Cbs


1. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
Ruim 850-duizend werknemers hebben geen pensioenregeling, blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Schrikken voor minister Koolmees, zegt politiek ...

2. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... gevolg van een nieuwe, hogere raming van de levensverwachting van Nederlanders, gemaakt door het CBS. Sinds 2012 schrijft de wet voor dat de AOW-leeftijd in dat geval automatisch met drie ...

3. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... en 2012 significant toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal Polen nam van ruim 6.500 toe tot bijna 19.000, het aantal Bulgaren ...

4. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... samen met het Chinese één-kindbeleid. Meisjes worden iets vaker geadopteerd dan jongens. (Bron: CBS) In 2014 zijn er 354 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... bij het stoppen met roken zouden helemaal of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn. (Bron: CBS, 29 jul. 2015) Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk Bijna 7 op de 10 jongeren ...

6. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... om een circulaire economie te realiseren voor 2050. Hoe circulair een economie is meet het CBS met verschillende indicatoren. Dit artikel gaat in op twee indicatoren: de hoeveelheid ...

7. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... verschillend Oorlogsgetroffenen niet gekort op AOW Zelf AOW-leeftijd bepalen slecht idee CBS verwacht AOW met 68 jaar in 2030 AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog ...

8. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... De totale uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg bedroegen ruim 94,2 miljard euro. (Bron: CBS, 14 mei 2014) Belastingplan 2014 (september 2013) Het kabinet gaat minder bezuinigen op ...

9. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Binnen deze deelcategorie 'niet-westers' zijn zij (tot nu toe) een kleine groep, aldus het CBS. Het CBS maakt verder onderscheid tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren ...

10. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
... werkten in 2018 samen gemiddeld ruim 60 uur per week, 6 uur meer dan vijftien jaar eerder. (Bron: CBS, 20 mei 2019) Ga terug naar rubriek Categorieën ...

11. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... van 15 tot 65 jaar zo’n grote deeltijdbaan. Tien jaar eerder was dat nog een kwart (Bron: CBS). NB: Mensen die minder dan 12 uur werken vallen buiten de statistieken van het Nederlandse ...

12. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de fiscus op bepaalde loonbestanddelen (CBS); het bedrag dat de werkgever moet betalen aan de werknemer; kosten van de productiefactor ...

13. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... rond 818 duizend. Sindsdien is het weer iets gedaald tot 810 duizend eind juni 2016. (Bron: CBS, 7 sep. 2016) .highcharts-tooltip span { background-color:white; opacity:1; z-index:9999 ...

14. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Deze enquête is ingevuld door bijna 62 duizend werknemers. Benadeling bij ...

15. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en uitzendkrachten en andere werknemers met wie geen vaste arbeidsduur is overeengekomen (Bron: CBS). Andere namen voor een arbeidsovereenkomst zijn: arbeidscontract, dienstverband, ...

16. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... van 2014 is het aantal tijdelijke werknemers met uitzicht op vast werk weer gaan toenemen. (Bron: CBS, 29 mei 2017) Bedrijven geven vaker vast contract Zo'n 17 procent van de nieuwe werknemers ...

17. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... die sinds 2005 jaarlijks wordt gehouden. Voor dit onderzoek – een samenwerking van TNO, het CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – worden ruim 22.000 werknemers uit ...

18. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) uitgebracht. De NEA wordt uitgevoerd door TNO, CBS, in samenwerking met Min. SZW. Een uitvoerig academisch verantwoord rapport dat helaas een ...

19. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... gedrag. Bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. (Bron: CBS, 5 aug. 2013) Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandighedenwet. ...

20. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... hanteert: € 1.135 voor een alleenstaande en € 2.315 voor een paar met een kind (2019); het CBS rapporteert over een lage-inkomensgrens, € 1.040 per maand voor een eenpersoons huishouden. ...

21. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Nederland afgelopen jaar 2 procent minder asielzoekers en nareizigers dan in 2016. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2017 ontving ...

22. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... was aan 7 procent een auto van de zaak gekoppeld. Dat komt neer op 1 op de 14, aldus het CBS. Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om problemen Een zorginstelling stelt ...

23. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... grootste smartphone-importeur in de Europese Unie. Het gaat hierbij wel vooral om doorvoer. (Bron: CBS, 29 sep. 2017) Laad de smartphone niet voor 100% op. Laad hem op wanneer je kan, al is het ...

24. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... in totaal 2 miljoen euro aan, in 2017 is dat opgelopen tot 16 miljoen, blijkt uit cijfers van het CBS. Een slechte ontwikkeling vindt hoogleraar educatie en pedagogiek Jan van Tartwijk. ...

25. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... Unie met het hoogste aandeel. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen scoren hoger. (Bron: CBS, 15 feb. 2016) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 205 totaal)