Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen) 


Heffingskorting (tabellen)

Datum laatste wijziging: 24 december 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Heffingskortingen, 2019, 2020

2020

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) stijgt in 2020 met € 234 tot € 2711 voor inkomens tot € 20.711. De AHK bouwt af tussen € 20.711 en € 68.507, waardoor inkomens tussen deze grenzen in steeds mindere mate profiteren van de verhoging van de AHK. 

Arbeidskorting

Vanaf 2020 geldt een nieuw, derde opbouwtraject in de arbeidskorting. De arbeidskorting neemt in 2020 toe met 1,656% van het arbeidsinkomen tussen € 21.430 en € 34.954. Daarnaast geldt een generieke verhoging van de arbeidskorting. Hierdoor stijgt de arbeidskorting voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tot € 98.604.

Uitbetaalbaarheid heffingskortingen

Als de minstverdienende partner de AHK, de arbeidskorting of de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) niet volledig kan verzilveren tegen de eigen verschuldigde inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen, kunnen deze kortingen gedeeltelijk uitbetaald worden, mits de meestverdienende partner voldoende belasting en premie voor de volksverzekeringen betaalt. De uitbetaalbaarheid van deze drie heffingskortingen daalt met 6 2/3 procentpunt en bedraagt daarmee per 1 januari 2020 nog 20%.
 
Net als in 2019 geldt voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1963 een afwijkende regeling met betrekking tot de uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting.

(Bron: Rijksoverheid, dec. 2019)


2019

Heffingskortingen 2018 2019
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.265 € 2.477
Maximum algemene heffingskorting boven A0W-leeftijd € 1.157 € 1.268
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum arbeidskorting € 3.249 € 3.399
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting* € 2.801 € 2.835
Jonggehandicaptenkorting € 728 € 737
Ouderenkorting** € 1.418 € 1.596
Alleenstaande ouderenkorting € 423 € 429


* De vaste voet in de combinatiekorting IACK verdwijnt en de heffingskorting is nog maar gedeeltelijk overdraagbaar, zie HR-kiosk
** Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting gaat in 2019 omhoog met € 178. De ouderenkorting bedraagt in 2019 maximaal € 1.596. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2019 € 429 (was € 423). Zie Bron.


Ga terug naar Heffingskortingen.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)