2026


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... loontijdvak (december) van 2022. Voor hen wordt de aftoppingsmaatregel pas van kracht op 1 januari 2026. Als een werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regeling van werkgever verandert, moet de ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... vastgesteld Tot en met 2025 is de AOW-leeftijd wettelijk vastgesteld zonder vaste formule. Vanaf 2026 gebeurt het vaststellen volgens een nieuwe rekenmethode. Hierbij is een eventuele verdere ...

3. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... loopt het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s de komende jaren op, tot 22% in 2026. Ook het maximum bedrag waarover de verlaagde bijtelling geldt wordt naar beneden bijgesteld ...

4. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... % Bijtelling 2020 8% tot € 45.000 2021 12% tot € 40.000 2022-2024 16% tot € 40.000 2025 16% 2026 22% In 2020 zijn elektrische auto’s vrijgesteld van BPM (aanschafbelasting). De ...

5. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... meepraten over verdeling van de pensioenpot In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026 liggen er nog een paar vraagstukken op tafel. Een van de belangrijkste is wel hoe het ...

6. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... boetes, moeten opleggen aan werkgevers die de regels overtreden. Wanneer hier aan voldoen? In 2026 moeten werkgevers aan deze rapporteringsregels voldoen. Het gaat in principe om werkgevers ...

7. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... CBS-voorspellingen houdt het CPB rekening met een AOW-leeftijd op 67,5 jaar in 2024, 67,75 jaar in 2026 en 68 jaar in 2028. Als deze verhogingen vertraagd worden, verslechteren de vooruitzichten ...

8. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... bijdrage in de kosten in mindering op de bijtelling Bijtelling elektrische auto's van 2021 tot 2026 500-kilometergrens Wanneer een werknemer in een kalenderjaar meer dan vijfhonderd ...

9. Bijtelling auto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Hieronder vind je een overzicht van alle komende bijtellingspercentages vanaf 2021 tot en met 2026, met bijbehorende catalogusprijzen. Plannen klimaatakkoord verlaagde bijtelling volledig ...

10. Box 3 (tabellen)   19 augustus 2012
8 januari 2024  |  , , , , ,
... een nieuw box 3-stelsel vanwege technische redenen pas in 2027 worden ingevoerd. De jaren 2021 t/m 2026 zijn dus overgangsjaren. In deze periode blijft de fiscus rekenen met fictieve rendementen, ...

11. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... Afschaffing VAR-verklaring Sinds de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2026 wacht heel werkend Nederland op wetgeving die rust en duidelijkheid geeft over ...

12. Drukte en files   6 april 2018
30 september 2020  |  , ,
... e.a. leiden tot meer files Verkeerschaos dreigt door slecht onderhoud wegen Rekeningrijden vanaf 2026 Record aantal gereden kilometers in 2018 Omzetstijging autobranche 2019 Autopark groeit ...

13. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... vindt. De bijtelling wordt nog verder verhoogd: 12% in 2021, 16% in 2022 en 17% in 2025. Vanaf 2026 geldt een bijtelling van 22%. Er bestaat dan geen verschil meer tussen de bijtelling van een ...

14. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
Inhoud Kleine MKB-ondernemer overvallen door stiekeme belastingverhoging Nieuwe Bank voor MKB Honderden MKB-ers maken gebruik van belastingparadijzen En nog een bank voor MKB-ers: Qredits Meer ...

15. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... In het nieuwe pensioenstelsel wordt de kans op indexatie weliswaar groter, maar het duurt nog tot 2026 tot alle fondsen over zijn, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. (Bron: AD, 1 ...

16. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... Btw (omzetbelasting) Douanerechten Accijnzen Sociale zekerheidsbijdragen Leges Retributies Per 2026 toelatingsstelsel voor uitzendbureaus Het voorstel voor de Wet toelating ...

17. Inleiding en begrippen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
24 oktober 2020  |  , ,
... dat de wereld van werk verandert. Hoe gaan deze veranderingen eruitzien en hoe wordt het werk in 2026 georganiseerd? Hoe krijgt de productie invulling en wat betekent dat voor arbeidsrelaties? ...

18. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... pensioenstelsel uiterlijk in 2028 is afgerond, maar 20 van de 41 ondervraagde fondsen wil al in 2026 de overstap maken. Dit levert dan weer een risico op piekbelasting op, stelt BDO. ...

19. Koopkracht   20 januari 2013
15 maart 2022  |  , ,
... en diesel met 21 procent omlaag. Tot slot haalt het kabinet 150 miljoen euro dat bestemd was voor 2026 naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende ...

20. Lerarentekort   15 februari 2020
13 oktober 2020  |  ,
... staan. Een dergelijk register bestaat al, alleen is opname in het register vrijwillig. Vanaf 2026 zullen er ook consequenties zijn voor onbevoegde leraren: is een leerkracht niet in het ...

21. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... weten aan de Tweede Kamer. De invoering zal waarschijnlijk niet plaatsvinden vóór 1 januari 2026. Te weinig tijd voor invoering IKV door vervanging verouderde ICT-systemen Het uitstel komt ...

22. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. Het LKV oudere werknemer voor dienstbetrekkingen, die ...

23. Milieu   6 april 2018
12 december 2023  |  , , , , , , , ,
... De insteek is dat organisaties eerst zelf de vrijheid krijgen om de uitstoot te verminderen. In 2026 volgt een evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als blijkt dat de ...

24. Organisaties en sectoren   17 juli 2019
6 april 2021  |  , ,
... redden Nederlandse voedselconsumptie aanpassen? Duurzame bloemen op Moederdag Rekeningrijden vanaf 2026 Cijfers broeikasuitstoot 2018 Duurzaam personenvervoer Flevoland Shell scherpt ...

25. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... achter de Participatiewet, weet bijna zeker dat het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid voor 2026 125.000 banen zullen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hans Dijkman, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (61 totaal)