Lkv


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... van aanpak WIA vervallen Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ Jaarverslag UWV 2018 Aanvraag tolkvoorziening bij UWV Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd Vernieuwde ...

2. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

4. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... nodig te verbeteren. 5 uur tijdsbesparing per medewerker per maand wordt realiteit door o.a. bulkverwerking van automatisch boeken, automatische import van bankafschriften en realtime ...

5. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... aangepast; de huidige premiekortingen worden omgevormd tot de zogeheten “loonkostenvoordelen” (LKV’s), de premiekorting jongeren vormt hierop een uitzondering. Om voor de LKV in aanmerking ...

6. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... drie maatregelen is het LIV reeds per 1 januari 2017 in werking getreden; het loonkostenvoordeel (LKV) en jeugd-LIV treden per 1 januari 2018 in werking. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2018 ...

7. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... Loonkostenvoordeel Als een organisatie in aanmerking wil komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, is daar per 2020 ...

8. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

9. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

10. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... € 941 miljoen: Universiteiten, Bedrijven, Stichtingen en Overheid. Landbouw € 902 miljoen: Melkveehouderij, Akkerbouw e.a. Regionale ontwikkelingen € 192 miljoen: arbeidsmarkt, speciaal ...

11. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
Inhoud Doel Wet WGBL Uitzonderingen Gedwongen pensionering CAO’s in strijd met WGBL Discriminatie jeugdloon Ervaringseis in vacaturetekst motiveren Werkervaring Afwijzen op grond van geen ...

12. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Loonkostenvoordeel 2024 Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. Het LKV oudere werknemer ...

13. Loonsomheffing   25 januari 2012
26 juli 2020  |  , , , , , ,
... Gegevensset loonaangifte wijzigt vanwege loonkostenvoordeel Geen uitstel loonkostenvoordeel (LKV) Informatie en berekeningen UWV over loonkostenvoordeel Accountants riskeren claims wegens ...

14. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

15. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

16. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

17. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

18. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

19. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... opbouwpercentage pensioen van 1,875% naar 1,75% of naar 1,65% Afschaffen loonkostenvoordeel (LKV) Zorg Huisarts onder eigen risico Eigen bijdrage van 5 euro per consult voor de huisarts ...

20. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018   21 juli 2017
2 januari 2018  |  ,
... alle 4 loonkostenvoordelen de 1e voorwaarde aangepast. Bij 1.1 was bij de 4e voorwaarde voor het LKV oudere werknemer de bijstandsuitkering verkeerd opgeschreven. Dit is aangepast. Bij 1.1 is de ...

21. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

22. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

23. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

24. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

25. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... arbeidsgehandicapte werknemer en premiekortingen oudere werknemer door (1) het Loonkostenvoordeel (LKV). Daarnaast bestaat de Wtl uit (2) het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en (3) het jeugd-LIV. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (57 totaal)