Sociale Media


1. Sociale Innovatie   5 april 2009
6 november 2019  |  ,
Inhoud Begripsbepaling Slimmer werken Platform Subsidieregelingen Leergang Innoveren met personeel Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR? Belang van certificering Verschuiving in de manier ...

2. Sociale leven   18 maart 2020
4 april 2021  |  , , ,
Inhoud Sociale leven vanaf 13 tot 31 maart op de rem Kabinet sluit alle scholen, horeca en sportclubs Afzegging evenementen Geen Koningsdag in 2020 Corona weert de liefde niet Nibud lanceert ...

3. Sociale media   24 maart 2011
21 november 2017  |  , ,
Sociale media kent tal van aspecten die gescheiden worden aangeboden. Zie onder, klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen:

4. Sociale media (inleiding)   24 maart 2011
21 november 2019  |  , , , ,
Inhoud Verzamelnaam Voorbeelden privé sociale media Contra sociale media Burn-out Cijfers 2014 Publieke sector laat social media onbenut Werven via social media is hot Internetgebruik ...

5. Sociale media (veelvuldig gebruik)   13 januari 2019
13 januari 2019  |  , , ,
Het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp leidt niet tot slaap- en psychische problemen op de korte of langere termijn. Bij geen enkele leeftijdsgroep is sprake van een ...

6. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Ambtenaren Verplicht of ...

7. Gevaren sociale media   24 maart 2011
13 december 2019  |  , ,
... ramp Bedrijven doen nog te weinig aan digitale veiligheid Virussen Werknemers die onder werktijd sociale media websites, zoals Facebook, bezoeken, stellen de bedrijfsnetwerken bloot aan virussen ...

8. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... een online vriendennetwerk voor in principe iedereen. Facebook (smoelenboek) is de meest gebruikt sociale netwerksite ter wereld. Gebruikers van facebook (ouder dan 13 jaar) schrijven zelf hun ...

9. Voorbeelden gedrag sociale media   24 maart 2011
9 april 2016  |  , ,
... een aantal voorbeelden van codes, richtlijnen of protocollen gegeven over hoe om te gaan met sociale media. Er zijn vele wegen naar Rome. Richtlijnen CNV Werknemers proberen kennis en andere ...

10. Richtlijnen voor gedrag sociale media   24 maart 2011
19 augustus 2017  |  , , ,
Inhoud Inleiding Richtlijnen in Europa Richtlijnen in Nederland Overheid mist controle sociale media Vuistregels voor controle op gebruik van e-mail en internet Ook briefgeheim voor e-mail Opinie ...

11. Ontslag wegens verkeerd gebruik sociale media   27 mei 2015
13 december 2019  |  , ,
... ontslag op 'staande voet' Tien procent ontslagzaken door social media Vaker ontslag om negatieve sociale media uitingen Facebookopmerking leidt vaker tot ontslag op 'staande voet' De sociale ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... waren bestemd voor werklozen die na bijscholing aan de slag konden. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken), de brancheorganisatie van re-integratiebedrijven Boaborea en het UWV hebben hun ...

13. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... in ziek melden UWV bereikbaar via goedkoper 088-telefoonnummer Verbetering uitvoering sociale zekerheidsstelsel door UWV Nieuwe Regelhulp financieel CV Formulier Bijstelling plan van ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen Langer ...

15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... veel knelpunten zien Nederlandse regering wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend ...

16. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
Inhoud Betekenis algoritme Doorlichten burgers sociale zekerheid met behulp van SyRI Computer vergroot kansen lager opgeleiden om aan het werk te blijven De computer als filter van sollicitanten ...

17. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... volwasseneneducatie, maar staat het ook op de agenda van tal van maatschappelijke organisaties en sociale partners; een struikelblok bij de bestrijding van laaggeletterdheid onder de potentiële ...

18. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dat geen informatie meer verzameld hoeft te worden bij vroegere werkgevers. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State ...

19. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... van zorg en participatie de laatste jaren meer geïntegreerd. Dit vormde voor het ministerie van Sociale Zaken aanleiding om Panteia te laten onderzoeken of het mogelijk is om kosten te besparen ...

20. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ziekteperiodes, dan start de telling tot 104 weken opnieuw. Onderzoek Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat een meerderheid van de (100) onderzochte CAO's ...

21. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... contract' Hypotheek zonder vast arbeidscontract eenvoudiger Hoe flexibel kan een vaste baan zijn? Sociale wetten blokkeren tienduizend vaste banen Nederland in top 5 EU-landen met meeste ...

22. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... wordt gehouden. Voor dit onderzoek – een samenwerking van TNO, het CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – worden ruim 22.000 werknemers uit verschillende en beroepen ...

23. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... het aanstaande ontslag voor hun rekening nemen. De werknemer hoeft hierover geen loonbelasting en sociale premies te betalen, voorwaarde is dat de nieuwe werkgever deze kosten niet opnieuw ...

24. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... werkplek. Dankzij een ZonMw subsidie van € 600.000 en € 90.000 van het Kenniscentrum voor Sociale Werkgelegenheid SBCM starten twee onderzoeksprojecten op het terrein van gezond werk voor ...

25. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... op te stellen. Tot die tijd, blijven de bestaande voorschriften van kracht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt een subsidie beschikbaar van € 50.000 als sectoren ...


Bekijk items: 1 tot 25 (330 totaal)