Mijn bonus is via de vrije ruimte van de WKR uitbetaald. Moet ik dit opgeven aan de Belasting?

Vraagbaak  |  di 20 mrt 2018  |  Trefwoorden: , ,

Vraag

Ik lees overal alleen maar hoe de WKR in elkaar zit voor de ondernemer, niet hoe de werknemer daarmee om moet gaan. Nu is mijn bonus & provisie in 2017 uitbetaald via WKR, maar in de jaaropgave staat deze betaling niet vermeld. Ik neem toch wel aan dat ik het bruto en nettobedrag in mijn aangifte als inkomen moet opnemen, of niet?

Antwoord

Deze vraag is kortgeleden al eens gesteld. Kennelijk is er dus wel behoefte om deze materie ook voor der werknemer duidelijk te maken. Het lijkt ons dat bij de uitbetaling ook de werkgever een taak heeft om een goede toelichting te geven.
De WKR geeft de werkgever de mogelijkheid om tot een totaalbedrag van 1,2 % van de loonsom onbelaste uitkeringen te doen (tot een maximum van € 2.400,00 per medewerker).
In plaats van de bonus bruto uit te betalen heeft de werkgever gebruik gemaakt van de mogelijkheid om “de vrije ruimte” van de WKR te gebruiken om deze bonus onbelast uit te keren.
Onbelaste vergoedingen, zoals reiskosten, hoeft u niet op te geven bij uw aangifte IB.  Dus ook deze bonus niet. Daarbij worden vergoedingen uit het WKR-budget in principe niet op de werknemer zelf geregistreerd.
Wel heeft de Belastingdienst een maximum aangegeven voor onbelaste vergoedingen. Bij bonussen die niet het bedrag van €  2400,00 te boven gaan, zal de Belastingdienst op voorhand goedkeuren.
Uw werkgever heeft dus handig gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de WKR biedt. Een toelichting op deze betaling was echter wel wenselijk geweest.