Bruto bijstandsbedragen    Participatiebaan 


Jongeren (bijstand)

Datum laatste wijziging: 19 december 2019  |  Trefwoorden: Bijstand, Jongeren, WIJ, Wwb

Inhoud

  1. Bijstandsuitkering exit
  2. Werkleeraanbod
  3. Wetswijzigingen 2012
  4. Europa
  5. Bijstandskinderen 2015
  6. Bijstandskinderen 2016
  7. Specifieke (lagere) beslagvrije voet vervalt

Bijstandsuitkering exit

De bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar is afgeschaft met ingang van 1 oktober 2009. Hiervoor in de plaats kwam de Wet investeren in jongeren (WIJ), waarbij werken en of leren* voorop stond. Indien de jongere onvoldoende inkomen had, kon er mogelijk een beroep gedaan worden op de inkomensvoorziening in de WIJ. De bedragen van deze inkomensvoorziening waren gelijk aan die van de bijstand. De wet WIJ is inmiddels weer ingetrokken.

* Kennelijk geïnspireerd door ervaringen in Zweden en Finland, waar jongeren gesteund worden zo lang mogelijk in het onderwijs te houden, plekken te creëren waar zij ervaring opdoen en de drempel voor begeleiding te verlagen.

Werkleeraanbod

Is iemand tussen 16 en 27 jaar oud en heeft hij geen werk of onvoldoende inkomen, dan krijgt hij in plaats van een bijstandsuitkering, een werkleeraanbod van de gemeente aangeboden. Zie het Regelhulp.nl.

Wetswijzigingen 2012

Deze afname hangt samen met wetswijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht zijn geworden. Drie belangrijke veranderingen zijn de invoering van vier weken zoektijd voordat jongeren in aanmerking kunnen komen voor bijstand, de invoering van de huishoudinkomenstoets¹ en de samenvoeging van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) met de WWB.

¹ In het kader van het Lente-akkoord is de huishoudinkomenstoets inmiddels weer afgeschaft.

Europa

Bijstand of niet, overal in Europa stijgt de jeugdwerkloosheid. In juni was het Europees jeugdwerkloosheidspercentage 22,6 procent, zo vermeldt Eurostat. Een jaar eerder was dat 21,2 procent. Eerder bleek al dat in Nederland de werkloosheid een jaar lang stijgt en dat deze vooral onder jongeren toeneemt. Was volgens het CBS de jeugdwerkloosheid in 2011 nog 9,3 procent, in 2012 steeg deze naar 12,2 procent.

Bijstandskinderen 2015

Eind 2015 leefde 1 op de 15 kinderen onder de 18 jaar in een bijstandsgezin: in hun gezin had minstens één volwassene op 31 december van het jaar een bijstandsuitkering. In provincies Groningen en Zuid-Holland wonen naar verhouding de meeste bijstandskinderen. Hier leefde 1 op de 12 minderjarige kinderen in een bijstandsgezin eind 2015. Gelderland en Zeeland zijn de
provincies met de laagste percentages. Hier woonde 1 op de 20 kinderen in een bijstandsgezin.

Van de gemeenten in Nederland heeft gemeente Rotterdam relatief de meeste kinderen die in een bijstandsgezin leven (ruim 1 op de 6). De aangrenzende gemeenten Vlaardingen en Capelle aan den IJssel staan ook in de top 10 van gemeenten met naar verhouding de meeste bijstandskinderen. Dat geldt ook voor Amsterdam, Den Haag en enkele gemeenten in Groningen en Limburg. De gemeenten met de laagste percentages bijstandskinderen zijn kleine
gemeenten zoals de Waddeneilanden en Rozendaal.

Meer dan de helft van de minderjarige kinderen in een bijstandsgezin was eind 2015 niet-westers allochtoon, terwijl een derde autochtoon was. Onder niet-westerse bijstandskinderen vormden Marokkaanse en Turkse kinderen de grootste groepen. Eind 2015 waren bijna 11 duizend kinderen in een bijstandsgezin van Syrische herkomst.

(Bron: CBS, Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor, dec. 2016)

Bijstandskinderen 2016

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 woonden 230 duizend kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit.

In 2016 nam het aantal kinderen in een bijstandsgezin toe met 2,1 procent. Er kwamen meer bijstandskinderen met een overig niet-westerse migratieachtergrond. In 2016 waren dat er 78 duizend, bijna 10 duizend meer dan in 2015. In alle andere herkomstgroeperingen nam het aantal bijstandskinderen af.

Ruim twee derde van alle kinderen in bijstandsgezinnen had in 2016 een migratieachtergrond. Van deze groep kwam 50 procent uit een overig niet-westers land, in 2012 gold dat voor 39 procent. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit Somalië of Afghanistan was wat lager dan in 2015. (Bron: CBS, 18 aug. 2017)

Specifieke (lagere) beslagvrije voet vervalt

Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere) beslagvrije voet voor jongvolwassenen te vervallen

Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere) beslagvrije voet voor jongvolwassenen in 2020 te vervallen. (Bron: Min. SZW)

Ga terug naar subrubriek Bijstand.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bruto bijstandsbedragen    Participatiebaan