Wajong (tabellen)    Wet langdurige zorg (tabellen) 


Werknemersverzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Werknemersverzekeringen, 2017, 2018

1 januari 2018

Minimumloon WW-uitkering

De minimumloonbedragen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WW-uitkering, ondergaan per 1 januari 2018 een aanpassing. De hierna te noemen bedragen zijn bedragen per dag voor toepassing van artikel 33 van de WW (dus inclusief vakantietoeslag).

 
vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Uitkeringsgrondslag
kortdurende en
vervolguitkering WW
€ 78,36 € 66,60 € 54,85 € 43,10 € 37,22


1 juli 2017

Minimumloon WW-uitkering

Ook de minimumloonbedragen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WW-uitkering, ondergaan per 1 juli 2017 een aanpassing. De hierna te noemen bedragen zijn bedragen per dag voor toepassing van artikel 33 van de WW (dus inclusief vakantietoeslag).

vanaf 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Uitkeringsgrondslag
kortdurende en
vervolguitkering WW
€ 77,73 € 66,07 € 54,41 € 42,75 € 36,92Zorgverzekeringswet

Max. premie-inkomensgrens € 53.701 per jaar

Sectorfondsen

In de Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld dat over uitkeringen een sectorpremie wordt geheven die is gebaseerd op de gemiddelde sectorpremie van het voorgaande jaar. De over uitkeringen te heffen sectorpremie bedraagt per 1 januari 2017 1,77%. Overigens geldt het gemiddelde percentage niet wanneer de uitvoeringsinstelling de uitkering via de werkgever betaalt. In dat geval worden de bedrijfstakpercentages toegepast.

WW- sectorpremie per sector 2016/2017 treft men aan op de site van het UWV

WHK

De WHK-rekenpremie (Werkhervattingskas) is 1,16% (voor werkgevers).

AWF

De AWf-premie bedraagt 2,64% (voor werkgevers). 

ZVW

De ZVW-inkomensafhankelijke (Zorgverzekeringswet) bijdrage voor werkgevers is 6,65%.

UFO

De Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid) bedraagt 0,78% (voor werkgevers). 

Kinderopvang

De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang is 0,50%.

In schema

Fonds Verzekering Percentage Opmerking
    2017 2016  
Aof WAO, WGA, IVA, Kinderopvang 6,16% + 0,5% 5,88% +0,5% Geldt voor alle fases en premiegroepen, inclusief 0,5% premie kinderopvang.
Aok WAO 1e 5 jaar 0,00% 0,00% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
AZW Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep I


Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep II

ABU  1,65% (wg 1,07%, wn max 0,58%)

NBBU 1,40% (wg 0,70%, wn max 0,70%)


ABU 3,12% (wg 1,79%, wn max 1,33%)

NBBU 2,15% (wg 1,07%, wn max 1,08%)

ABU 1,65% (wg 1,07%, wn max 0,58%)

NBBU 1,46% (wg 0,73%, wn max. 0,73%)


ABU 3,12% (wg 1,79% wn max. 1,33%)

NBBU 2,20% (wg 1,10% wn max. 1,10%)

ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3.
De genoemde premie is de totale premie voor wg en wn.

Een deel mag worden doorberekend aan de wn.
Premie is een gemiddelde voor de AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken.
AWF WW, werkgeversaandeel 2,64% 2,44% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
Sectorfonds

 
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. I 3,68%
II 4,40%
I 4,69%
II 6,32%
Met uitzendbeding, premiegroep IA en premiegroep IIA.
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. 3,96% 5,33% Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB.
Whk vanaf 2014 Publieke stelsel:
ZW-Flex


WGA
 

3,94% (kleine wg)
0,08% € 6,89% (grote wg)


1,14% (kleine wg)
0,18% € 2,96% (grote wg)

4,06% (kleine wg)
0,09% € 7,10% (grote wg)


1,75% (kleine wg)
0,71% € 8,20% (grote weg)

Geldt voor alle fases en premiegroepen.
De premie voor middelgrote wg is een glijdende schaal van sectorbepaald naar individueel.
Whk vanaf 2014 Eigenrisicodragers:


ZW-Flex

WGA-vast

  Voorziening of premie verzekeraar


Voorziening of premie verzekeraar

WGA-flex tot en met 2016 per definitie publieke stelsel.
ZvF Zorgverzekeringswet 6,65% 6,75% Geldt voor alle fases en premiegroepen.


Ga terug naar Werknemersverzekeringen (premies).
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Wajong (tabellen)    Wet langdurige zorg (tabellen)