Belastingplan 2017 Wiebes

Datum laatste wijziging: 21 mei 2016  |  Trefwoorden: , ,

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde de Eerste en Tweede Kamer op 12 mei 2016 een brief met het procesplan Belastingplan 2017. De staatssecretaris zet twee stappen om te komen tot een betere spreiding van indiening en behandeling van fiscale wetgeving.

Afgelopen najaar zijn door de Eerste en Tweede Kamer zorgen geuit over de grote druk op de parlementaire behandeling van het (pakket) Belastingplan in het najaar door beide Kamers. Wiebes wil daarom meer separate wetsvoorstellen indienen. Dit betreft veelal wetgeving die niet met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar in werking hoeft te treden en daardoor geen onderdeel hoeft uit te maken van het pakket Belastingplan. Zo’n wetsvoorstel kan vooraf worden gegaan door een beleidsbrief waarin de hoofdlijnen van het wetsvoorstel staan. Het streven is om een dergelijk wetsvoorstel in de eerste helft van het kalenderjaar in het parlement te kunnen behandelen.

NB: Voor een zo optimaal mogelijke voorbereiding en parlementaire behandeling van fiscale wetgeving, heeft Wiebes besloten het Belastingplan 2017 en de Fiscale verzamelwet 2016 samen te voegen.