Pensioen afkopen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , ,

Als je via je werkgever deelneemt aan een pensioenregeling, mag je het opgebouwde pensioen niet zomaar afkopen. Je mag dus niet zelf beslissen om het opgebouwde pensioen eerder op te nemen. Maar het pensioenfonds mag je ook niet aanbieden om het opgebouwde pensioen in één keer uit te keren. Een uitzondering hierop vormt het zogenoemd klein pensioen.

De wettelijke maximum bedragen van een klein pensioen zijn:

2024: € 592,51
2023: € 594,89
2022: € 520,35
2021: € 503,24
2020: € 497,27
2019: € 484,09   (Bron: Kandoor)
2018: € 477,11
2017: € 467,89
2016: € 465,94

NB: Bij afkoop wordt de waarde van het pensioen in één bedrag uitbetaald. Afkoop vindt plaats als de pensioen minder bedraagt dan de hierboven genoemde bedragen. Over het afkoopbedrag wordt belasting ingehouden.

Ga terug naar Pensioen (afkopen).