Lage inkomensvoordeel (tabellen)    Maximumdagloon (tabellen) 


Loonkostenvoordeel (tabellen)

Datum laatste wijziging: 21 januari 2020  |  Trefwoorden: Loonkostenvoordeel, 2020

Loonkostenvoordeel 2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:
  • oudere werknemers met een uitkering; 
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 
  • werknemers met een arbeidsbeperking. 

Het mogelijke loonkostenvoordeel per gewerkt uur is voor de onderstaande doelgroepen € 3,05 met een maximum van 6000 euro per jaar:
  • doelgroep LKV oudere werknemer: u neemt een werkloze in dienst van 56 jaar of ouder. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 3 jaar.
  • doelgroep LKV arbeidsgehandicapte werknemer: u neemt een arbeidsgehandicapte in dienst, die niet onder de doelgroep banenafspraak valt. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 3 jaar.
  • doelgroep LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: uw medewerker is arbeidsongeschikt voor zijn functie en heeft recht op een WIA uitkering. U herplaatst uw werknemer in de eigen functie voor minder uur, of in een andere functie. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 1 jaar.
Meer informatie over deze premiekorting vindt u op Ondernemersplein.nl

Ga terug naar subrubriek Premiekorting.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Lage inkomensvoordeel (tabellen)    Maximumdagloon (tabellen)