Smartengeld    Vergoeding aan de werkgever 


Sociaal plan (kantonrechtersformule)

Datum laatste wijziging: 21 april 2017  |  Trefwoorden: Sociaal plan, Kantonrechter

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Afwijking van kantonrechtersformule

Woord vooraf

De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek.

Afwijking van kantonrechtersformule

In afwijking van de kantonrechtersformule zal de kantonrechter bij ontbinding wegens een reorganisatie van het bedrijf een vergoeding toekennen in overeenstemming met een daarvoor gemaakt sociaal plan. Voorwaarden zijn dat het plan schriftelijk is overeengekomen tussen de werkgever en de betrokken vakorganisaties. De vergoeding volgens het sociaal plan wordt toegekend, tenzij dit leidt tot een onbillijke uitkomst voor de betrokkene. In dat laatste geval wordt alsnog de kantonrechtersformule toegepast. Alleen als een slechte financiële situatie van het bedrijf reden is voor de reorganisatie, zal de correctiefactor meestal niet hoger zijn dan 1.

NB: De vakcentrales FNV, CNV en MHP voelen zich niet gehouden aan de nieuwe richtlijn van de rechters bij het opstellen van sociale plannen met werkgevers die moeten reorganiseren. Woordvoerders benadrukten dat rechters niet betrokken zijn bij de totstandkoming van een sociaal plan en dat dit een private overeenkomst is tussen vakbonden en werkgevers.

Meer informatie over het sociale plannen is te vinden in subrubriek Sociaal Plan.


Ga terug naar subrubriek Ontslag via de kantonrechter.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Smartengeld    Vergoeding aan de werkgever