Aanvulling AOW

Datum laatste wijziging: 24 februari 2020  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen
  3. Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger

Inleiding

Bijstand vult onvolledige AOW aan

Als u geen volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd, kan uw inkomen lager zijn dan het bijstandsminimum. Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor de AIO-uitkering voldoen. Zo krijgt u alleen de aanvullende voorziening als u in Nederland woont.

Hoogte AIO

De AIO vult uw inkomsten aan tot het minimuminkomen dat voor u geldt. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomsten en uw situatie.

AIO-aanvulling aanvragen

Om een AIO-aanvulling aan te kunnen vragen moet u (bijna) de AOW-leeftijd hebben. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u bekijken of u een AIO-aanvulling kunt krijgen. Als dit zo is, kunt u meteen online een aanvraagformulier opvragen. Lees meer over AIO-aanvulling aanvragen op de website van de SVB.

(Bron en meer: Rijksoverheid)

Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen

Meer dan de helft van de huishoudens die recht hebben op een aanvulling op het AOW-pensioen, maakt er geen gebruik van. Hierdoor lopen zij risico armoede en schulden. Deze mensen actief benaderen, een warme overdracht van uitkering naar ouderdomsregeling en het uitwisselen van gegevens over betalingsachterstanden, inkomen en vermogen kan helpen om het bereik ervan te vergroten. Dat schrijft Divosa in haar position paper voor het rondetafelgesprek over ouderdomsregelingen op 3 februari 2020.

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat één derde van de gepensioneerden moeite heeft met rondkomen. 17 procent van de gepensioneerden heeft een inkomen dat zij zelf als onvoldoende bestempelen. Het wel of niet krijgen van een tegemoetkoming als de AIO, kan voor hen het verschil maken. Met de voorgestelde versimpeling van de regeling en vergemakkelijking van de gegevensdeling hoopt het Nibud dat alle AIO-rechthebbenden de aanvulling krijgen waar zij recht op hebben. (Bron: Nibud, 4 feb. 2020)