Personeel KLM Cityhopper boos over inhouding op hun salaris

Opinie |  vr 9 okt 2020  | Bron: Telegraaf HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Salarisinhouding, Promotieverhoging, Terugvorderen, Kantonrechter, Fout

Medewerkers van KLM Cityhopper zijn boos omdat de werkgever begonnen is met in termijnen salaris in te houden. Aan het personeel werd 2,5 jaar geleden naast een promotieverhoging en een salaristrede ook ten onrechte (volgens de werkgever) een extra periodiek betaald.
Het gaat hier om een groep van 80 man, waarvan een aantal vindt, dat de KLM hier meer coulance had kunnen betrachten.
Wij hebben voor een soortgelijke kwestie een paar jaar geleden al eens antwoord gegeven, dat we hierna nog eens weergeven.

“In de jurisprudentie van kantonrechters wordt terugvordering van teveel betaald loon nogal eens in strijd met goed werkgeverschap geacht. Het gaat dan om gevallen waarin aan de werknemer niet duidelijk hoefde te zijn dat er te veel was betaald. Bijvoorbeeld omdat er een fout is gemaakt in de berekening van de in te houden heffingen.  Indien die fout niet leidt tot heel grote verschillen in het netto loon, kan het zijn dat de werknemer inderdaad niet kon weten dat hij teveel netto loon ontving. Het verschil is dan onverschuldigd door de werkgever betaald en terugvordering is dan niet mogelijk. De werknemer zou ook in financiële problemen kunnen komen als hij plotseling geconfronteerd zou worden met een terugvordering van een aanmerkelijk bedrag als de fout in de loonberekening over een langere periode is gemaakt. In die gevallen wordt terugvordering van het onverschuldigd betaalde deel van het loon doorgaans in strijd met goed werkgeverschap geacht.
De vraag is dus of de werknemer in redelijkheid had kunnen vermoeden dat er teveel werd uitbetaald.
Omdat voor veel werknemers de salarisstrook, ondanks allerlei vereenvoudigingen, nog steeds een onduidelijke zaak is, moet de werkgever een goed verhaal hebben om terug te kunnen vorderen.
En als dat laatste al het geval is, dan is het gebruikelijk dat de terugvordering in redelijke, meerdere termijnen wordt terugbetaald of dat de werkgever een coulance voorstel doet. Bijvoorbeeld slechts 50% terugvordert.”


De vraag die in het onderhavige geval zich ook voordoet is: hadden de werknemers kunnen weten dat er een fout is gemaakt in de toekenning van een extra salarisverhoging?
De promotieverhoging hangt dus samen met een salaristrede (salarisschaal) omhoog gaan. Een salarisschaal omhoog gaan betekent dus niet nog een extra bedrag, maar de mogelijkheid van een hogere uitloop. Wanneer er vervolgens (ten onrechte) nog een extra salaristrede is toegekend, had de medewerker dat kunnen c.q. moeten weten?

Kan een werknemer dat weten?

Wanneer een professionele HR/Salarisadministratie een dergelijke fout kan maken, moet het de medewerker dan wel duidelijk zijn?
De terugvordering komt ook op een moment dat KLM financieel in zwaar weer zit. Kan de KLM zich wel in deze situatie coulance veroorloven?
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: