Kan ik met terugwerkende kracht mijn pensioen laten opschorten zodat mijn WW-uitkering niet wordt gekort?    Wat zijn onze verplichtingen bij palliatief verlof? 

Mag mijn werkgever mijn min-max contract omzetten naar de minimale uren of naar het gemiddeld aantal uren dat ik heb gewerkt?

Vraagbaak  |  12 november 2019  |  Trefwoorden: Rechtsvermoeden, Arbeidsovereenkomst, Vakantietoeslag, Oproepcontract, Min-max, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Arbeidsomvang

Vraag

Met de wet WAB wil mijn werkgever af van alle min-max contracten.
Nou ben ik half vorig jaar (deels) in de ziektewet (WULBZ) gekomen door een ongeluk. Tot op heden werk ik nog maar 10 uur. Het is de vraag of dit veel meer gaat worden.

Ik heb een min-max contract van 24-32 uur maar voor ik in de ziektewet kwam, werkte ik structureel meer uren.

De vraag vanuit de organisatie is of ik akkoord ga met een contract van mijn minuren.
Echter zou ik graag een contract krijgen van mijn gemiddelde aantal uren die ik voor mijn uitval maakte.
Heb ik hier ook recht op vanuit de situatie waarin ik nu zit?
 
Toelichting:
Het klopt dat mijn werkgever van alle min-max contracten af wil, omdat ze daar een hogere WW-premie voor moeten gaan betalen. Ze geven aan dat min-max contracten als vorm van oproepovereenkomsten worden gezien.
Ik werkte gemiddeld voor ik ziek werd zo'n 27 uur per week. Soms meer en soms minder, maar dat is wel gemiddeld.
Wat betreft het antwoord op de 4 vragen:
1. Ik krijg nu in mijn tweede ziektejaar 70% van mijn loon (gebaseerd op 24 uur).
Echter staat er ook op mijn loonstrook 'aanvulling meeruren ivm ziekte 70%'.
2. Ik werk als ambulant begeleider in de GGZ dus CAO GGZ.
3. Op mijn loonstrook zie ik dus ook loon over meeruren terug. Waarschijnlijk omdat ik die voor ik uitviel structureel maakte?
4. Ik zie op mijn oude loonstroken van vóór het ongeval wel steeds 'uitbetaling verlof over meeruren' staan. Is dat wat u bedoelt?
Ik ben vooral benieuwd naar wat wijsheid is in mijn situatie, ook met oog op dat gehele werkhervatting binnen 2 jaar waarschijnlijk niet gaat lukken. Moet ik de aangeboden 24 uur accepteren of kan ik inzetten op die meeruren die ik altijd maakte?

Antwoord

Ik meen (zeker na jouw toelichting) te moeten concluderen, dat jouw “loondoorbetaling” wel gebaseerd is op het gemiddelde van 27 uur werken per week, gelet op de aanvulling.
Naast het feit dat je dan ook meer loon krijgt is er ook sprake van:
  • Je bouwt ook evenredig meer verlof op, ook tijdens de ziekteperiode nog enige tijd
  • Maar ook over de meeruren bouw je ook vakantietoeslag op
  • Is jouw VT gebaseerd op 24 of 27 uren?
  • Omdat je gemiddeld (over meer dan 3 maanden) 27 uur per week werk is er volgens het Arbeidsrecht

Een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst
Werk je 3 maanden lang elke week, of minimaal 27 uur per maand voor een werkgever? Dan gaat de wet ervanuit dat je een contract hebt met die werkgever voor 27 uren. Dit heet het "rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst". Je hebt in dat geval alle wettelijke voordelen die bij een contract horen. Zoals recht op vakantiedagen en loon bij ziekte, maar ook vakantietoeslag.

Wat is rechtsvermoeden van arbeidsomvang?
Het kan ook zo zijn dat in jouw arbeidsovereenkomst staat dat je 25 uur per week moet werken. Maar dat je in werkelijkheid gemiddeld 27 uur per week werkt. Doe je dit al 3 maanden of langer? Dan kan je beroep doen op het "rechtsvermoeden van arbeidsomvang".
Jouw werkgever moet dan een contract aanpassen voor 27 uur per week. Daarmee gaat dus ook je loon omhoog, jouw verlof en vakantietoeslag
 
Waardoor je feitelijk al een vaste overeenkomst hebt van 27 uren (ondanks het min-max contract).
In principe zou in ieder geval jouw contract niet eens veranderd hoeven worden, omdat je bij wet al een contract voor onbepaalde tijd hebt
Wel is het netjes om een dergelijke overeenkomst gewoon te bevestigen, maar dan wel voor 27 uren.
 
Terug naar je vraag:
Ik zou gewoon akkoord gaan, maar dan voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen 27 uur per week. Zoals ik al heb gezegd, heb je in principe (bij wet) al een dergelijke overeenkomst.
Laat eventueel HR-management deze e-mail lezen.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kan ik met terugwerkende kracht mijn pensioen laten opschorten zodat mijn WW-uitkering niet wordt gekort?    Wat zijn onze verplichtingen bij palliatief verlof?