Jongeren


1. Jongeren   4 januari 2014
10 december 2020  | 
Inhoud Jeugdwerkloosheid Jongeren (bijstand) Leeftijdsbeloning Werktijden jongeren Leerplicht Jongeren moeten baan onder hun niveau accepteren Arboregels vakantiewerk Aantal voortijdige ...

2. Jongeren   15 februari 2020
4 maart 2021  |  ,
Inhoud Steeds minder voortijdig schoolverlaters (VSV) Steeds minder jongeren zonder diploma van school Scholen weren zwakke leerlingen van examen EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen ...

3. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
31 mei 2024  |  , , , ,
... Bijstandskinderen 2015 Bijstandskinderen 2016 Specifieke (lagere) beslagvrije voet vervalt Meer jongeren in de bijstand in eerste kwartaal 2024 Bijstandsuitkering exit De bijstandsuitkering ...

4. Werktijden jongeren   12 juli 2010
15 juli 2023  |  , , , ,
... arbeidstijden kinderen overtreden? Hoeveel uren mogen kinderen van 15 jaar werken? Toegestane uren Jongeren van 13 en 14 jaar mogen voortaan op zaterdag 7 uur werken, net als op vakantiedagen. Het ...

5. Hoog werkgerelateerd verzuim onder jongeren   11 juli 2023
11 juli 2023  |  , , , , ,
Nederland kent een relatief hoog werkgerelateerd verzuim onder jongeren. Ruim 20% van de verzuimende jongeren geeft aan dat werkgerelateerd verzuim een belangrijke reden voor verzuim is. ...

6. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en stageplekken en leerbanen aan migrantenjongeren te bieden. Hierdoor moet de aansluiting van migranten op de arbeidsmarkt verbeteren. ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... WERK 3daagse Actieplan 55-pluswerkt Banen voor arbeidsgehandicapten Premiekortingsregeling voor jongeren Meer banen dankzij buitenlandse investeringen 7.500-banenplan Banenplan bonden op komst ...

8. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Werkgevers huiverig voor bedrijfsborrel Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk Alcoholgebruik onder 65-plussers met hoge ...

9. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... het Nederlandse AOW-stelsel de optimale beleggingsportefeuille van een individu beïnvloedt. Voor jongeren kan het optimaal zijn om meer in aandelen te beleggen. “Deze bevinding impliceert dat ...

10. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... op veranderingen persoonsgebonden budget Gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd vaak uitkering aan Met pgb zorg inkopen in ...

11. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... voor de selectie van trainees voor het Future Leaders Programme, waaraan elk half jaar duizenden jongeren willen meedoen. Slechts tien tot twintig van hen komen door de weging. AI-programma’s ...

12. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Stichting en CliniClowns (Bron: UAF). Integratie verloopt moeizaam In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone ...

13. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
50Plus AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. ...

14. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... oktober 2015 hebben de Bijenkorf en de vakbonden FNV en CNV een principeakkoord* gesloten: Jongeren zullen beloond worden als volwassenen, dus geen jeugdloon meer. In ruil daarvoor gaat ...

15. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... recht hebben op salaris als ze ziek zijn. Veel mensen werken als oproepkracht, vooral jongeren. Vaak staat in de overeenkomst dat hij voor nul uur per week in dienst is en alleen ...

16. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

17. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... zijn oorsprong in de jaren tachtig toen zich in Nederland een grote werkloosheid vooral onder jongeren voordeed. De gedachte was simpel, als werknemers extra dagen verlof krijgen of 38 in ...

18. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van ...

19. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... 'certificatie'. Campagne Werkbuddies Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer ...

20. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... te voelen na het drinken van een kop koffie. De positieve invloed zou echter groter zijn bij jongeren dan bij ouderen, alhoewel de groep veertigjarigen een belangrijke uitzondering vormen. ...

21. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... op het gebied van gezondheid en zorg Diabetes in beeld vanuit verschillende bronnen Jeugdzorgjongeren en onderwijs Langdurige zorg: ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar Opkomst van ...

22. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... zich aan armoedeaanpak SER-advies Opgroeien zonder armoede Armoede daalt onder ouderen maar jongeren komen moeilijker rond 100 miljoen structureel extra voor kinderen uit arme gezinnen ...

23. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... ingediend, zag hun verzoek om in Nederland te mogen verblijven afgewezen worden. Wie zijn deze jongeren en hebben ze het land ook daadwerkelijk verlaten? (Bron en meer informatie, Nidi, 30 ...

24. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... internet met anderen. Hij/zij doet dat door zinnen te tikken waarop gereageerd kan worden, vooral jongeren houden zich hiermee bezig. Chatten wordt in de Angelsaksische literatuur met IRC ...

25. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal De volksgezondheid staat voorop voor kinderen, jongeren, leraren en ander onderwijspersoneel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ...


Bekijk items: 1 tot 25 (493 totaal)