Leerovereenkomst    Soorten arbeidsovereenkomsten 


Ontbindende voorwaarden

Datum laatste wijziging: 21 maart 2017  |  Trefwoorden: Arbeidsovereenkomst, Ontbindende voorwaarden

Inhoud

 1. Begrip ontbindende voorwaarde
 2. Voorbeelden
 3. Voorwaarden
 4. Wederindiensttredingsvoorwaarde
 5. Advies
 6. Ontbindende voorwaarden in CAO en reglementen
 7. Ontbindende voorwaarde niet objectief geformuleerd (jurisprudentie)

Begrip ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde houdt in dat het einde van de arbeidsovereenkomst afhankelijk wordt gesteld van een toekomstige onzekere gebeurtenis.

Voorbeelden

In een arbeidsovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen, voorbeelden zijn:
 1. de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd als de levering van bepaalde goederen wordt gestaakt;
 2. de werkgever betaalt de scholing van een nieuwe werknemer onder voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de werknemer de opleiding zonder succes binnen de gestelde termijn afrondt (het laatste komt voor in de zorg en het onderwijs).

Voorwaarden

Van belang is dat de werkgever geen invloed mag hebben op de vervulling van die ontbindende voorwaarde. In de wet komen ontbindende voorwaarden niet voor. Wel stelt de Hoge Raad hoofdeisen aan de geldigheid van een ontbindende voorwaarde:
 1. de ontbindende voorwaarde mag niet strijdig zijn met het ontslagstelsel;
 2. het intreden van de ontbindende voorwaarde is niet afhankelijk van het subjectieve oordeel van de werkgever of de werknemer.
In vervolg op het voornoemde luiden, meer uitgewerkt, de voorwaarden van de Hoge Raad als volgt:
 1. het is noodzakelijk dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde niet door de werkgever in de hand kan worden gewerkt;
 2. de ontbindende voorwaarde moet redelijkerwijs verenigbaar zijn met het gesloten stelsel van het ontslagrecht;
 3. een ontbindende voorwaarde die bepaalt dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt vanwege een bedrijfsbeëindiging of bedrijfseconomische noodzaak, is niet rechtsgeldig; en
 4. de vervulling van de ontbindende voorwaarde mag niet te veel zijn verbonden aan de subjectieve waardering door de werkgever.

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Een werknemer die het niet eens met de toepassing van ontbindende voorwaarden i.c. beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kan bij de kantonrechter een procedure instellen om een zogeheten Wederindiensttredingsvoorwaarde en/of loon te vorderen.

Advies

Gezien de ingewikkelde problematiek en de veelheid van jurisprudentie is het verstandig - vooraf aan het opstellen van een arbeidsoverkomst met daarin ontbindende voorwaarden - juridisch advies in te winnen.

Ontbindende voorwaarden in CAO en reglementen

Niet alleen in arbeidsovereenkomsten maar ook in CAO's, reglementen e.d. worden vaak ontbindende voorwaarden of regels opgenomen, die bij voorbaat inspelen op toekomstige maatregelen. Regelingen op arbeidsvoorwaardelijk gebied kunnen door bijvoorbeeld wetswijzigingen te duur worden of zelfs een verbod inhouden.

Ontbindende voorwaarde niet objectief geformuleerd (jurisprudentie)

Een wat oudere uitspraak inzake ontbindende voorwaarden is te vinden op internet. (Bron: De Rechtspraak, september 2013)

Ga terug naar subrubriek Arbeidsovereenkomst.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Leerovereenkomst    Soorten arbeidsovereenkomsten