Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen) 


Heffingskorting (tabellen)

Datum laatste wijziging: 24 september 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Heffingskortingen, 2019, 2020

2020

De algemene heffingskorting wordt verhoogd. Deze wordt maximaal € 2.711 (2019: € 2.477) en voor AOW-gerechtigden € 1.413 (2019: € 1.268). Ook hier geldt een afbouwregeling.


2019

Heffingskortingen 2018 2019
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.265 € 2.477
Maximum algemene heffingskorting boven A0W-leeftijd € 1.157 € 1.268
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum arbeidskorting € 3.249 € 3.399
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting* € 2.801 € 2.835
Jonggehandicaptenkorting € 728 € 737
Ouderenkorting** € 1.418 € 1.596
Alleenstaande ouderenkorting € 423 € 429


* De vaste voet in de combinatiekorting IACK verdwijnt en de heffingskorting is nog maar gedeeltelijk overdraagbaar, zie HR-kiosk
** Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting gaat in 2019 omhoog met € 178. De ouderenkorting bedraagt in 2019 maximaal € 1.596. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2019 € 429 (was € 423). Zie Bron.Ga terug naar Heffingskortingen.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)