Heffingskorting (tabellen)

Datum laatste wijziging: 5 oktober 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Heffingskortingen 2023 en 2024

2023 2024
Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 3.070 € 3.374
Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.583 € 1.741
Afbouwpercentage algemene heffingskorting onder AOW 6,095% 6,652%
Afbouwpercentage alg. heffingskorting vanaf AOW 3,141% 3,431%
Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0
Maximale arbeidskorting € 5.052 € 5.553
Maximaal afbouwpercentage arbeidskorting 6,51% 6,51%
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.694 € 2.961
Jonggehandicaptenkorting € 820 € 902
Maximale ouderenkorting € 1.835 € 2.017
Alleenstaande ouderenkorting € 478 € 526


Heffingskortingen 2022

In 2022 stijgt met name de arbeidskorting en daalt de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De arbeidskorting stijgt licht per 2022 en wordt langzamer afgebouwd. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt met € 395 verlaagd. Dit in verband met de financiering van de uitgaven die voortvloeien uit de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof. Hierna volgt een vergelijking van de heffingskortingen 2021-2022.

2021 2022
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.837 € 2.874
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 1.469 € 1.487
Maximum arbeidskorting € 4.205 € 4.260
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.815 € 2.534
Jonggehandicaptenkorting €    761 €    771
Ouderenkorting € 1.703 € 1.726
Alleenstaande ouderen korting €    443 €    449
Heffingskorting groen beleggen (% waarde per 1/1)  0,7%   0,7%

2021

De algemene heffingskorting gaat in 2021 extra omhoog met € 22 bovenop de € 60 die al gepland was. De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomensbelasting en de premie volksverzekeringen.

Hoeveel korting u krijgt, hangt af van uw inkomen. Heeft u een belastbaar inkomen (het inkomen waarover u belasting moet betalen) uit werk en woning tot € 68.507? Dan neemt uw besteedbaar inkomen toe.

2020

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) stijgt in 2020 met € 234 tot € 2711 voor inkomens tot € 20.711. De AHK bouwt af tussen € 20.711 en € 68.507, waardoor inkomens tussen deze grenzen in steeds mindere mate profiteren van de verhoging van de AHK.

Arbeidskorting

Vanaf 2020 geldt een nieuw, derde opbouwtraject in de arbeidskorting. De arbeidskorting neemt in 2020 toe met 1,656% van het arbeidsinkomen tussen € 21.430 en € 34.954. Daarnaast geldt een generieke verhoging van de arbeidskorting. Hierdoor stijgt de arbeidskorting voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tot € 98.604.

Uitbetaalbaarheid heffingskortingen

Als de minstverdienende partner de AHK, de arbeidskorting of de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) niet volledig kan verzilveren tegen de eigen verschuldigde inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen, kunnen deze kortingen gedeeltelijk uitbetaald worden, mits de meestverdienende partner voldoende belasting en premie voor de volksverzekeringen betaalt. De uitbetaalbaarheid van deze drie heffingskortingen daalt met 6 2/3 procentpunt en bedraagt daarmee per 1 januari 2020 nog 20%.

Net als in 2019 geldt voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1963 een afwijkende regeling met betrekking tot de uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting.

(Bron: Rijksoverheid, dec. 2019)

Ga terug naar Heffingskortingen.