Pensioen wordt gekort op de WW-uitkering

Opinie |  ma 8 jun 2020  | Bron: Pensioenlogica.nl  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioen, Vervroegd pensioen, WW-uitkering, Korting, Prepensioen

Een ex-werknemer heeft twee dienstverbanden. Binnen een maand tijd eindigen beide arbeidsovereenkomsten. Hij onderneemt actie. Twee acties welteverstaan. Eerst vraagt hij de pensioenuitvoerder zijn pensioen vervroegd te laten ingaan om vervolgens bij het UWV een WW-uitkering aan te vragen. Een WW-uitkering voor beide dienstverbanden, zo stelde het UWV. Daar is de werkloze het niet mee eens. De aanvraag betrof volgens hem enkel zijn dienstverband waarin hij geen pensioen heeft opgebouwd. Tevens is er een discussie over de vraag of een van de uitzonderingsmogelijkheden van toepassing is. 
 
Rb. Amsterdam 4 mei 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:2549) is het met het UWV eens. De aanvraag voor een WW-uitkering betrof beide dienstverbanden. De rechter oordeelt dat de aanvrager van de uitkering zelf had moeten controleren of de gegevens juist zijn. Ook vindt de rechter dat is aangetoond dat het prepensioen is gebaseerd op eisers totale verdiensten en dat er geen sprake is van één van de onderstaande uitzonderingsmogelijkheden:
  • Deeltijdpensioen. Een eerder verlies aan arbeidsuren uit dezelfde (resterende) dienstbetrekking is al ingeruild voor een deeltijdpensioen;
  • Pensioen reeds ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit de WW volgt. ‘Er is geen sprake van een dienstverband dat eerder is geëindigd dan het dienstverband waaruit eiser werkloos werd’;
Tevens blijkt uit rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de uitzonderingsbepalingen op deze hoofdregel beperkend dienen te worden uitgelegd. Meer informatie over de uitzonderingsgronden, praktisch vertaald, zijn te vinden op: Klik hier  

Mogelijke oplossing

Wat had de werkloze beter kunnen doen? Uitstellen van het prepensioen? Dat kan niet als je stopt met werken. Dan volgt er een fiscale boete. Een prepensioen mag alleen maar worden uitgesteld als er wordt doorgewerkt. Daarnaast mag het UWV niet worden benadeeld door een actieve uitstelactie. Aan het optimaliseren van de verschillende uitkeringen, pensioenen etc. kleven voorwaarden. Ik heb daar eerder over geschreven in het artikel ‘Kwestie van Timing’.

Wie pensioen geniet kan voor dat deel niet werkloos zijn

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de werkloze om een vervroeging heeft gevraagd. Dat had hij beter kunnen laten. Dan had hij misschien tijdelijk wel een WW-uitkering ontvangen. Soms is er sprake van een voorwaardelijke pensioenaanspraak die alleen kan worden behouden door een gedeelte van het pensioen (vervroegd) te laten ingaan. Het behoud van het voorwaardelijk pensioen kan dan opwegen tegen het gemis aan WW-uitkering. Het is altijd een puzzel om de meest optimale situatie te bereiken. Het puzzelen moet vooraf plaatsvinden, achteraf ben je vaak te laat.         
 
Er is een whitepaper te downloaden die veel meer van dit soort voorbeelden en oplossingen als voorproefje op het op 1 juni 2020 verschenen boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid’ (tweede editie) behandelt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirk Jan Plate

Dirk Jan Plate Meer info

Als pensioenspecialist lost Dirk-Jan Plate graag afwijkende pensioenvraagstukken op. Dirk-Jan volgde de postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) en Fiscaal Pensioenrecht, beiden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de pensioenmaster aan de Oysterwyck Hogeschool Tilburg (MPLA). Hij is auteur van het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ (Uitgeverij Paris,  tweede volledig geactualiseerde editie verschijnt in mei 2020). Hij is de specialist voor dit soort vraagstukken en de sparringpartner voor de HRM-manager, arbeidsjurist/advocaat, vakbond, werkgever, ondernemingsraad of de individuele werknemer.
Contact met Pensioenlogica.nl Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: