Mag ik mijn Tijdelijk Ouderdomspensioen uitstellen nu ik een WW-uitkering heb?    Mijn bonus is via de vrije ruimte van de WKR uitbetaald. Moet ik dit opgeven aan de Belasting? 

Wordt mijn vervroegd ouderdomspensioen gekort op de toeslag op mijn IVA-uitkering?

Vraagbaak  |  22 maart 2018  |  Trefwoorden: Vervroegd pensioen, IVA, Korting, Toeslag

Vraag

Ik heb een vraag over het eventueel opnemen van mijn vervroegd ouderdomspensioen. Ik krijg een IVA- uitkering inclusief een toeslag van €  932,00 netto per maand
Ik zou een ouderdomspensioen kunnen krijgen van € 112,00 euro per maand bij Zorg en Welzijn.
Ik heb aan het UWV de vraag voorgelegd of het pensioen dan gekort wordt, het antwoord is onduidelijk n.l. het kan mogelijk gekort worden. Wellicht weet u het antwoord, immers als het pensioen gekort wordt neem ik het uiteraard nog niet op.

Antwoord

Uw vervroegd ouderdomspensioen hoort niet gekort te worden op uw IVA uitkering. Maar de IVA-uitkering kan wel gekort worden op uw vervroegd pensioen.
Dat laatste gebeurt alleen wanneer uw uitkering samen met uw pensioen boven de 80% van het functieloon komt. Dat is dus zeker niet het geval, omdat het om relatief lage bedragen gaat.
Een toeslag wordt gegeven, wanneer een verzekerde beneden het sociaal minimum komt. Het pensioen wordt dus wel (en terecht) gekort op deze toeslag en niet op de IVA-uitkering. Indien mogelijk zou het wenselijk zijn het pensioen op te schorten.
Overigens: wanneer u wel het vervroegd ouderdomspensioen laat uitbetalen, dan zal uw totale ouderdomspensioen (op de AOW datum) daarmee worden verlaagd.
Zie verder
Afhankelijk van uw financiële situatie moet u een beslissing nemen of u het vervroegd pensioen wel of niet laat uitbetalen.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag ik mijn Tijdelijk Ouderdomspensioen uitstellen nu ik een WW-uitkering heb?    Mijn bonus is via de vrije ruimte van de WKR uitbetaald. Moet ik dit opgeven aan de Belasting?