenregeling voegt Onwerkbaar weer en ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze ...

7. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... afbouw- en terrazzobedrijven staan er bepalingen in de CAO over alcoholgebruik tijdens werktijd. Daarnaast verbiedt het Algemeen Rijksambtenaren Reglement het bezit en gebruik van ...

8. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... peperdure lasrobots. ‘Preciezer en efficiënter. Een heel goede lasser is 25 procent van zijn werktijd echt aan het lassen. Een robot haalt makkelijk 80 procent.’ Nog een voordeel: een ...

9. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... of onbepaalde tijd Lengte van eventuele proeftijd (afhankelijk van lengte contract) Werkdagen, werktijden en werklocatie Salaris, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte (70% of meer?) ...

10. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... laten re-integreren, althans hij moet daartoe al het mogelijke doen. Een aanpassing van flexibele werktijden naar vaste werktijden in het rooster van de werkneemster kan voor in ieder geval de ...

11. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
22 februari 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de arbeid; datum van ingang van de overeenkomst; overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd¹; werktijden; overeengekomen loon en de vakantietoeslag; aantal vakantiedagen; opzegtermijn; ...

12. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... afgelopen zomer op het werk naar de Olympische Spelen. Bijna een op de tien gaf zelfs aan onder werktijd zoveel mogelijk wedstrijden te volgen. (Monsterboard, 4 sep. 2008) Een op de vier mensen ...

13. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers Werkroosters ...

14. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... Dat is de essentie van arbeidstijdmanagement. Uitgebalanceerde roosters ontwerpen om de effectieve werktijd en de productiviteit te verhogen, om overwerk te minimaliseren en aldus voor een hoger ...

15. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... de extra dagen dus gewoon gekocht. Verschillen per sector ATV is een structurele verkorting van de werktijd die voor alle werknemers geldt die onder een CAO vallen, gesteld dat in de betreffende ...

16. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... 179 Nederlandse werknemers. Van de respondenten met kinderen vindt zelfs 60 procent flexibele werktijden heel erg belangrijk, terwijl dit onder medewerkers zonder kinderen de helft blijkt te ...

17. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... Arbo-plan heeft; de verstrekking daar in redelijkheid deel van uitmaakt; de verstrekking tijdens werktijd plaatsvindt; de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd; geen sprake is van een ...

18. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... afstandsonderwijs inburgering Tekort aan arbeidsmigranten dreigt door coronapandemie Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten Extra budget invoering nieuw inburgeringsstelsel ...

19. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... (Bron: Rechtennieuws, 7 sep. 2016) Wanneer een werknemer te veel belt of internet tijdens werktijd kan dit leiden tot ontslag. Hierover bestaat de nodige jurisprudentie. Uit recente ...

20. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... per jaar geopend zijn. Er zijn ook voordelen. Ouders kunnen de lestijden beter afstemmen op hun werktijden en kinderen zijn blij met de extra aandacht die ze krijgen. Ook de leerkrachten zijn ...

21. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... een tijd-voor-tijd regeling aan te bieden. In de praktijk worden cursussen vaak grotendeels onder werktijd gevolgd en krijgt de medewerker gewoon doorbetaald. Als je je werknemers een vergoeding ...

22. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... komt, kan meteen in het productie proces worden ingezet. Dat scheelt twee tot tweeënhalf jaar inwerktijd. (Bron: De Volkskrant) In het gevecht op de arbeidsmarkt om technisch personeel heeft ...

23. Bekeuring leaseauto   4 september 2013
3 september 2019  |  , ,
... zijn volgens de Hoge Raad (arrest 13 juni 2008): De werknemer krijgt de boete opgelegd tijdens werktijd of tijdens werkzaamheden. Er mag geen sprake zijn van bewust roekeloos rijgedrag. De ...

24. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... af te schaffen. • Calamiteitenregeling: deze regeling vervangt de Onwerkbaarweerregeling en Werktijdverkortingsregeling. Deze regeling voorziet in het verstrekken van WW-uitkeringen in ...

25. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... salaris zelfs met minimaal 10 procent. Verder onderhandelt de helft over het salaris, gevolgd door werktijden en een vast contract. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder 1.017 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (293 totaal)