Rechterlijke macht

Datum laatste wijziging: 27 maart 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Nederland
  2. Vredesrechter
  3. Uitsprakenregister uitgebreid met verwijzingen naar juridische bronnen
  4. Hoger beroep lonend in strafzaken
  5. Vertrouwen van lager opgeleiden in rechtspraak nog lager dan gedacht
  6. Handelsconflicten ook in het Engels voor de rechter

Nederland

De Nederlandse rechterlijke macht bestaat uit:

Ten dienste van de rechterlijke macht staan de griffiers (secretarissen).

Naast de gewone rechterlijke macht onderscheidt men de bijzondere gerechten. Het betreft hier in het bijzonder de administratieve gerechten: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de Rechtspraak.

(Bron: Wikipedia)

Vredesrechter

De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen te onderzoeken of het haalbaar is om ‘vrederechters’ in het leven te roepen: kantonrechters die de wijk ingaan en tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De Tweede Kamer stemde begin 2017 in met een motie daarover van de ChristenUnie. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak is verheugd: ‘Wij werken heel graag aan dat onderzoek mee.’

De motie stelt voor de vrederechter eenvoudige zaken te laten behandelen op het gebied van civiel-, bestuurs- en strafrecht. Door rechtspraak terug te brengen in de dorpen en wijken en de griffiekosten laag te houden, wordt toegang tot de rechter voor iedereen gegarandeerd. ‘Wij zijn daar erg blij mee, want laagdrempelige toegang is een belangrijk doel van ons vernieuwingsprogramma Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak’, zegt Bakker. ‘Veel zaken bereiken ons nu niet, terwijl alleen de rechter de knoop kan doorhakken als het niet lukt het samen eens te worden. Met die duidelijkheid is uiteindelijk iedereen gebaat.’

De Rechtspraak experimenteert al met verschillende vormen van laagdrempelige rechtspraak. In Noord-Nederland is de Spreekuurrechter van start gegaan en in Utrecht en Oost-Brabant de Burenrechter. Die nieuwe vormen van rechtspraak geven mensen de kans hun juridische problemen voor te leggen aan een rechter, zonder dat ze meteen vastzitten aan hoge griffiekosten en een procedure die de onderlinge wrijving vaak juist aanwakkert in plaats van vermindert. (Bron: Rechtennieuws, 2 feb. 2017)

Uitsprakenregister uitgebreid met verwijzingen naar juridische bronnen

Vanaf 9 oktober 2017 is het mogelijk om de gebruikte juridische bronnen van uitspraken in te zien. De Rechtspraak heeft deze bronnen aan het uitsprakenregister toegevoegd en zijn via verrijkte uitspraak op te vragen. Volgens de rechtspraak wordt de vaak complexe juridische achtergrond van een rechterlijke beslissing beter zichtbaar. Als de rechter in zijn uitspraak bijvoorbeeld wetteksten, Europese regelgeving of internationale verdragen noemt, worden deze in een handig overzicht getoond en zijn ze na een muisklik te lezen. (Bron: Rechtblog, 12 okt. 2017)

Hoger beroep lonend in strafzaken

Uit onderzoek van de Erasmus School of Law blijkt dat in hoger beroep gaan lonend is in strafzaken. In 59% van de onderzochte dossiers vielen de straffen negen maanden lager uit dan de oorspronkelijke straf van de rechtbank. Voor het onderzoek, dat werd gedaan door criminoloog Karin van Wingerde, werd gebruik gemaakt van zo’n 440 strafdossiers.

De straffen vallen in hoger beroep meestal lager uit door de zogenoemde lange doorlooptijd. Bij een veroordeling wordt er dan rekening mee gehouden dat iemand lang op de uitspraak heeft moeten wachten. (Bron: Rechtblog, 30 okt. 2017)

Vertrouwen van lager opgeleiden in rechtspraak nog lager dan gedacht

Nederlanders met een lagere opleiding hebben minder vertrouwen in de rechtspraak. Dit wantrouwen wordt alleen niet zichtbaar tijdens onderzoeken die worden uitgevoerd door bijvoorbeeld universiteiten of De Rechtspraak zelf. Uit onderzoek van Liesbeth Hulst, die op 1 november 2017 promoveerde aan de Vrije Universiteit, komt naar voren dat burgers met een lagere opleiding tegenover interviewers van de universiteit verzwijgen dat ze rechters wantrouwen. Dit wantrouwen uiten ze echter wel tegen interviewers van een ROC.

De indruk die uit vertrouwens- of opiniepeilingen ontstaat, kan volgens Hulst onvolledig zijn omdat deze doorgaans worden uitgevoerd door organisaties die behoren tot de gevestigde orde. De afkeer van de elite wordt verborgen gehouden tegen deze organisaties. Dit verklaart bijvoorbeeld ook dat de meeste peilbureaus faalden de winst van anti-establishment kandidaat Donald Trump en de uitslag van het Brexit referendum te voorspellen. Hulst toont aan dat deze verborgen afkeer tegen het establishment ook speelt in Nederland. Het verminderd vertrouwen in de rechtsstaat kan worden weggenomen als mensen zich in hun persoonlijke ervaring met individuele rechters eerlijk en rechtvaardig behandeld voelen, zo laten studies van Hulst in de rechtbank zien. (Bron: Rechtblog, 2 nov. 2017)

Handelsconflicten ook in het Engels voor de rechter

Nederlandse bedrijven hebben de mogelijkheid om bij een Nederlandse rechtbank, Netherlands Commercial Court (NCC), in het Engels te procederen. Dit betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn. De wet Netherlands Commercial Court is ingegaan op 1 januari 2019.