Wajong (tabellen)    Wet langdurige zorg (tabellen) 


Werknemersverzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 7 december 2020  |  Trefwoorden: Tabel, Werknemersverzekeringen, 2019, 2020, 2021

2019 2020 2021
 

Premiepercentages sociale zekerheid 2020 en 2019

AOW 17,90 17,90 17,90
ANW 0,10 0,10 0,10
Sectorfondsen (gemiddelde premie) 0,77 -
AWF VVV, ZW 3,60 -
AWF-laag - 2,94 2,70
AWF-hoog - 7,94 7,70
UFO 0,78 0,68 0,68
AOF Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,46 6,79 7,03
AOF Uniforme opslag kinderopvang 0,50 0,50 0,50
WHK Werkhervattingskas (rekenpremie)  1,24 1,28 1,36


Het Maximumpremieloon 2021 is € 58.311 per jaar, over het meerdere dat een werknemer verdient worden geen premies betaald. Het voornoemde geldt ook voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).


(Bron: Rijksoverheid)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wajong (tabellen)    Wet langdurige zorg (tabellen)