Doorwerken na AOW    Flexibele AOW 


Fiscalisering AOW

Datum laatste wijziging: 28 december 2019  |  Trefwoorden: Algemene Ouderdomswet, AOW, Fiscalisering AOW

Inhoud

  1. Wat betekent fiscalisering AOW?
  2. Mogelijkheden
  3. Gevolgen
  4. Fiscaal besluit toekomstige (lagere) AOW-leeftijden

Wat betekent fiscalisering AOW?

Fiscalisering AOW is het betalen van de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen, ofwel uit de belasting. Dit betekent dat de AOW-premies, die nu alleen door de 65-minners worden betaald, worden aangevuld door extra belastingheffing onder de 65-plussers¹. Doel is het betaalbaar houden van de AOW: in 2011 kregen ruim drie miljoen 65-plussers circa 30 miljard euro aan AOW en het bedrag zal almaar hoger worden.

¹ 65-plussers betalen begin 2012 in de eerste twee belastingschijven geen AOW (17,90%).

Mogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden om 65-plussers aan de AOW mee te laten betalen:
  • alle 65-plussers gaan (geleidelijk?) in de eerste twee belastingschijven aan de AOW meebetalen;
  • personen, die een aanvullend pensioen hebben, zullen boven een zeker bedrag meer belasting gaan betalen over het gedeelte boven dat bedrag;
  • personen die geboren zijn voor een zekere datum worden ontzien;
  • 18 procent, het huidige tarief van de AOW-premie.

Gevolgen

Stel dat een 65-plusser in de eerste twee belastingschijven hetzelfde percentage als een 65-minner gaat betalen, dan zal voor de 65-plusser leiden een inkomensachteruitgang tot bijna 20 procent (berekend door het Centraal Planbureau).

Fiscaal besluit toekomstige (lagere) AOW-leeftijden

In het nieuwsbericht van 19 december 2019 werd toegelicht op welke manier de Belastingdienst komende jaren omgaat met de verschillende AOW-data, zodat met vervroeging en/of hoog/laag varianten geen fiscale problemen ontstaan.

Met het besluit uit de Staatscourant van 24 december 2019 wordt geformaliseerd dat vanaf 1 januari 2020 voor pensioenregelingen zowel van de huidige AOW-leeftijd als de verwachte leeftijd mag worden uitgegaan.

De goedkeuring betekent dat als de AOW-leeftijd na de ingangsdatum wordt verlaagd dit fiscaal geen gevolgen heeft voor al ingegaan overbruggingspensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen, prepensioen of overbruggingslijfrente. Fiscaal bezien mogen deze uitkeringen doorlopen tot de hogere AOW-leeftijd (die van toepassing was vóór de verlaging als gevolg van de Wet temporisering AOW-leeftijd). Dit is in lijn met eerdere toezeggingen.


Ga terug naar Algemene Ouderdomswet

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Doorwerken na AOW    Flexibele AOW