Cijfers    Europa 


Diversen

Datum laatste wijziging: 13 mei 2020  |  Trefwoorden: Duurzaam, Diversen

Inhoud

  1. Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot
  2. Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven
  3. De val van de laserprinter
  4. Gedragscampagnes veelbelovend voor minder autogebruik
  5. Luchtfietsen op Zwols plastic met onvermoede voordelen
  6. Eerste NEN-normen voor circulaire economie
  7. Circulaire ondernemers krijgen hulp om door te breken
  8. Tien nieuwe adviseurs duurzame inzetbaarheid
  9. Gestructureerde aanpak nodig voor doorbraak in duurzaam ontwikkelen
  10. COVID-19 en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot

Ieder Nederlands bedrijf kan vanaf heden inzicht krijgen in de eigen CO2-kosten. Een openbaar toegankelijke tool op Klimaatplein.com maakt dit mogelijk. De tool laat zien wat de CO2-voetafdruk van een bedrijf is en welke CO2-kosten daarmee gepaard gaan.

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeen gekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de twee graden opwarming van de aarde. De prijs van CO2 moet volgens onderzoekers 60 euro per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050. (Bron: Brisk, 4 sep. 2017)

Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven

MKB-Nederland en AWVN hebben een convenant gesloten met als doel om gezamenlijk werk te maken van duurzame inzetbaarheid (DI) binnen het MKB. In 2016 heeft AWVN daarmee 50 bedrijven kunnen adviseren. In de tweede fase kan AWVN dankzij een subsidie van SZW wederom MKB-bedrijven (250 medewerkers) kosteloos adviseren over duurzame inzetbaarheid.

De subsidie is bedoeld om advies in te winnen en voor elk bedrijf is maximaal € 2.000 beschikbaar; van deelnemende bedrijven wordt als tegenprestatie een minimale investering in eigen tijd gevraagd. AWVN voert sinds begin mei in het kader van deze regeling het adviestraject uit bij MKB-bedrijven; het bedrijf moet als direct of indirect lid aangesloten zijn bij MKB-Nederland of AWVN. Inmiddels zijn de meeste gratis adviestrajecten vergeven. (Bron: AWVN, 1 dec. 2017)

De val van de laserprinter

Jarenlang was hij een getrouwe metgezel in bedrijven, maar vandaag lijkt de laserprinter eerder op retour. Dat geven vooraanstaande producenten zoals HP en Epson alvast aan. De trend in de markt is de switch van laser naar business inkjet.

De terugval van laser gaat duidelijk gepaard met de trend naar duurzaamheid. Op het gebied van milieu is er veel gewijzigd. De aandacht voor groene oplossingen wordt steeds groter. Klanten kunnen veel geld besparen met onze pagewide (inkt)-technologie, door een deel van de laser printers te vervangen. Die pagewide-technologie zorgt ook voor minder losse onderdelen in de printer, waardoor de duurzaamheid beter is. (Bron: Marqit, 2 mrt. 2018)

Gedragscampagnes veelbelovend voor minder autogebruik

Deelnemers aan het gedragsprogramma Low Car Diet maakten blijvend 35% minder autokilometers. Dit staat in het onderzoek ‘Vrijwillig uit de auto’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat op 14 mei 2018 is aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de gemiddelde forens verwacht het CPB een beperkt effect.

Wetenschappelijk onderzoek uit het buitenland laat zien dat gedragsprogramma’s in de helft van de gevallen geen effect hebben, maar in de andere helft het autogebruik flink verlagen, tot 20%. Het CPB doet aanbevelingen over hoe wetenschappelijk de effectiviteit van het Low Car Diet op grote schaal kan worden vastgesteld. Die vertaalslag is mogelijk als de deelnemers een dwarsdoorsnede van de bevolking vormen. (Bron: CPB, 14 mei 2018)

Luchtfietsen op Zwols plastic met onvermoede voordelen

In Zwolle, langs de Deventerstraatweg, werd vanmiddag een plastic fietspad van 30 meter in gebruik genomen. Zwolle heeft met deze pilot de primeur. Volgens de bedenkers, Anne Koudstaal en Simon Jorritsma van wegenbouwer KWS, heeft een plastic fietspad een hoop onverwachte voordelen. Door de holle ruimte onder de toplaag vol te bouwen met sensoren, kun je de weg slim maken, zegt Jorritsma. 'Het komt overeen met 220.000 plastic bierfestivalbekertjes.'

Eerder in 2018 werd al bekend dat Zwolle de wereldprimeur krijgt van de uitvinding van KWS, Wavin en Total. De bedrijven hebben allen vestigingen in de stad. De gemeente en de provincie Overijssel dragen bij aan de aanlegkosten van het 'proefpad'.

