Wetgeving (algemeen)

Datum laatste wijziging: 30 augustus 2015  |  Trefwoorden:

De redactie HR-kiosk citeert - om reden van relevantie en actualiteit - letterlijk de column van Actal:

Kosten van veranderingen in wetgeving niet langer negeren
Frequente wijzigingen in wetgeving leiden tot hoge kosten en irritatie bij ondernemers. Het kabinet heeft momenteel echter weinig oog voor de gevolgen van wetswijzigingen. Het brengt deze gevolgen niet systematisch in beeld en het houdt zich niet goed aan zijn eigen regels om wetgeving alleen op vaste verandermomenten in te laten gaan. In zijn advies beveelt Actal aan om de eenmalige veranderkosten die voortkomen uit wijzigingen in wetgeving ook onder de netto-reductiedoelstelling van € 2,5 miljard te plaatsen en om de systematiek van de vaste verandermomenten consequent na te leven.

Tel de eenmalige veranderkosten mee
Als wetgeving verandert, moeten ondernemers kosten maken om kennis te nemen van de verandering en mogelijk ook om hun bedrijfsprocessen en -systemen aan te passen. Ministeries hebben bij het merendeel van de wetswijzigingen vooral oog voor de structurele (jaarlijkse) gevolgen van de wetswijzigingen en niet voor de eenmalige veranderkosten. Maar soms zijn deze veranderkosten zo hoog dat het jaren duurt voordat de structurele vermindering van de regeldruk die veranderkosten heeft gecompenseerd. Er is dan sprake van een te lange terugverdientijd. Jan ten Hoopen: “Gezien de impact die veranderingen hebben, is het erg belangrijk om álle gevolgen goed in beeld te brengen. Om beleidsmakers meer bewust te maken van de extra kosten die iedere wijziging meebrengt, adviseren wij om ook de eenmalige veranderkosten mee te tellen in de doelstelling van het kabinet om de regeldruk met € 2,5 miljard te verlagen. Zeker bij wetswijzigingen met een terugverdientijd van meer dan vier jaar. Bij deze wijzigingen is de kans namelijk groot dat de wetgeving wéér zal veranderen, voordat ondernemers de voordelen van de structurele vermindering echt hebben ervaren.”

Kies consequent voor de vaste verandermomenten
Het kabinet heeft sinds 2009 een belangrijk instrument om de veranderkosten te beperken. Wijzigingen in wetgeving moeten op vaste verandermomenten (VVM) in het jaar ingaan. Zo blijven de veranderkosten voor ondernemers en burgers beperkt. Onderzoek van Actal laat zien dat 43% van de wetswijzigingen waarvoor de VVM-systematiek relevant was, niet volgens die systematiek is geregeld. Actal adviseert het kabinet om de vaste verandermomenten consequent aan te houden.

Meet niet langer met twee maten
Ook blijkt dat het kabinet binnen de VVM-systematiek twee verschillende invoeringstermijnen hanteert. Veranderingen met gevolgen voor bedrijven moeten minimaal 2 maanden van tevoren bekend zijn. Terwijl dit bij veranderingen met gevolgen voor de overheid zelf minimaal 3 maanden moet zijn. Bedrijven krijgen dus slechts 2 maanden voorbereidingstijd, waar overheden 3 maanden krijgen. “Dit lijkt op meten met twee maten. Het is niet passend om voor jezelf soepelere regels te gebruiken dan voor de rest van Nederland”, aldus Jan ten Hoopen.