Mijn bonus is via de vrije ruimte van de WKR uitbetaald. Moet ik dit opgeven aan de Belasting?    Ik ben AOW gerechtigd, mag mijn werkgever mij meerdere tijdelijke contracten aanbieden? 

Is de fiscalisering van de AOW al wet=

Vraagbaak  |  19 maart 2018  |  Trefwoorden: Fiscalisering AOW

Vraag

Is de fiscalisering van de AOW al tot wet verheven en vanaf wanneer is deze dan van kracht ?

Antwoord

De fiscalisering van de AOW is nog slechts een gedachte, geen kabinetsbesluit en al helemaal geen wet.
Wat mij betreft (u vraagt daar niet om, maar toch) is het een onzalige gedachte.
Fiscalisering van de AOW betekent dat gepensioneerden met een hoog pensioen op hun AOW worden gekort naar mate hun inkomen hoger wordt.
Of in ieder geval over de AOW een heffing van maximaal 53% zullen gaan betalen.
Feitelijk betekent het dat diegenen die (in hun arbeidzame leven) de meeste AOW premie hebben betaald, er het minste tot bijna niets voor terug krijgen.
Het betekent omgekeerd, dat diegenen die weinig of zelfs helemaal geen premie hebben betaald, het meeste aan AOW zullen ontvangen. Op zich kun je dan ook de AOW opheffen en alles in de Bijstand regelen.
Vervolgens moeten wel de heffingen in de eerste en tweede schijf worden verhoogd.
Het is bijna niet tegen te houden; de dwang om constant wetgeving aan te passen, maar niet te verbeteren. Zie ook
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn bonus is via de vrije ruimte van de WKR uitbetaald. Moet ik dit opgeven aan de Belasting?    Ik ben AOW gerechtigd, mag mijn werkgever mij meerdere tijdelijke contracten aanbieden?