Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen) 


Heffingskorting (tabellen)

Datum laatste wijziging: 25 december 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Heffingskortingen, 2017, 2018, 2019

2019

 
Heffingskortingen 2018 2019
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.265 € 2.477
Maximum algemene heffingskorting boven A0W-leeftijd € 1.157 € 1.268
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum arbeidskorting € 3.249 € 3.399
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting* € 2.801 € 2.835
Jonggehandicaptenkorting € 728 € 737
Ouderenkorting** € 1.418 € 1.596
Alleenstaande ouderenkorting € 423 € 429


* De vaste voet in de combinatiekorting IACK verdwijnt en de heffingskorting is nog maar gedeeltelijk overdraagbaar, zie HR-kiosk
** Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting gaat in 2019 omhoog met € 178. De ouderenkorting bedraagt in 2019 maximaal € 1.596. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2019 € 429 (was € 423). Zie Bron.
2018

Bedragen en percentages

Heffingskortingen 2017 2018
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.254 € 2.265
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 1.151 € 1.157
Afbouwpercentage algemene heffingskorting    4,787% 4,683%
Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0
Maximum arbeidskorting € 3.233 € 3.249
Afbouwpercentage arbeidskorting 3,60% 3,60%
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Opbouwpercentage arbeidskorting 28,317% 28,067%
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.778 € 2.801
Jonggehandicaptenkorting € 722 € 728
Ouderenkorting € 1.292 / € 71 € 1.418 / € 72
Alleenstaande ouderenkorting  € 438 € 423


Toelichting algemene heffingskorting

Tot en met een belastbaar inkomen van € 20.142 uit werk en woning bedraagt de algemene heffingskorting € 2.265. Boven een inkomen van € 20.142 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. Het maximumbedrag van € 2.265 wordt verlaagd met 4,683% van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat meer bedraagt dan € 20.142. De algemene heffingskorting kan uiteindelijk afbouwen tot nihil.
De uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in 2009. Dit betekent dat er in 2018 ten hoogste 33,33% van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor de belastingplichtige die geboren is voor 1 januari 1963.

Toelichting arbeidskorting

Voor arbeidsinkomens boven de € 33.112 wordt de arbeidskorting afgebouwd1 tot nihil. Het maximumbedrag van € 3.249 wordt verlaagd met 3,6% van het arbeidsinkomen boven de € 33.112.
Ga terug naar Heffingskortingen.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)    Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)