Wordt achterstallig vakantietoeslag en verlof (eindafrekening) gekort op WIA-uitkering?    Mag mijn werkgever mijn min-max contract omzetten naar de minimale uren of naar het gemiddeld aantal uren dat ik heb gewerkt? 

Kan ik met terugwerkende kracht mijn pensioen laten opschorten zodat mijn WW-uitkering niet wordt gekort?

Vraagbaak  |  15 november 2019  |  Trefwoorden: Samenloop, Pensioen, WW-uitkering

Vraag

Vanaf 2015 t/m april 2017 ontving ik een WW-uitkering en vanaf juli 2016 een pensioen. Dit pensioen is nu gekort op mijn WW-uitkering.
Per 1 -1-2017 werd het mogelijk het pensioen naar achteren te schuiven.
Dit was bij mij niet meer mogelijk. Is het mogelijk om bij het UWV vanaf 1-1-2017 het gekorte pensioen terug te vorderen in het kader van rechtsongelijkheid?

Antwoord

In het sub-hoofdstuk Samenloop Pensioen https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/pensioen/samenloopsituaties-tussen-ww-wia-wao-en-zw#same-loop
Is beschreven wanneer pensioen niet gekort mag worden.
Wij nemen aan dat het pensioen terecht gekort is en niet een uitzondering is, zoals genoemd in dit artikel.
 
Nu de pensioenuitkering al heeft plaatsgevonden lijkt het ons niet mogelijk om beide uitkeringen met terugwerkende kracht te corrigeren.  Dus het pensioen alsnog op te schorten en de WW vervolgens niet te korten.
 
Wij vinden het jammer dat uw Pensioenfonds u niet heeft ingelicht c.q. een regeling heeft gemaakt, dat het pensioen uitgesteld kon worden.
Toch kunt u het natuurlijk altijd proberen om e.e.a. terug te laten draaien, maar wij geven u weinig kans.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt achterstallig vakantietoeslag en verlof (eindafrekening) gekort op WIA-uitkering?    Mag mijn werkgever mijn min-max contract omzetten naar de minimale uren of naar het gemiddeld aantal uren dat ik heb gewerkt?