Aantal te realiseren garantiebanen in 2021 en 2022

wo 16 dec 2020  | Bron: Stichting van de Arbeid  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Quotumregeling, 2021, Garantiebanen (Participatiewet), 2022

Sociale partners hebben vooral aangedrongen om het steunpakket (de NOW-Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de TVL-Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanaf 1 januari niet af te bouwen – zoals gepland was - maar voort te zetten op het niveau zoals dit nu in het vierde kwartaal van 2020 geldt. Hoewel niet alles is overgenomen zijn deze en specifieke steunmaatregelen (zoals een kredietfaciliteit voor de reisbranche) in belangrijke mate opgenomen in de brief van het kabinet.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: