Soorten arbeidsovereenkomsten    Verworven rechten 


Tussenbaan

Datum laatste wijziging: 7 februari 2018  |  Trefwoorden: Scholing, Tussenbaan, Bijbaan, Vaste baan, CNV

Inhoud

  1. Supermarkten willen tussenbanen van vier jaar
  2. Vijfjarig contract met scholingsverplichting

Supermarkten willen tussenbanen van vier jaar

Tussen het bijbaantje van vakkenvuller en de vaste baan introduceren supermarkten en levensmiddelenzaken een nieuw fenomeen: de tussenbaan. Een medewerker kan een tijdelijk contract krijgen voor vier jaar. Tegelijkertijd ontvangt hij geld voor scholing, zodat hij daarna naar verwachting makkelijker elders werk vindt.

De supermarktbranche is berucht om de tijdelijke baantjes. Van de bijna 300.000 medewerkers is de grote meerderheid jonger dan 23 jaar en werkt op jaarcontracten van maximaal 12 uur per week. Zo'n 25 tot 30 procent is in vaste dienst. In de distributiecentra van AH en Jumbo voeren bonden momenteel actie om onder meer hun eis voor meer vaste banen in plaats van flexbanen kracht bij te zetten.

Met de tussenbaan voor vier jaar maken de werkgevers maximaal gebruik van de wettelijke grenzen voor de toegestane flexperiode. Daarvoor is toestemming van de vakbonden nodig.

De tussenbaan is een van de resultaten van pogingen van de werkgevers en vakbond CNV Vakmensen om de cao voor de sector ingrijpend te vernieuwen. De discussie over werk is tot dusverre blijven steken bij een vaste of een flexibele baan. Daartussen is veel meer mogelijk, maar dat zien we nu niet.

De grootste vakbond FNV is een opvallende afwezige in de besprekingen over de vernieuwingen. Toch is de FNV niet per se tegen verschillende arbeidsvoorwaarden, zegt bestuurder Peter van der Put. 'Maar we kijken wel goed op welke voorwaarden dat gebeurt.' De laatste cao in de sector is zonder de FNV gesloten omdat de vakbond zich niet kon vinden in het afschaffen van toeslagen voor avond- en weekendwerk.

(Bron: NOS, 14 apr. 2017)

Vijfjarig contract met scholingsverplichting

Eind 2017 lanceerde de KLM het idee om het vijfjaarscontract in de cao voor zijn grondpersoneel in te voeren. Vooral werknemers die veel fysiek zwaar werk doen zouden zo vanaf de aanvang de prikkel voelen om zich duurzaam inzetbaar te houden en voor te bereiden op hun volgende carrièrestap. Ze ontvangen daar ook scholingsbudget voor. De KLM heeft gezegd het grondpersoneel t.z.t. niet in vaste dienst te willen nemen.

De vakbonden wijzen het idee van de 'doorgeslagen flex' radicaal af. De werkgeversorganisatie AWVN heeft wel oren naar de 'langdurige tijdelijke banen'.  

Arbeidsrechtelijk is een vier-, vijfjaar en langer mogelijk. Bestaande wetten blijven van kracht of zijn niet relevant, zoals

  • de ketenbepalingen is op een tijdelijk contract van bijvoorbeeld 5 jaar niet van toepassing;
  • een contract van 4/5 jaar maakt een proeftijd mogelijk;
  • bij vertrek ontvangt de werknemer een transitievergoeding;
  • in geval van arbeidsongeschiktheid is de bestaande wetgeving van een/twee jaar doorbetaling van het loon van kracht.

Aanvulling contract bepaalde tijd van 5 jaar

Het eerste contract mag langer dan 24 maanden zijn en valt dan niet onder de ketenregeling. Daarna mag een contract van ten hoogste 3 maanden worden afgesloten dat tevens van rechtswege eindigt. Dus, eerste contract mag bijvoorbeeld 5 jaar zijn. Een dergelijke overeenkomst gaat niet automatisch na 2 jaar over naar onbepaalde tijd, maar eindigt na afloop van rechtswege.
Overigens moet de werkgever wel minimaal 1 maand voor afloop van de overeenkomst deze opzeggen: 7:668, lid 3

Daarna mag nog een contract van ten hoogste 3 maanden worden gegeven, dat ook buiten de keten valt. Het contract hierna (3e overeenkomst) is onmiddellijk een vast contract.
Een tijdelijk contract kan niet zonder meer voor de einddatum worden opgezegd. Opzeggen mag alleen tijdens de proeftijd en daarna als daarover in het contract afspraken zijn gemaakt (dit heet tussentijds opzeggen).
De werkgever moet wel toestemming vragen aan UWV of aan de kantonrechter als hij tussentijds wil opzeggen.

(Bron: HR-kiosk e.a.)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Soorten arbeidsovereenkomsten    Verworven rechten