Werknemersverzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 22 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , ,

Premie percentages sociale zekerheid

2020 2021 2022 2023 2024
AOW 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9%
Anw 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sectorfondsen gemiddelde premie 0,77%
AWF, VVV, ZW 3,6% 2,2%
AWF-laag 2,94% 2,70% 2,2% 2,64% 2,64%
AWF-hoog 7,94% 7,70% 7,2% 7,64% 7,64%
UFO 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68%
AOF Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,79% 7,03% 6,76% 6,80%
AOF kleine werkgevers 5,49% 5,46% 6,18%
AOF grote werkgevers 7,05% 7,11% 7,49%
AOF uniforme opslag kinderopvang 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
WHK Werkhervattingskas 1,28% 1,36% 1,52% 1,52% 1,53%


Het Maximumpremieloon 2025 is € 71.628 per jaar, over het meerdere dat een werknemer verdient worden geen premies betaald. Het voornoemde geldt ook voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).