Loonkostenvoordeel (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Loonkostenvoordeel 2024 

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. 

Het LKV oudere werknemer voor dienstbetrekkingen, die zijn begonnen op of na 1 januari 2024, wordt per 1 januari 2025 verlaagd van € 3,05 naar € 1,35 per uur. Per 1 januari 2026 vervalt dit LKV. Voor dienstbetrekkingen, die zijn begonnen vóór 1 januari 2024, wordt het LKV oudere werknemer niet verlaagd en niet afgeschaft. Voor deze groep oudere werknemers heeft de werkgever in 2025 en 2026 recht op een LKV van € 3,05 per uur.

Werknemers, die op of na 1 januari 2024 een doelgroepverklaring oudere werknemer aanvragen, zullen er door het UWV op worden gewezen dat zij in voorkomende gevallen in aanmerking komen voor een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer. Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer wordt niet verlaagd en niet afgeschaft. Werknemers en werkgevers kunnen dan de keuze maken tussen een doelgroepverklaring oudere werknemer en de doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer.

Maximaal LKV per doelgroep in 2024: 

Doelgroepen LKV Maximaal LKV
Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.
Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.
Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 1 jaar.

Loonkostenvoordeel 2022 en 2023

Doelgroepen LKV Maximaal LKV
Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.
Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.
Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 1 jaar.

Loonkostenvoordeel 2021

De aanvraagtermijn van de doelgroepverklaring om gebruik te kunnen maken van loonkostenvoordeel (LKV) was tussen 1 januari en 1 oktober 2020 tijdelijk verlengd van 3 naar 6 maanden. Vanwege de coronacrisis was het namelijk voor veel bedrijven lastig om de doelgroepverklaring op tijd aan te vragen. Deze verlenging is nu echter weer teruggedraaid: voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de aanvraagtermijn van 3 maanden. 

Loonkostenvoordeel 2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:
  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

Het mogelijke loonkostenvoordeel per gewerkt uur is voor de onderstaande doelgroepen € 3,05 met een maximum van 6000 euro per jaar:
  • doelgroep LKV oudere werknemer: u neemt een werkloze in dienst van 56 jaar of ouder. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 3 jaar.
  • doelgroep LKV arbeidsgehandicapte werknemer: u neemt een arbeidsgehandicapte in dienst, die niet onder de doelgroep banenafspraak valt. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 3 jaar.
  • doelgroep LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: uw medewerker is arbeidsongeschikt voor zijn functie en heeft recht op een WIA uitkering. U herplaatst uw werknemer in de eigen functie voor minder uur, of in een andere functie. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 1 jaar.
Meer informatie over deze premiekorting vindt u op Ondernemersplein.nl

Ga terug naar subrubriek
Premiekorting.