Duurzaam


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... USG People hebben in 2012 de samenwerkingsvorm Met Werk uitgedacht en ingericht om werkloosheid duurzaam aan te pakken. Het zijn Start People, Creyf’s, Unique, en USG Restart. Met Werk richt ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... investeerder Start Foundation willen in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen. Het project Weer aan het Werk richt zich op werkzoekenden met en ...

3. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... recht op vier weken verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam in het gezin wordt opgenomen; als meer kinderen tegelijk worden geadopteerd, kan de ...

4. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen De ...

5. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Hieronder verstaat met 'activiteiten binnen een organisatie die bijdragen aan het optimaal en duurzaam benutten van medewerkers, rekening houdend met hun verschillen en overeenkomsten.' ...

6. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... steeds grotere groep wordt steeds minder geletterd; ROC’s kunnen met hun Educatie-trajecten een duurzaam effect hebben op het beter persoonlijk en maatschappelijk functioneren van laagopgeleide ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... als passend is te beschouwen en het advies om re-integratie in het tweede spoor op te starten. Duurzaam herstel kan niet in spoor één Ook de bedrijfsarts adviseert op 8 september 2021 om de ...

9. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de werkgevers, en werknemers kunnen er met een ruimer scholingsbudget zelf voor zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. (Bron: Nu.nl, 19 jan. 2019) Anti-ronselbeding Het doel van een ...

10. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... 2011 tot 30,7 uur. Duurzame Inzetbaarheid Akzo Nobel heeft voorgesteld in 2015 te komen tot een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget. Deze tijdspaarrekening kan gevuld worden met maximaal 75 dagen. De ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA); Inspectie SZW. VN-verdrag voor rechten van mensen met een ...

12. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... beter wordt gescheiden. De gemeente Leusden streeft naar een toekomstgericht beleid waarbij duurzaamheid en verbinding met inwoners centraal staat. Samen met KPN wordt de stap naar Smart ...

13. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... omhoog gaat, het gelijktrekken van regels tussen lokale werkgevers en of het behalen van duurzaamheidsdoelen zijn dat volgens de rechter niet. (Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:8240 d.d. 18 ...

14. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... in het Nederlands en het Engels. In hun programma's maken zij zich sterk voor duurzaam ondernemen en dragen zij bij aan maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling. ...

15. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... de lat hoog Unilever mag misschien wel iets minder bescheiden zijn Nederlandse multinationals zijn duurzaam Sociaal en groen ondernemen wordt mainstream Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking ...

16. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... die tijd klom zij op van verpleegkundige in opleiding via de afdeling automatisering tot manager duurzaam ondernemen en innovatie. Begin vorig jaar kwam er een abrupt einde aan dat lange ...

17. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... regels aanpakken die ondernemers en particulieren in de weg zitten. Wajong Uitsluitend mensen die (duurzaam) geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 2015 nog instromen in de Wajong. Zie de ...

18. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... voor de lange termijn uit om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie ook over 25 jaar nog duurzaam kan blijven groeien. Er komen een zogenoemde groeiagenda en een investeringsfonds voor ...

19. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... groepen jonggehandicapten: Wajongers met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. De groep met mogelijkheden tot ...

20. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
... een Verkenning Brede Welvaart uitbrengen. De basis voor de Monitor Brede Welvaart is de Monitor Duurzaam Nederland, waarvan drie edities zijn verschenen. De indicatoren van deze monitor worden ...

21. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... kan willekeurig een auto huren die bij de verhuurder beschikbaar is. (Bron en meer uitleg: Duurzaamnieuws, 22 jan. 2019) Werkgever moet ter beschikkingstelling bedrijfsauto wel bijhouden ...

22. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... bekend is en door iedereen begrepen kan worden. Als de criteria voor de bonussen gaan over duurzaamheid, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, kwaliteit, communicatie, veiligheid, ...

23. Cijfers   2 maart 2019
29 mei 2019  |  ,
Inhoud Via recycling 9 procent van materialen weer in economie Nederlandse economie vergroent, maar niet op elk vlak Via recycling 9 procent van materialen weer in economie Van alle materialen die ...

24. Crowdfunding   7 juli 2015
6 april 2021  |  , , ,
... en duurzame energie, toppers onder de platformen zijn Collin Crowdfund (37,5 miljoen gefund), Duurzaaminvesteren (36,5 miljoen) en Funding Circle (32 miljoen). (Bron: Fundwijzer, 20 dec. ...

25. Deeleconomie   2 november 2018
2 november 2018  |  , ,
... in hoog tempo nieuwe bedrijven en nieuwe verdienmodellen. Aan het concept van deeleconomie wordt duurzaamheid toegeschreven. Er hoeft immers minder geproduceerd te worden omdat dingen vaker en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (226 totaal)