Hoewel het plastic fietspad innovatief en complex is, zal dat aan de buitenkant niet direct zichtbaar zijn. ,,We moeten voldoen aan de eisen die er zijn voor een fietspad en kunnen dus geen gekke streken uithalen", zegt KWS-woordvoerder De Graaf. ,,We zorgen uiteraard wel voor borden met informatie naast het fietspad." Bronnen: AD en BNR, 2018)

Eerste NEN-normen voor circulaire economie

De eerste Europese normen voor circulaire economie zijn goedgekeurd. Deze normen gaan over het efficiënt en circulair omgaan met materialen van producten die vallen onder de Ecodesign richtlijn: energie-gerelateerde producten.

De eerste NEN-norm*, EN 45558 ‘General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products’, betreft kritische materialen en geeft aan wat kritische grondstoffen zijn en hoe je moet vastleggen welke je in je product hebt gebruikt.

De tweede norm, EN 45559 ‘Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products’, geeft aan hoe je moet aangeven hoe goed je product te repareren, opnieuw te gebruiken, op te waarderen en opnieuw te fabriceren. Bovendien geeft deze norm aan hoeveel en welke toegepaste materialen en onderdelen gerepareerd, hergebruikt, opgewaardeerd of opnieuw gefabriceerd zijn.

Deze twee Europese normen zijn de eerste oplage in een pakket van twaalf normen, waar op dit moment in Brussel hard aan wordt gewerkt. Gezamenlijk zullen deze twaalf normen de Europese Ecodesign richtlijn gaan vormen. (Bron: CM, 23 jan. 2019)

* NEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek, informatietechnologie en telecommunicatie). (Bron: Wikipedia) 

Circulaire ondernemers krijgen hulp om door te breken

Ondernemers die werk maken van een economie zonder afval en vol goede ideeën zitten, krijgen extra hulp bij de uitvoering van hun plannen. Deze hulp moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller doorbreken.

Hiervoor slaan de overheid en het bedrijfsleven vanaf woensdag de handen ineen met het Versnellingshuis Circulaire Economie. Dit nieuwe huis is een loket waar circulaire ondernemers met elkaar, financiers en de overheid (ook in de rol als regelgever) om tafel kunnen om circulaire projecten te realiseren. Ook zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn kennis en instrumenten inzetten om deze groep ondernemers te ondersteunen.

Voor het project heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 1,1 miljoen euro uitgetrokken. Bronnen: MKB, Accountant, VNO-NCW; 13 feb. 2019)

Tien nieuwe adviseurs duurzame inzetbaarheid

Tien AWVN-adviseurs zijn vorige week geslaagd voor de post-HBO-opleiding adviseur duurzame inzetbaarheid (DI). AWVN heeft deze incompany-opleiding in samenwerking met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) georganiseerd. Voor het behalen van hun certificaat hebben zij het afgelopen jaar colleges gevolgd over uiteenlopende onderwerpen, zoals opleiden en ontwikkelen, vitaliteit en gezondheid, het stimuleren van eigen regie en het meten en beïnvloeden van motivatie.

Adviseurs duurzame inzetbaarheid ondersteunen bedrijven bij het ontwikkelen van een adequaat DI-beleid. Zij overzien een breed spectrum van HR-thema’s die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals leren en ontwikkelen, gezondheids- en arbobeleid en arbeidstijden. (Bron en meer: AWVN, 19 feb. 2019)

Gestructureerde aanpak nodig voor doorbraak in duurzaam ontwikkelen

Leven lang leren is een actueel maatschappelijk thema. Om in te kunnen blijven spelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt is het steeds belangrijker dat werkenden zich blijvend ontwikkelen. Er is behoefte aan initiatieven die kunnen zorgen voor een echte doorbraak op de arbeidsmarkt.

In de CAOP-publicatie ‘Samen werken aan perspectief: de volgende stap in duurzaam ontwikkelen’ staat beschreven wat daarvoor nodig is. Daarbij is gekozen voor de term ‘duurzaam ontwikkelen’ in plaats van ‘leven lang leren’. Het gaat namelijk niet alleen om het formele onderwijs, maar ook om informele, persoonlijke en professionele groei. (Bron: CAOP, 19 sep. 2019)

COVID-19 en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Nationaal Contactpunt (NCP) roept bedrijven op om gedurende en na de COVID-19 crisis in overeenstemming met de OESO-richtlijnen internationaal  maatschappelijk verantwoord te blijven ondernemen (IMVO).

De COVID-19 crisis heeft een grote invloed op de economie, de mens en onze planeet. Al hebben veel ondernemingen het economisch moeilijk, het is onze grote overtuiging dat het toepassen van IMVO tijdens de COVID-19 crisis (RBC approach in business responses to the Covid-19 crisis) zowel op korte als de lange termijn gunstig zal zijn voor ondernemingen en zal bijdragen aan duurzame ontwikkelingen. (Bron: Min. BZ, 7 mei 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Cijfers    Europa