Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen) 


Heffingskorting (tabellen)

Datum laatste wijziging: 30 november 2020  |  Trefwoorden: Tabel, Heffingskortingen, 2020, 2021

2021

De algemene heffingskorting gaat in 2021 extra omhoog met € 22 bovenop de € 60 die al gepland was. De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomensbelasting en de premie volksverzekeringen.

Hoeveel korting u krijgt, hangt af van uw inkomen. Heeft u een belastbaar inkomen (het inkomen waarover u belasting moet betalen) uit werk en woning tot € 68.507? Dan neemt uw besteedbaar inkomen toe.


2020

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) stijgt in 2020 met € 234 tot € 2711 voor inkomens tot € 20.711. De AHK bouwt af tussen € 20.711 en € 68.507, waardoor inkomens tussen deze grenzen in steeds mindere mate profiteren van de verhoging van de AHK.

Arbeidskorting

Vanaf 2020 geldt een nieuw, derde opbouwtraject in de arbeidskorting. De arbeidskorting neemt in 2020 toe met 1,656% van het arbeidsinkomen tussen € 21.430 en € 34.954. Daarnaast geldt een generieke verhoging van de arbeidskorting. Hierdoor stijgt de arbeidskorting voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tot € 98.604.

Uitbetaalbaarheid heffingskortingen

Als de minstverdienende partner de AHK, de arbeidskorting of de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) niet volledig kan verzilveren tegen de eigen verschuldigde inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen, kunnen deze kortingen gedeeltelijk uitbetaald worden, mits de meestverdienende partner voldoende belasting en premie voor de volksverzekeringen betaalt. De uitbetaalbaarheid van deze drie heffingskortingen daalt met 6 2/3 procentpunt en bedraagt daarmee per 1 januari 2020 nog 20%.

Net als in 2019 geldt voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1963 een afwijkende regeling met betrekking tot de uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting.

(Bron: Rijksoverheid, dec. 2019)


Ga terug naar Heffingskortingen.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)